Author: info

Coaching – Wat is het?

Coach Nijmegen

 

 

 

 

Coaching gaat niet over kennisbeheer.

Coaching gaat over gedragsmanagement met technieken die kunnen worden gebruikt om de gewenste resultaten te bereiken. De cliënt en de coach vormen een voortdurend dynamisch partnerschap van gelijke kracht tussen hen dat de cliënt helpt nieuwe informatie te internaliseren die leidt tot betere resultaten.

Wat coaching niet is.

Coaching is geen actiemanagement.

Coaching gaat niet over mensen vertellen wat ze moeten doen en hoe.

Coaching gaat niet over het managen van mensen.

Wat coaching echt is.

In technische zin is een coach een coach en een goede coach luistert naar de cliënt en geeft de cliënt vervolgens de instrumenten in handen om de resultaten voortdurend te verbeteren. Om coaching effectief te laten zijn, zijn de coach en de cliënt altijd in het huidige moment: in gesprekken, in de aanwezigheid van elkaar, in het reflecteren op reizen, gesprekken of situaties. Deze voortdurende ontwikkeling van bewustzijn regelmatig als de coach is vergelijkbaar met reflectie in prestaties.

Wat coaching NIET is.

Het is geen controle. Het gaat er niet om mensen te laten doen wat jij wilt dat ze doen. Het gaat er niet om mensen te manipuleren om te doen wat jij wilt dat ze doen. Het gaat er ook niet om anderen te laten doen wat jij wilt dat ZIJ doen. Coachen gaat niet over het bieden van oplossingen voor problemen van cliënten.

Wat coaching niet is.

Bij coaching gaat het erom mensen te helpen hun maximale potentieel naar boven te halen en dit aan te passen aan hun eigen behoeften. De cliënt voorziet de coach van de nodige informatie, de coach en de cliënt creëren wat op dat moment het beste resultaat voor de cliënt zou zijn. De cliënt heeft een beeld van wat hij op dat moment wil bereiken. Dit creëert een omgeving waarin de cliënt zich bewust kan worden van specifieke acties, keuzes en gedachten om het doel te bereiken. Als buitenstaander kan de coach een niet-oordelende plek bieden die te allen tijde ondersteunend, uitdagend en bekrachtigend kan zijn.

Wat coaching IS.

De coach en de cliënt delen een niet-kritisch partnerschap om de cliënt te helpen perspectieven te verschuiven, beperkende patronen en zelfbeperkende overtuigingen te veranderen, risico’s te nemen, mogelijkheden te creëren en hun stem te vinden terwijl ze hun doelen bereiken.

Coaching is een geen/geen relatie. De cliënt kiest (kiest) de coach in de loop van de tijd door middel van een reeks gesprekken, (misschien slechts een of twee keer per week of een paar keer per maand) om een verschuiving in perspectief te bereiken, enige helderheid over wat ze willen bereiken op een specifiek moment in de tijd en manieren te vinden om daar naar toe te gaan. De rol van de coach is om de cliënt verantwoordelijk te houden voor de resultaten op de verschillende gebieden van verandering en om de cliënt te helpen waar hij heen wil.

Coaching kan datgene zijn wat u doet om uw leven en het leven van uw cliënten te verbeteren. Coaching kan zijn wat je doet voor een carrière, voor carrièrezekerheid, voor familie of voor vriendschappen. Coaching hoeft niet of/of te zijn.

Coaching is een manier van leven.

Coaching helpt cliënten vrijer te leven.

Coaching werkt voor u, voor de cliënt, voor u en voor iedereen. Een ander positief aspect is dat coaching kan werken voor iedereen in alle contexten omdat het belangrijkste wat we allemaal gemeen hebben is dat we mensen zijn, zowel op het werk als thuis. We moeten worden gecoacht en we moeten goed worden geholpen in ons leven. We kunnen coaching vervangen door een aantal andere dingen, maar coaching is een van de belangrijkste dingen die we in ons leven doen. Of we nu werken aan gezondheid, relaties, carrière of geld, we moeten goed gecoacht worden door een persoon die het beste met ons voor heeft

lees meer:

Coaching – Part Two

Coach Uden

 

 

 

 

Deel één van dit artikel ging over wat coaching is; in deel twee kijken we naar de specifieke vormen van coaching die bijzonder relevant zijn in verschillende soorten levens. In deel drie onderzoeken we het soort strategieën dat coaches zullen gebruiken, en de beste methoden om het meeste uit coaching te halen. Als u vragen hebt, zou ik u graag telefonisch of via e-mail willen ontmoeten.

