Een team coachen

Coaching Amsterdam

 

 

 

 

 

Er is echter een groot verschil tussen het coachen van een team om succesvol te zijn en het coachen van een persoon om zijn doelen te bereiken. Bij het coachen van een team om succesvol te zijn, komen enkele methodologieën kijken die op universitair niveau kunnen worden onderwezen. Bijvoorbeeld het besluit om een teamsport te spelen of ‘de bal te spelen’.

In onze snel veranderende wereld is het probleem echter vaak dat onze teams nog niet klaar zijn om succesvol te zijn, of succes proberen te behalen voordat zij hun ware potentieel hebben bereikt. In dit geval is innovatie door het coaching te noemen wat meer en meer nodig is omdat de teams niet een of andere kleine maar, ze moeten hun creativiteit gebruiken om dat ware potentieel te bereiken.

De coaching-aanpak is goed om zowel in het privé- als in het beroepsleven te integreren en er zijn verschillende manieren om te coachen. Dit is niet iets dat kan worden weggelaten of in een hoek kan worden geschoven. Een effectieve life coach die goed op de hoogte is van de keuzes die de cliënt maakt en goed op de hoogte is van trends of veranderingen in de werksituatie, de relatie of de marktsituatie, zal ook weten hoe andere vrienden, collega’s, of klanten reageren of reageren.

HOE IS EEN COACH SPIRITUEEL EEN COACH?

Wat is een bedrijfscoach? Een bedrijfscoach is iemand die betaald wordt voor een dienst om een bepaald team of een bepaalde klant te helpen. Hij wordt betaald door het bedrijf om te doen wat de coach moet doen – hun prestaties verbeteren, en dit kan inhouden dat hij hen helpt hun bekwaamheden te verbeteren of hun doelstellingen te bereiken.

Coaching is het resultaat van 2 onderling verbonden functies;

1. om feedback te geven, advies te geven en te helpen.

2. mensen een ander perspectief of een andere reeks mogelijkheden bieden.

Het eerste kan door de coach alleen worden verstrekt, terwijl het tweede door anderen kan worden verstrekt. De coach wordt beschouwd als een spirituele gids.

Sommige soorten spirituele gidsen worden spirituele consulenten genoemd, spirituele consulenten (een meer algemene term) worden in dienst genomen door kerken en andere religieuze instellingen om mensen te begeleiden in hun spirituele oefeningen, overtuigingen, waarden en praktijken, en meestal is deze vorm van hulp van korte duur. Een groep spirituele consulenten kan werken aan een atletiekteam met alle principes van de coachende aanpak: ze werken samen, nemen de bochten die ze nodig hebben om het beste uit een groep mensen te halen. Spirituele coaches zijn ook vaak de mensen die de lijn van de coach teder houden. Vaak geven ze mensen de steun die ze nodig hebben om zich open te stellen, om te delen, en om de communicatielijnen open te houden, zodat mensen zich zelfverzekerd voelen, ongeacht hun situatie. Dit is gewoon een neutraal of ondersteunend beeld krijgen door hen te vertellen dat het hun fout is, dat het tijdelijk is, en dat de verantwoordelijkheid voor het niet krijgen van wat ze willen bij de andere leden van het team ligt. Sommige mensen reageren door zich af te sluiten en wrokkig te worden, terwijl anderen dat niet doen.

Een typisch team bestaande uit een coach, de teamleider en een speler zal een beperkte hoeveelheid interactie met elkaar hebben. De coach is de “mentor” of de veel populairdere term die nu wordt gebruikt “begeleider” in oefen- of sportprogramma’s. De andere spelers zullen de neiging hebben om op een meer voorspelbare en gemakkelijke manier te presteren. Dit lijkt misschien een meer voorspelbare situatie. Als iemand dit als de norm accepteert, is dat een “teken van goed coachen”. De meeste sportteams zijn de uitzondering, niet de regel.

Onze spirituele coach is om ons te helpen ontdekken waar we het meest steun nodig hebben. Het is een zeer persoonlijke verbintenis om iedereen te helpen, maar wij willen deze intentie omdraaien en de mensen helpen die onze hulp het minst nodig hebben.

Een deel van het dilemma bij het vinden van een coach is dat een coach iemand moet zijn die je kunt vertrouwen en je wilt niet iemand die je niet kunt beoordelen op je karakter of bekwaamheid. En daarom kun je niet verwachten dat je ooit een persoon zult ontwikkelen die je niet op je karakter of bekwaamheid zult kunnen beoordelen. Een goede en duidelijke rol voor een coach is dat het eigenlijk meer tijd en werk zal vergen dan hen te laten optreden als coach en als vriend, omdat ze je uiteindelijk op beide sets van bekwaamheden zullen moeten evalueren. Dit wordt vaak weerspiegeld in de manier waarop coaches hun vaardigheden presenteren aan degenen die ze moeten coachen. Ze zien eruit alsof ze presenteren voor een publiek van hun studenten, maar in feite gaan ze geholpen worden en worden ze voorbereid om door dat team geholpen te worden om naar hun doelen toe te werken. Ze zijn als een lijfwacht voor het team en ze zijn ook een gelijke voor het team.

HOE IS EEN SPIRITUELE COACH EEN SPIRITUELE BODYAM?

Om een spirituele coach te zijn, kun je jezelf inschakelen. Je kunt zelfs een relatief nieuwe spirituele coach benaderen die een nieuweling is in spirituele ontwikkeling en we zullen samen werken.

lees meer:

Leave a Reply

Your email address will not be published.