Coachen voor het grote jaar

HSP coaching

 

 

 

 

 

 

 

computers, call centers, klantenservice, dokters enzovoort – moeten wij geloven dat onze dromen, doelen of verlangens op magische wijze tot stand zullen komen als wij maar een paar rustige minuten investeren in een adviesgesprek, een coachingsessie of een retraite?

Onze wereld heeft mensen nodig die bereid zijn hard te werken, zich in te zetten voor een proces en bereid zijn goede resultaten te accepteren. Slechts een klein percentage van onze bevolking gaat daadwerkelijk naar geluks- en succesbijeenkomsten, zoals de Step Up for the Big Year AGAIN (Duits: Stepp Tiekschwinnein) of de Win In. Dit zijn uitstekende seminars die ik heb bijgewoond over verwezenlijking, kansen.

fabrieksarbeiders met nevenlonen, nevenvoordelen… een schaal zo massaal dat de arbeiders nooit echt begrepen worden door de directie of door hun collega’s.

Er zijn coachingsessies waar alle mensen worden gehoord, bijvoorbeeld in informele bijeenkomsten of in fabrieken. Coachingsessies zijn even gewoon als vergaderingen. Ze worden op steeds meer werkplekken gecreëerd, maar moeten deze gepaard gaan met de nostalgische emotie van de verloren arbeidsdagen?

En wat doen we eigenlijk in coachingsessies om resultaten te bereiken zoals individuele prestaties, teameffectiviteit, klantentevredenheid? We praten over doelen, acties, doelstellingen, strategiemanagement, structuur, cultuur, enzovoort.

Waarom besteden wij zoveel tijd aan deze doelstellingen? Waarom besteden wij uren aan het denken en schrijven over strategie en doelstellingen, maar blijven wij zoveel tijd besteden aan het volgen van procedures. Om welke reden? Zijn wij niet echt gedreven om te presteren, zo niet kunnen wij onmogelijk presteren.

Hoewel ik veel trainingssessies met mijn klanten heb gegeven, begrijpt eigenlijk niemand wat een coach eigenlijk doet en wat mijn impact op de klanten is. Velen worden teleurgesteld door een interactie met een coach die niet de gewenste resultaten oplevert, niet vanwege de coach zelf maar vanwege de cliënten, of de organisatie zelf. Een duidelijk begrip van wat er gebeurt is van vitaal belang om iemand in staat te stellen de hele interactie van het coachingproces te begrijpen, inclusief het theocratische doel van HPS coaching en de rol van het individu en het team.

Wat is de volgende stap in HPS coaching die ik kan niet geloven dat ik vergeet te doen elke keer als ik een klas of een geregistreerde coach noem, dat is om mijn potentiële klant te vragen – een geschetste HPS coaching agenda voor de sessies. Veel coaches doen geen moeite voor zo’n agenda, maar bovendien is het net zo belangrijk dat mijn cliënt in ieder geval kan beslissen wat zijn agenda is en wat hij zal doen in het geval hij het gevoel heeft dat hij niet weet of niet begrijpt wat er gevraagd moet worden.

Coachingsessies gaan over het overbrengen van ervaringen, informatie, gedachten en technieken. De coach is waarschijnlijk de externe bron om te vertellen wat er is gebeurd, om de cliënt te helpen beslissen wat te doen en wat niet te doen. De coach is vaak op de achtergrond om de cliënt te helpen een duidelijke beslissing te nemen, maar de cliënt behoudt de verantwoordelijkheid voor wat er uiteindelijk gebeurt. Coaching gaat over het tonen van een rijker begrip van de cliënt, van de ongezonde emoties en gedragingen die de geneeskunde overheersen. Coaching gaat over echte conversie op het diepste psychologische niveau. HPS coaching is essentieel voor het afleggen van de bagage die je verhindert je ware kracht te ervaren.

Een interessante aanwijzing voor de verschuiving in de werking van coaching ligt in de behoefte om niet alleen coaching te leren, maar om lessen te volgen om coachingvaardigheden te leren. De cliënt krijgt dan inzicht in de mechanismen van coaching, hoe hij de juiste coach kan inhuren, wanneer hij de sessies nodig heeft en de diepte van de reikwijdte van coaching. De cliënt kan een eerste evaluatie doen en zijn huidige toestand vaststellen, samen met de strakheid of slapte van zijn coachingproces. Hij begrijpt dan zijn grenzen en de veranderingen in zijn huidige toestand die van invloed zullen zijn op zijn toekomstige doelen, of beter gezegd, zijn kans op succes in de toekomst. Een ander cruciaal punt is de noodzaak om aan het einde van de coaching en bij de verwezenlijking ervan aan te tonen wat gewenst is.

lees meer:

HSP training Breda

Hoogsensitief

Leave a Reply

Your email address will not be published.