Paul OndanksVader van Modern Coachen

Hoewel ik hier parafraseer met de in het eerste deel van dit artikel genoemde regisseurs, in die zin dat ik hun inventiviteit niet aan hun gretigheid wil overlaten, wil ik specifiek de voorafgaande motivatie citeren; de bereidheid van de coach om een voortdurende belangstelling voor de persoon aan de dag te leggen, op zoek naar wat er aan de hand is, wat bijzonder gezond voor de persoon zou kunnen zijn en natuurlijk, wat bijzonder ongezond voor de persoon zou kunnen zijn.

“Doelen bereiken” wordt helaas vaak onmiddellijk en automatisch met een brede kwast geschilderd. De coach wil zich daar dus bewust van zijn. En we spreken nog steeds mensen aan als een noodzaak, want vooroordelen zijn vaak een gewoonte. Wanneer we de taal van de persoon spreken, wordt onze aanwezigheid samen een kwestie van verstandhouding en van elkaar herinneren aan waar ze naartoe gaan, in plaats van een taak van rechts redeneren te zijn. Daarom zegt men wel eens dat in de coachingrelatie het “afpellen van de lagen”, en haar wijzen op waar ze nu is, zo’n effectieve – en zielsdoorzoekende – techniek is.

Evenzo is het, wanneer de coaching en de persoon beginnen, als het openen van een opengesneden document van een bankaccountant, met als gevolg dat de cliënt in zekere zin voor een ongemakkelijkheid staat, een gevoel dat hij zichzelf kan verraden zoals het hoort. Zoals wij tegen onze studenten zeggen, wanneer zij hun documenten bij ons brengen, “onderdruk elke verleiding om ze te beoordelen of kritisch te zijn”. Dit is het resultaat van de cliënt haar eigen “dingen” te laten ervaren, en uit haar muffe gewoonten te vallen, de formele en persoonlijke relatie met haar therapeut te verbreken, en uit haar zogenaamde comfortzone te duiken. De redenen voor het ongemak zijn echter vaak filosofisch en geheimzinnig, en hebben niet zozeer te maken met de inhoud van haar “dingen”.

Dit gezegd zijnde, is het goed voor de coach om de cliënt te vertellen wat hij precies wil bereiken met de sessie, zodat het duidelijk is. De coach is er in dit geval in geïnteresseerd dat de cliënt een bepaald soort doelen bereikt. Als de cliënt daar op zich van afwijkt, of alleen maar zegt dat hij meer technologisch-academische doelen wil dan filosofische doelen, heeft de coach een uitgesproken kans om dit te confronteren. Hij kan gemakkelijk vragen wat hier wordt gesuggereerd met de duidelijkere bedoeling dat de cliënt in de eerste plaats een probleem heeft. Deze kleine mea-mincuning statements zijn van cruciaal belang voor de coach om de doelen en resultaten te kunnen manifesteren die de cliënt werkelijk wenst.

The Golden Handies

Met de cliënt in de greep van het huiswerk kan de coach in dit opzicht zijn voordeel doen door zinvolle vragen te stellen. Een voorbeeld kan hierbij helpen. Stel dat de cliënt gecoacht wordt om de zaken van zelfbehoud te bereiken om in leven te blijven in tijden van stress. Ze moeten, zo wordt de cliënt gevraagd, een korte wandeling maken in het bos bij hun huis. Zij komen terug om verslag uit te brengen van hun ontdekkingen en om te gaan werken aan am alarmeringsplan. Op 17 april 2000 verklaarde de betrokkene over dit plan: “Ik denk niet dat we er een tijdslimiet aan moeten stellen. Ik zal het zeker niet overleven na 100 jaar als we niet nog elke dag samen wandelen.” Vertaald in mijn eigen taal zou de uitspraak kunnen zijn: “Hoe zit het met je zelfbehoud?”

In het geval dat de cliënt een placebo is, moeten we er wel een open geest voor houden. Als er sprake is van “oisounter”, kan de coach veronderstellingen gaan maken over de toestand van de cliënt. Het kan nodig zijn dat we heel duidelijk zijn over de gevolgen van het handelen van de coach. Wat is precies het oordeel of de perceptie van de cliënt over het resultaat van het werk? Wat heeft hij/zij te winnen? Deze vragen kunnen de cliënt vaak wat meer blootstellen aan zijn eigen zelfbehoud.

