Coaching – Wat is het?

Coach Nijmegen

 

 

 

 

Coaching gaat niet over kennisbeheer.

Coaching gaat over gedragsmanagement met technieken die kunnen worden gebruikt om de gewenste resultaten te bereiken. De cliënt en de coach vormen een voortdurend dynamisch partnerschap van gelijke kracht tussen hen dat de cliënt helpt nieuwe informatie te internaliseren die leidt tot betere resultaten.

Wat coaching niet is.

Coaching is geen actiemanagement.

Coaching gaat niet over mensen vertellen wat ze moeten doen en hoe.

Coaching gaat niet over het managen van mensen.

Wat coaching echt is.

In technische zin is een coach een coach en een goede coach luistert naar de cliënt en geeft de cliënt vervolgens de instrumenten in handen om de resultaten voortdurend te verbeteren. Om coaching effectief te laten zijn, zijn de coach en de cliënt altijd in het huidige moment: in gesprekken, in de aanwezigheid van elkaar, in het reflecteren op reizen, gesprekken of situaties. Deze voortdurende ontwikkeling van bewustzijn regelmatig als de coach is vergelijkbaar met reflectie in prestaties.

Wat coaching NIET is.

Het is geen controle. Het gaat er niet om mensen te laten doen wat jij wilt dat ze doen. Het gaat er niet om mensen te manipuleren om te doen wat jij wilt dat ze doen. Het gaat er ook niet om anderen te laten doen wat jij wilt dat ZIJ doen. Coachen gaat niet over het bieden van oplossingen voor problemen van cliënten.

Wat coaching niet is.

Bij coaching gaat het erom mensen te helpen hun maximale potentieel naar boven te halen en dit aan te passen aan hun eigen behoeften. De cliënt voorziet de coach van de nodige informatie, de coach en de cliënt creëren wat op dat moment het beste resultaat voor de cliënt zou zijn. De cliënt heeft een beeld van wat hij op dat moment wil bereiken. Dit creëert een omgeving waarin de cliënt zich bewust kan worden van specifieke acties, keuzes en gedachten om het doel te bereiken. Als buitenstaander kan de coach een niet-oordelende plek bieden die te allen tijde ondersteunend, uitdagend en bekrachtigend kan zijn.

Wat coaching IS.

De coach en de cliënt delen een niet-kritisch partnerschap om de cliënt te helpen perspectieven te verschuiven, beperkende patronen en zelfbeperkende overtuigingen te veranderen, risico’s te nemen, mogelijkheden te creëren en hun stem te vinden terwijl ze hun doelen bereiken.

Coaching is een geen/geen relatie. De cliënt kiest (kiest) de coach in de loop van de tijd door middel van een reeks gesprekken, (misschien slechts een of twee keer per week of een paar keer per maand) om een verschuiving in perspectief te bereiken, enige helderheid over wat ze willen bereiken op een specifiek moment in de tijd en manieren te vinden om daar naar toe te gaan. De rol van de coach is om de cliënt verantwoordelijk te houden voor de resultaten op de verschillende gebieden van verandering en om de cliënt te helpen waar hij heen wil.

Coaching kan datgene zijn wat u doet om uw leven en het leven van uw cliënten te verbeteren. Coaching kan zijn wat je doet voor een carrière, voor carrièrezekerheid, voor familie of voor vriendschappen. Coaching hoeft niet of/of te zijn.

Coaching is een manier van leven.

Coaching helpt cliënten vrijer te leven.

Coaching werkt voor u, voor de cliënt, voor u en voor iedereen. Een ander positief aspect is dat coaching kan werken voor iedereen in alle contexten omdat het belangrijkste wat we allemaal gemeen hebben is dat we mensen zijn, zowel op het werk als thuis. We moeten worden gecoacht en we moeten goed worden geholpen in ons leven. We kunnen coaching vervangen door een aantal andere dingen, maar coaching is een van de belangrijkste dingen die we in ons leven doen. Of we nu werken aan gezondheid, relaties, carrière of geld, we moeten goed gecoacht worden door een persoon die het beste met ons voor heeft

lees meer:

Leave a Reply

Your email address will not be published.