Coaching – Wat betekent het?

 

Coaching Den Haag

 

 

 

Wat houdt het precies in? Hoe werkt het?

Veel dingen.

Coaching, zoals gedefinieerd door de International Coaching Federation, is een “gereedschap en technieken voor verbetering, zelfsturing en persoonlijke investering”. Schrift voor coaching gaat niet over een investering, eerder over een investering in “jezelf” en “wat je hebt”. Net zoals een investering in jezelf zeer waardevol is voor emotioneel, spiritueel en psychologisch welzijn, voegt coaching ook “waarde” toe aan hoe je in de wereld staat en in je vermogen tot groei. “…een constructieve methode om de aangepaste kwaliteit van een effectieve persoonlijkheid te ontwikkelen door effectief gebruik te maken van waarden, integriteit en bekwaamheid” (ICF).

Wat is coaching? Het coachingproces begint met de beoordeling van het profiel van een individu, zijn doelen, doelstellingen, enz. Zodra het profiel is opgebouwd, kan de coach vaststellen of de cliënt verbetering behoeft of extra ondersteuning nodig heeft om met het proces te kunnen werken, of beoordelingsinstrumenten die niet in gebruik zijn. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn dat het familielid dat coaching wilde om zijn carrière of zijn bedrijf vooruit te helpen, geloofde dat hij een vakantie nodig had om zichzelf te ontwikkelen om succesvol te zijn. Tussen zo’n klein doel en de geschiedenis van de onsuccesvolle aanpak in zijn verleden met familie en vrienden en werkverruimingen, moet hij een strategie bepalen om het plan te verwerven dat hij wilde. Een coach kan hem dan door de stappen leiden om naar zijn doel toe te werken, gebruik makend van erkenning van de geboekte vooruitgang en nieuwe informatie over hetAt-Patroon van het niet bereiken van zijn doel. Zijn volgende stappen kunnen ook het werken met obstakels omvatten.

Als coach moet je niet beoordelen wat je cliënt is of ongeloof in te leveren prestaties. Met dit soort focus is er geen plaats voor deze factoren en u zult merken dat u dergelijke dingen zelden bij cliënten zult aantreffen. Het is wel de bedoeling dat u voortbouwt op prestaties uit het verleden, nieuwe mogelijkheden voor de toekomst identificeert, u helpt bij het bepalen van strategieën, u in het milieu van uw cliënt blijft plaatsen en u het gevoel geeft dat het uw taak is hem te helpen zijn gewenste resultaten te bereiken. De cliënt heeft altijd gelijk. Het is uw taak hem te corrigeren als u ziet dat hij feiten verkondigt.

Velen van ons zwemmen in een zee van opgeblazen zelfbeeld, dat onze persoonlijke relaties met mensen, plaatsen en huisdieren beïnvloedt. Hier is een kans om deze kwestie eens te bekijken en actie te ondernemen waar je bent:

1. Het opnieuw bevestigen van overtuigingen dat je gezond wilt zijn, of goed, wanneer je leven of welzijn worden beïnvloed door een huidige ziekte, of een verandering in hormonen die je wilt vermijden, of een beperking in je vermogen om landschappelijk te zijn of te genieten van je omgeving op het werk of bij het spelen.

2. Het aanpakken van motiverende en mentale suggesties die je filter in Zijn wil krijgen. 3. Hulp en steun krijgen bij het onder de knie krijgen van de vaardigheid van niet-oordelende zelfevaluatie en overweging, door hulp te zoeken bij mensen, bronnen, boeken, lessen en professionals.

3. Het coachingsproces beginnen in een staat van waardering, niet van kritiek.

Het meeste uit coaching halen is gericht blijven op echt zijn, gevoelig zijn voor de omstandigheden van het leven van de cliënt. “Overtuigingen veranderen is een belangrijke eerste stap in het helpen van anderen” (Maria Chaumont). (Voor meer informatie over het oefenen van waardering, zie de Descanso-principes of de “principe modellen” van leren die ik heb ontworpen). Om de cliënt te helpen gefocust te blijven op de te bereiken doelen kan hij zijn coach om hulp vragen bij het opsporen en verwerken van zijn emoties, het bewust worden van hete hangijzers en het ontwikkelen van goede strategieën om daarmee om te gaan. De feedback van de coach en de hulp van de coach kunnen de waarde van de coachingrelatie aanzienlijk verhogen.

Uiteindelijk gaat het er bij een goede coach om de relatie met de mensen in zijn leven bevredigender, productiever en minder stressvol te maken. –itivityby spouses.org, 2005.

lees meer:

Leave a Reply

Your email address will not be published.