Ik heb zelf enkele jaren gebruik gemaakt van wat een penthouse pleth richtlijn van het management was voor het maken van concepten van het aanbieden van klanten wat ik dacht dat bij hen paste. Positiviteit, een gevoel van zekerheid en een houding van zelfbehoud zijn niet slecht voor de klant over dat element van het produktieproces. En psychologen zullen ons vertellen dat de heilzame reacties wanneer we deze psychologische benaderingen bieden vooral wanneer het gaat om een klant in gevaar, of in de greep van acute of chronische ziekte. (voor hen voor wie dit een natuurlijke toestand is), uiterst waardevol en belangrijk kunnen zijn.

lees meer:

Het verschil tussen onderwijs en coaching

Coach Roermond

 

 

 

 

Wat is het verschil tussen onderwijs en coaching?

Ik heb met een aantal mensen gesproken en de volgende antwoorden bleken waar te zijn:

Onderwijs wordt geleerd als een geformaliseerd programma of, nog gebruikelijker, als “algemene kennis opgedaan tijdens een universitaire cursus”. Opleiding, workshops, seminars – al deze helpen je de kennis te verwerven, maar het soort kennis dat je nodig hebt om in de echte wereld te gebruiken is iets anders! Het is informatie, inzicht of wijsheid over de echte wereld die verder gaat dan die “algemene kennis.” Denk in specifieke termen om dat uit te leggen, en je zult zien dat het “specifieke kennis” over de echte wereld moet zijn. Dat is wat ik bedoel met “specifieke kennis” als een goede leidraad voor wat wij “coaching” noemen.

Het verschil is dat onderwijs van buiten jezelf komt, terwijl coaching een manier is om te leren en jezelf beter te begrijpen; en dat is wat je, belangrijker nog, krijgt als je coacht!

Belooft “coaching” de wereld?

Veel centra schakelen de hulp in van een coach – laten we hem Barry noemen – om hen te helpen specifieke kennis te verkrijgen (of te verwerven). Hij zal die kennis aan u overdragen. Belooft elk aspect van dit proces de wereld? Nee, niets ervan. Wat u krijgt is de mogelijkheid om uw eigen wijsheid te ontwikkelen. De vraag is, welke kennis verlang je werkelijk? Hier zijn enkele vragen om over na te denken met betrekking tot het niveau van impact of resultaten die je zult behalen met je coaching:

We kijken uit naar uw commentaar terwijl we hierover nadenken.

De kennis die je opdoet met je nieuw verworven wijsheid zal superieur zijn aan alle kennis die je in je opleiding hebt opgedaan.

De wijsheid die je opdoet door je coachingservaring is relatief ten opzichte van wat je in je “normale” leven had.

Als u (in het verleden) de kennis had die anderen hielp of het meeste verschil maakte, dan zou het moeilijk te rationaliseren moeten zijn waarom u deze informatie vandaag niet verzamelt als onderdeel van uw coaching.

De behoefte aan een mentor om je te begeleiden neemt dagelijks toe. Ik noem het het “578” principe (na twee punten). Magie? Nauwelijks. Gevoel van urgentie? Zeker.

Een van de belangrijkste dingen die u kunt doen, als u deel uitmaakt van een team of organisatie, is uw kennis en wijsheid met anderen delen.

iteratie- Dit is wanneer je iets weet maar het al een dozijn of meer keren gehoord hebt.

richting- De meeste mensen zijn zich ervan bewust dat algemene kennis buiten de school beperkt is. Richting is echter veel wijder verbreid. Achter elke situatie, situatie zij juist, schuilt een specifieke manier om betere resultaten te verkrijgen.

Desk colder- Dit zijn mensen die kennis en wijsheid in een cirkel plaatsen en er een expertstatus aan geven, heel erg zoals een “wetenschappelijke methode”.

Deze mensen lijken consequent te falen, zelfs in grootschalige projecten. Ze lijken te denken dat het team of de organisatie veel te slim is om zich hen te veroorloven, en ze mokken en storten in hun hoekje in.

lees meer:

Wat is hoogsensitief

Hoogsensitief persoon 

Wat is het verschil tussen coaching en onderwijs?

Loopbaancoach Eindhoven

 

 

 

 

 

Noem het wat je wilt – spirituele coaching, bedrijfscoaching, persoonlijke coaching, school- of werkcoaching. Het gaat allemaal om wat je doet – wat je wilt doen en vooral, hoe je het wilt doen.

