Hoe word ik een kindercoach?

coach

Kindercoach Middelburg is een van de nieuwste ontwikkelingen in een veranderend zakenlandschap. Bij personal coaching is het doel op te treden als bondgenoot, luisteraar en therapeut om het gevoel van eigenwaarde te helen, psychische aandoeningen, familiedynamiek en relaties te verbeteren, zich in te zetten voor en te groeien in gezondheid en welzijn, en het zelfbewustzijn en spirituele groei te vergroten.

Personal coachingspeak omvat een breed scala aan activiteiten en is een overkoepelende term die wordt gebruikt voor verschillende maar vergelijkbare activiteiten die door therapeuten, counselors en coaches worden ondernomen. In de brede zin van het woord omvatten de essentiële componenten van persoonlijke coaching: zelfbewustzijn, zelfreflectie, helderheid, relatievorming, motivatie, emotionele intelligentie en vertrouwen.

Zeker, er zijn vele diensten die het mogelijk maken een persoonlijke coachingsessie uit te voeren; echter, de inhoud en aanpak van die sessies varieert enorm. Het doel van een persoonlijke coach is te inspireren door middel van een gesprek, actief te luisteren, de ander te verkennen en te stimuleren met vragen die zijn denkproces prikkelen en antwoorden uitlokken die helpen een beter besef van zijn identiteit te creëren.

Persoonlijke coaching is geen techniek, het is een model van communicatie. Het wordt bereikt door actief te luisteren met als enig doel het niveau van antwoorden aan te moedigen en te verhogen. Het is altijd een dialoog tussen twee partijen, waarbij de bemiddelaar (d.w.z. de coach) objectieve, indringende begeleiding biedt over onderwerpen die beide partijen moeten bespreken. De coach bepaalt ook de agenda, vraagt om duidelijkheid en stelt vast wie wat aanpakt – en hoe.

Coaches kunnen multidisciplinair zijn en zich verdiepen in drie kerngebieden van het leven van hun cliënten: 1) Carrière, 2) Gezinsleven en 3) Relatie.

Loopbaangerichte coaches zijn geïnteresseerd in wat werkt op de werkvloer in het algemeen en wat niet. Ze coachen mensen om beter inzetbaar te zijn, om hun talenten en vaardigheden te gebruiken om hun leven te verbeteren en om meer succes te hebben in hun loopbaan.

Yogatrainers, counselors, maatschappelijk werkers, ouders en leraren gebruiken coaching om opmerkelijke levens op te bouwen en het gevoel van eigenwaarde, communicatie, communicatievaardigheden en relaties te verbeteren. Persoonlijke en loopbaancoaches helpen mensen bij het plannen, beheren en overwinnen van obstakels voor succes.

Wanneer je coacht, gebruik je het GEHELE besturingssysteem. Dat systeem is menselijk – bedrijfs – en het vereist dat een volwassene verder reikt dan zijn bewuste – naar nieuwe niveaus van begrip en transformatie. Persoonlijke coaching daarentegen is een deel van het leven van de coach – het is geen technologie die van de ene dag op de andere wordt geïmplementeerd in een poging om snel tot een conclusie te komen. Het is daarom een coach-geleide aanpak. Het is gebaseerd op de fundamentele veronderstelling dat elk individu het vermogen heeft om zijn eigen persoonlijke oplossing te bereiken. Echter, om het uiteindelijke resultaat te bereiken, vereist dat doel voorbereiding, training en oefening.

7 tips om een goede persoonlijke coach te worden

1. Centreer jezelf

Wanneer je aan het coachen bent, hou dan je focus waar die moet zijn – in jezelf. Als je je probeert te richten op de interviewer, zul je je bezig gaan houden met wat je denkt dat hij/zij zou kunnen zeggen – in plaats van je te richten op wat je wilt dat hij/zij bereikt en wat je wilt dat hij/zij wint van de relatie. Als je naar je hart luistert, zul je leren beter en zorgvuldiger te luisteren. Als u het gesprek vanuit uw eigen perspectief bekijkt, kunt u er zeker van zijn dat u altijd meer geïnteresseerd bent in het algemene doel van de relatie, en minder bezorgd bent over de volgende stap.

2. Ken uw cliënt

Doe altijd uw best om de unieke behoeften en omstandigheden van uw cliënt te begrijpen. Wees niet bang om de moeilijke vragen te stellen. Als u zich ongemakkelijk voelt bij bepaald gedrag, verander het dan. Het is in deze tijd erg moeilijk om gedrag te veranderen. Het is geen schande om te zijn wie je bent. Verander het voor je cliënt en voor jezelf. Als u de strenge ouder bent, draai dan de andere kant op. Als u de kostwinner bent, ontmoedig uw zoon of dochter dan om hun carrièredromen te volgen. Als je het gevoel hebt dat je een garderobestoring had toen je voor het laatst geïnterviewd werd, zorg dan voor jezelf en vergeet niet dat mensen ook maar mensen zijn.

3. Maak een cv dat past bij je imago

Als je moeite hebt met het maken van een cv dat congruent is met je imago, huur dan een professional in of vraag iemand die mensen heeft ingehuurd om je te helpen. In onze maatschappij is imago alles – en dat geldt ook voor je cv.

4. Wees correct in de details

Als de interviewer je vraagt welke ervaring je hebt die je geschikt maakt voor deze functie, antwoord dan niet met “niet erg veel”. Vertel hen wat je hebt gehad dat je kwalificeert voor de positie. Onthoud dat dit is wat ze willen weten. details worden vaak over het hoofd gezien op een sollicitatie of cv. Vermeld wat je voor je werkgever hebt bereikt in de vorm van een brief. Wees niet kort maar ook niet oppervlakkig.

Onduidelijk Redelijk Goed Perfect

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.