Hypnotherapie

therapie

Als je problemen hebt met je eigenwaarde ( zelfbewust ) en je niveau van zelfhidrosis (overmatig zweten), laat je dan niet tegen je zelf opzetten;forts kan alles zijn wat je nodig hebt. Zelfhulp Podotherapeut Haarlem  kan net zijn wat je nodig hebt om je leven om te draaien – je zult ontdekken dat je je net zo normaal voelt als ieder ander. En, je hoefde niet te verduren gênant narcolepsie aanvallen om dat stadium te bereiken.

Het probleem dat de meesten van ons hebben is dat we onszelf te zelfbewust laten worden. Al die dingen in de wereld – geuren, geluiden, bezienswaardigheden, lichaamsbeweging, fysieke verschijning, praten met de verkeerde mensen en ga zo maar door. Vaak laten wij ons beheersen door angst, die bijna altijd slechts een indirecte oorzaak is van welke onaangename of traumatische ervaring dan ook die wij in ons leven hebben gehad.

Natuurlijk is het ook waar dat we er niets aan kunnen doen (behalve proberen het te verminderen!), maar dat maakt het er niet beter op – het is niet alsof we niet gewaarschuwd zijn voor wat we onszelf aandoen, b.v. alcohol gebruiken om angst te verminderen, eetdysofagie gebruiken om voedselinname te verminderen, sigaretten en andere drugs gebruiken om angst te verminderen.

Daarom is het niet ongebruikelijk dat zulke mensen het moeilijk vinden om zich te laten gaan en de uitdaging aan te gaan; maar ze zijn niet hulpeloos; integendeel, ze hebben een veerkrachtmechanisme ingesteld, dat werkt als een effectief mentaal onbewustzijn, om het herstel van hun lichaam op gang te brengen.

Niemand zal ontkennen dat wanneer we nerveus zijn, we ons gedragen op manieren die beneden onze waardigheid lijken. Maar onder deze oppervlakkige normaalheid bevindt zich een laag van zeer bewuste, verantwoordelijke en gedisciplineerde geest. Deze laag van geest is wat we nodig hebben voor optimale prestaties en voor het beheersen van alle moeilijkheden.

Vergeet niet dat hoe gezonder en gedisciplineerder je lichaam wordt, hoe meer het in staat is om zijn echte functie uit te voeren – je leven in stand houden en voor je zorgen. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat uw lichaam altijd op zijn best functioneert. U moet zich dus niet alleen concentreren op uw lichamelijk welzijn, maar ook op de bescherming van uw geestelijke en emotionele gezondheid, want die hebben evenzeer een belangrijke invloed op uw lichamelijke en sociale gezondheid.

Hoewel dit onderwerp door veel mensen als controversieel wordt beschouwd, wil ik hier toch aan toevoegen dat ik er hier niet voor pleit dat iemand een behandeling vermijdt, tenzij die volkomen noodzakelijk is. Ik eis eerder dat iedereen zijn geest aan het werk zet om zijn lichamelijke gezondheid te verbeteren. Vergeet niet dat wie je bent, afhangt van je gedachten. Daarom zal het veranderen van je houding een kettingreactie-effect teweegbrengen, dat uiteindelijk je lichamelijke gezondheid zal transformeren.

Om een dergelijke transformatie te bereiken, is het absoluut noodzakelijk dat men zijn overtuiging behoudt, voortdurend bereid is om zijn gedachten in actie om te zetten en volhardt in elke actie die wordt ondernomen. Het komt erop neer dat je moet “denken aan je gezondheid”.

Zoals we allemaal weten, kan verkeerd denken resulteren in verkeerd gedrag. Het verschil tussen juist en onjuist denken is of de conclusie die de gedachte teweegbrengt juist is of niet. Vaak stellen we vast dat wanneer juist denken tot een verkeerde handeling leidt, dit alleen gebeurt wanneer de handeling in kwestie op een bepaalde manier wordt uitgevoerd. Wanneer u bijvoorbeeld uw neus dichtknijpt om hem op te tillen, is het knijpgevoel intenser als uw neus is samengedrukt, omdat u in dit geval een optische illusie hebt gecreëerd.

Op dezelfde manier weten we dat alleen de werkelijkheid een positieve of negatieve ‘elektrische lading’ creëert. Deze lading is alleen meetbaar door ervaren verstand. Onderzoek heeft aangetoond dat de beschrijving van een ervaring kan leiden tot een aantal optische effecten, die kunnen variëren via de geest en de omstandigheid. Met andere woorden: uw gedachte kan een zintuiglijk effect opwekken, waardoor het lichaam ver van de rusteffecten wordt beïnvloed, maar zij zal niets veranderen aan de werkelijkheid van het geestelijk geladen gebeuren.

Het gebruik van koptelefoons is de nieuwe klemtoon van de studies van hoofd-itsuelen. Onlangs werd opgemerkt dat sommige mensen met hoofd-itsis een dubbele persoonlijkheid lijken te hebben, d.w.z. dat hun perceptie van hun toestand vaak kan variëren naar gelang van het gezelschap waarin zij verkeren. Er is waargenomen dat sommige mensen hun aandoening als niets of als zeer ernstig beschouwen, afhankelijk van hoe zijzelf en hun vrienden de aandoening ervaren.

Deze perceptie is vaak sterk afhankelijk van hun gemoedstoestand, die door bepaalde levensgebeurtenissen en reacties op stress is beïnvloed. Als gevolg hiervan speelt genetica een rol bij het bepalen van hoe iemand beïnvloed kan worden door anderen, waaronder hoofdpijn. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat neurogenetica een belangrijke rol speelt bij de manier waarop gebeurtenissen die hoofd-itsis veroorzaken zich kunnen ontwikkelen. Sommige mensen zijn genetisch voorbestemd om grote en storende geluiden te horen, terwijl anderen meer vatbaar zijn voor het horen van rustige geluiden of geluiden die zij als op de achtergrond herkennen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.