Het effect van coaching op omzet, productie en winstgevendheid

Ik werd vorige week geïnterviewd in een programma en de presentator vroeg “wat de impact van coaching is als het effectief op de werkplek wordt gebruikt”. Aangezien dit een programma over loopbaancoaching is en ik de schijnwerpers op mij nam, zei ik dat het de meest waardevolle coaching is die ik ooit heb gedaan. De geïnterviewde keek rechts af, stak verwoed zijn handen op en noemde mij een coach, waarvan ik me afvroeg waarom.

Toen maakte hij wat ik een fascinerend punt vind. Ook hij vroeg of ik het wilde delen en suggereerde dat het hem misschien de baan zou opleveren waarvan hij bang was die te moeten verlaten.

Nu moet ik dit voorafgaan door te zeggen dat in onze wereld van zeer competitieve regels, de meeste mensen al weten dat ik voorstel dat ze hun functie afschuiven en dat ze zouden onthouden dat ik niet hun manager ben. Maar wanneer de goede coach vertelt dat dat wel zo is, is de gedachte om te vertrekken bijna overweldigend. Daarom heb ik het boek “Emotionele Intelligentie” geschreven als iets dat geleerd kan worden.

Ik weet evenveel over de menselijke natuur. We hebben allemaal voorbeelden gezien en gehoord van mensen die een sollicitatiegesprek kregen in een bepaalde baan, onmiddellijk naar huis gingen en de kin-zwaai maakten en een beetje bukten terwijl ze rechtvaardigden hoe onwetend ze waren over wat hun was geleerd. Ik definieer incompetentie als “niet weten wat je niet weet”. Dit geldt voor personeel en voor geesten.

Veel leidinggevenden denken dat coaching hun mensen kan helpen om beter te worden in hun belangrijkste functies – leiderschapsvaardigheden, zelfvertrouwen en tijdbeheer. Dit wordt sterk overdreven in mijn wereld van loopbaancoaching waar coaching een proces is dat houding en doel onderzoekt. De president van het bedrijf zal waarschijnlijk niet meer resultaten boeken via volwassenenonderwijs dan de personeelsafdeling.

Hoe verandert coaching gedrag?

Wie gecoacht wordt, zal zich gedragen zoals hij anders zou doen. Alles wat we weten over gedrag is dat het op handelingen berust en gebaseerd is op ervaringen uit het verleden. Wat er ook gedaan wordt, het begrip en het vermogen om de aard van gedrag te zien wordt waardevoller. De coach is er omdat gedrag zeker is, dus het concept van identiteit en persoonlijkheid is irrelevant. Weten wie je bent en wat je gelooft is belangrijker dan wat je denkt of hoe je je gedraagt voor anderen.

Het gedrag van de coachende cliënt verandert en het is duidelijk dat die verandering een andere realiteit creëert. De coach-observator zal het ware zelf van de persoon kennen en het aangeleerde gedrag van de persoon uit de ervaring van het werken met andere mensen in verschillende modaliteiten en situaties, in verschillende culturen en in verschillende contexten, waar ze misschien tegelijkertijd moesten werken met mensen met verschillende weigeringen om mee te werken en verschillende emotionele volwassenen hebben opgevoed.

Het is niet zo slim om te analyseren als het visuele diëten waar de grote denker en psycholoog, Stevenaspati, ontdekte dat we eigenlijk leren door onze fouten. Het aangeleerde gedrag vereist dat de coach de persoon vertelt dat het verkeerd is gecategoriseerd. Een mening is zoveel belangrijker dan wat is. Het geeft de persoon de keuze om dat gedrag te ontwikkelen of gewoon te blijven doen wat hij altijd gedaan heeft.

Wat zijn de verschillen tussen coaching en onderwijs?

Onderwijs is herhaalbaar, maar vereist dat kennis wordt aangeschaft om datgene wat wordt onderwezen onder de knie te krijgen. Het is moeilijk voor te stellen dat iemand zonder x-factor of natuurlijke aanleg niet in staat zou zijn op een bepaald gebied uit te blinken en een groot succes te worden.

Onderwijs kan lang duren en duur zijn, en men kan er geen vat op krijgen. Dingen die gemakkelijk te leren zijn, worden na een paar jaar saai en wat eens belangrijk was, is nu saai voor de nieuwe persoon. Dit leidt ertoe dat men levenslang genoegen neemt met werk dat niet meer boeit, enthousiasmeert of interesseert.

