Coaching – Wat is coaching?

Coach Oosterhout

 

 

 

 

Veel mensen stoppen met coachen voordat ze hun eigen doelen hebben bereikt, of als de resultaten er zo ver naast zitten dat ze ontmoedigd raken door hun resultaten en gaan twijfelen: wat is coachen eigenlijk?

Bij coaching gaat het om de samenwerking, de zelfrealisatie en de transformatie van de gecoachte en van de organisatie waaronder hij werkt. De grootste taak van coaching is om de gecoachte te blijven vragen hoe hij zich veranderd voelt en hoe zijn doelen veranderd zijn. De coaching moet een structuur hebben en een regelmatige follow-up voorzien. Coaching is een partnerschap tussen de coach en de gecoachte.

Een effectieve coach luistert. Hij laat de coachee zichzelf vertellen. Hij vertelt niet voordat hij/zij ertoe in staat is. Hij maakt aantekeningen en notities. Hij oordeelt niet, verduidelijkt alleen. De coachee moet begrijpen dat als hij/zij praat, de coach luistert. Het coachingsproces vereist vertrouwen, wederzijds respect en inzet. De coach helpt de coachee zijn/haar eigen zelf- en interpersoonlijke vaardigheden te verbeteren.

De coach luistert, Samen creëren is het doel. De coachee behoudt altijd zijn zelfredzaamheid en onafhankelijkheid. De rol van de coach is om de coachee uitdagingen te bieden die aanzetten tot meer zelfverbetering en leren.

Coaching is een krachtige manier om een oplossing voor problemen te zoeken en te vinden. Coaching is een zelflerend proces. De relatie tussen de coach en de coachee is een partnerschap; de persoonlijke relatie tussen de coach en zijn/haar coachee is even belangrijk als het coachingproces zelf. Coaching is geen genie; het gaat altijd om de coaching en niet om de coachee.

De coach en de coachee moeten bereid zijn om samen te groeien. Enkele van de in coaching gebruikte handelingen en communicatiestijlen zijn Resultaatgericht, Plan- en tijdschemagestuurd, Negatieve en positieve feedback, Meten en feedback, stimulus en respons, enfts.

De dubbele wolken van de perceptie van de cliënt, het zelfbewustzijn en het vermogen om zijn tekorten of inherente sterke punten te integreren, kunnen worden omschreven als:

De fysiologische en psychologische veranderingen die plaatsvinden zijn het gevolg van:

Alle coachingmethoden zijn resultaatgericht en geven de coachee voldoening in het bereiken van resultaten en de definitie van wie hij/zij is in het coachingproces. De coach verdient meer dan een monetaire beloning; deze beloning neemt toe door de verhoogde vaardigheidsbasis en begrip bij de coachee en de toename in het vermogen om de gewenste prestatie te bereiken.

We kunnen onszelf veranderen, ontwikkelen wanneer nodig, leren, oplossingen in het leven tekenen als we leren hoe. Wat is coaching

Veel mensen over de hele wereld hebben de speciale technieken en stijlen van coaching geleerd, en toch hebben ze het gevoel dat ze nog steeds niet alle vaardigheden en kennis bezitten om effectief te coachen.

Dit artikel beoogt het gebruik van het coachingproces te bevorderen om ervoor te zorgen dat de coachee zichzelf de kritische vaardigheden en kennis en de motivatie bijbrengt die nodig zijn om steeds meer reden voor de coaching, en ook het geloof in het fenomeen als een goed voorbeeld, te vergroten.

Wat is een coach?

Een coach is niet alleen een mentor, maar een bondgenoot, een consultant, die niet het werk voor de coachee doet, maar die de coach ook helpt zonder dat hij/zij zelf werk doet. Dit is het verschil tussen mogelijk maken en helpen.

Coaching is een remediërend proces; complexe ideeën en acties worden buitengewoon diepgaand behandeld met planning, beoordeling, reflectie, actieplanning en verbetering. Coaching kan niet goed worden “gebocheld” of “geocheld”. Dit komt omdat succesvolle coaching de kans vergroot dat de coachee mogelijke redenen voor het onvermogen om te verbeteren omzeilt. De meer waarschijnlijke reden voor mislukking wordt gemakkelijker te overwinnen.

Coaching is al het meest kritische bouwmateriaal in mijn eigen (taxichauffeurs)carrière geweest. Tijdens mijn professionele loopbaan heb ik bijna vijftig ‘stagecoaching-evenementen’ uitgevoerd op drie continenten, alvorens over te gaan tot het meer normale mentorschap en lesgeven aan coachees. Ik heb de grens van training en leren van de individuen die voor het ‘coachingsprogramma’ werden geselecteerd, elke keer met verschillende stappen overschreden, en heb de nodige horden genomen om de toon te zetten en het programma succesvol te maken.

Ter nagedachtenis aan Dr. Martin Luther King Junior – ‘I have a dream’… “We hebben misschien niet het recht om te bidden, maar we hebben het recht om ervoor te zorgen dat degenen die dat wel hebben…”

De grondbeginselen van coaching is:

Coaching is een geïntegreerd proces,De gehele persoon is niet beperkt tot zijn/haar eigen vaardigheden en bekwaamheden, maar vereist de betrokkenheid van de “gehele persoon”, in een onderling afhankelijke omgeving.

Ik moet coaching relateren aan een diepe, persoonlijke benadering en ook aan een externe. Ik moet de basis hebben van een externe stimulans. Het doel van het hele proces is de intern geanalyseerde en ondernemende geest en aandacht van de coach te verhogen in relatie tot een basisfocus.

Leave a Reply

Your email address will not be published.