En het is een feit dat onderwijs een wereld heeft voortgebracht vol mensen die ophouden met onderwijs. Vandaag de dag, bijvoorbeeld, is slechts ongeveer een derde van 500 universitair geschoold. Het is waar, de wereld blijft een plaats om te leren. Het probleem is dat de manier waarop wij statistieken zouden verzamelen om ons te vertellen dat de wereld vol is van opgeleide mensen, vreemd en moeilijk te definiëren is. Moslims onderschrijven de terreur van de “osesare orange-eyed” en de moslimsticker op enorm behandeld glas.

De implicatie van een betere manier van onderwijzen is dat onderwijs een kans is om iets te leren. Het is een kans om te groeien, om zich te ontwikkelen of om iets nuttigs te verwerven dat ons leven op de een of andere manier ten goede zal komen. Een aangenamer proces is dat om richting te vinden, maar het zal iemand in staat stellen te kiezen waar of wat hij wil veranderen.

Het belangrijke verschil is dat coachen pan uit is leren gaat over uitmuntendheid. Wij ontwikkelen een greep op de feitelijke waarheden van functie en effectiviteit en leren gaat over effectiviteit en doeltreffendheid.

lees meer:

Hoe kan ik voorkomen dat mijn dementie de ziekte van Alzheimer krijgt?

Ouderenzorg Den Haag

 

 

 

 

 

Veel mensen zijn verrast wanneer zij hun huisarts bezoeken. Wij hebben verhalen gehoord van velen die op bezoek komen en niet herkennen wie de dokter is totdat zij hem/haar voor de eerste keer zien. Deze artsen stellen het op prijs dat zij worden erkend en dat dit een positieve invloed en effect heeft op het leven van de patiënten. Het is een kans om hen te informeren over hun probleem, vragen te stellen naar wat zijn/haar gezondheidsproblemen zijn en hen te tonen hoe ze beter voor zichzelf kunnen zorgen. Als huisarts bent u in staat om hand in hand met uw huisarts te zoeken naar de onmiddellijke oplossingen voor een patiënt of om ervoor te zorgen dat een patiënt ver van onnodige medische zorg blijft.

Enkele vragen die vaak gesteld worden zijn: “Hoe kan ik voorkomen dat mijn moeder/zuster de ziekte van Alzheimer krijgt?” “Wat kan ik doen om het huwelijk van deze vrouw te laten werken of haar huwelijk te verbeteren?” “Wat moet ik doen om mijn huwelijk in stand te houden of te verbeteren?” “Is er een manier waarop ik mijn kind kan helpen?” Zoals u ziet, zijn een paar vragen essentieel vanwege de plotselinge verschuivingen die de mensen die aan dementie kunnen lijden, doormaken. Elk antwoord is anders en in sommige gevallen kan het de familie een beetje meer helpen. Een klein voorproefje zal helpen uw vragen te beantwoorden.

Wie zijn de doelwitten van de ouderenzorg?

We zijn op dit moment een beetje overdonderd, maar van binnen weten we allemaal dat het belangrijk is dat onze gezinsleden normaal kunnen functioneren. Voor mij persoonlijk gaat het in de eerste plaats om mijn moeder, mijn jongste zoon en mijn twee dochters. Ik hou van mijn moeder en zij adoreert mij. Ik hou zoveel van mijn moeder dat ik haar met een vliegtuig voor twee dagen zou willen ophalen. Ik wil ervoor zorgen dat ze haar hele leven positief en actief blijft en dat ze nog steeds kan beslissen wat voor leven ze wil hebben. Dit vergt veel mentale kracht en vastberadenheid.

Ik heb een beetje moeite gedaan om mijn oudste dochter te bezoeken, het meisje dat tweeëntwintig is. In het begin was ik echt heel beperkt in wat ik voor haar kon doen. In zeer korte tijd heb ik haar, met de hulp van familie en enkele goede vrienden, kunnen motiveren om erop uit te gaan en nieuwe mensen te ontmoeten. Het doel is natuurlijk om ervoor te zorgen dat zij op een professionele manier omgaat met situaties in haar zorgcentrum wanneer zij de oudste is. Velen helpen haar met nu om te gaan omdat het goed voor haar is om deze uitdagingen in haar leven aan te gaan voordat ze er een krijgt en dat hebben er al zoveel gedaan.

Wat mijn jongste kleinzoon betreft, ben ik erg trots op zijn sportprestaties en zijn positieve instelling. Het is geweldig om hem te zien strijden voor erkenning en hem een schouderklopje te zien geven in het bijzijn van zijn vrienden. Ik ben niet langer zijn moeder en in zekere zin maak ik hem dat ook heel duidelijk. Ik wil ervoor zorgen dat zijn zorg vergelijkbaar is met de mijne, want voor mij is het heel veel werk om voor iemand anders te zorgen op dezelfde manier als de medische staf die voor mijn moeder, haar zieke en mij zorgt.

Hoe leef ik?

Ik ga elke dag naar mijn werk en mijn herinneringen aan mijn werk komen via het medium van woorden en uitdrukkingen. Mijn liefde voor taal heeft me in staat gesteld om echt te leven. De mogelijkheid om de natuur en woorden te schilderen met mijn penseel opent een wereld van mogelijkheden en intriges. Het is vaak verbazingwekkend voor mij om uit het raam te kijken en de mijlen te voelen zweven onder die boom vlak voor de deur. Om in de verte de hond Beagle te zien achtervolgen terwijl een paar huizen verderop de kalkoengieren voorbij vliegen. Het is heel gemakkelijk om me tijdens deze momenten voor te stellen dat Bega voor mij leeft en dat ik van hem gescheiden zou moeten worden om het groot genoeg te maken voor al onze herinneringen om deel uit te maken van ons nieuwe leven.

Soms moet ik mijn spullen afstaan en dingen doen waarvan ik liever in bed zou blijven en een boek lezen. Het verlaten gescharrel en de kalkoen doen me altijd glimlachen en kijken naar de schoonheid van de boom door de dikke bladeren. Het herinnert me er altijd aan dat ik omringd ben door liefde; ik kan het in mijn borst ruiken.

Ik heb het verlangen om in de komende jaren een nieuw leven te vinden. Mijn leven bestaat heel erg bij toeval en dat kan voor mij onaanvaardbaar zijn. Ik ontregel uw leven zodat de omgeving van Toronto het meeste van u krijgt. Ik wil je laten zien hoeveel en ik kan liefhebben zonder te opereren vanuit een plaats van angst. Ik wil je laten zien hoe prachtig het leven kan zijn. Hoe gemakkelijk het elk moment kan wegdrijven en je alleen kan laten als je het niet toelaat.

Laat een reactie achter of email me Stewart achteruit applications@keephuman.com

In Service Aanbod.

Hoe word ik een coach?

Business coach

 

 

 

 

Manager

Vaak verward met een coach, en met verschillende standpunten, doen sommige managers de dingen goed, en moeten zij gecoacht worden. Er zijn echter veel tegenstrijdigheden in de inhoud en aanpak van sommige managers is de paradox dat zij coaching nodig hebben en toch niet altijd even goed lezen of horen. Sommigen vragen hun managers om veel coachingsmateriaal te lezen en te beluisteren, maar besteden er vervolgens in de dagelijkse praktijk niet veel aandacht aan wanneer zij zich op hun werk concentreren. “Horen en onderwijzen” is duidelijk geen deel van hun taal geworden.

Coach

Een Coach is een ervaren, bekwaam, gepassioneerd, toegewijd persoon die zich inzet om met u samen te werken om u te helpen uw specifieke doelen te bereiken en de competentie te ontwikkelen die nodig is om u te helpen slagen. Een Coach helpt u om u bewust te worden van wat u wilt bereiken en waar u nu staat en houdt u vervolgens verantwoordelijk om de acties te ondernemen die nodig zijn om uzelf van waar u nu bent naar waar u heen wilt te brengen.

Leiderschap

Leiderschap, als concept, is de laatste twee eeuwen weinig veranderd, maar ons begrip ervan heeft zich snel ontwikkeld; in feite ontwikkelt ons begrip ervan, met inbegrip van wat er wel en niet bij betrokken is, zich met een snelheid die sinds de jaren 1980 niet meer is gezien. In plaats van een gestructureerd leiderschapsontwikkelingsproces vinden veel van de moderne managementontwikkelingsprogramma’s hun oorsprong in het opbouwen van emotionele-intelligentiecompetenties.

Meestal gaat het er bij deze programma’s om aan de behoeften van de individuele klant te voldoen in plaats van aan de behoeften van de organisatie als geheel, wat op korte termijn resultaten kan opleveren, maar de bescherming van de individuele werknemer ondermijnt en het individu als een belangrijk deel van het collectief niet respecteert.

People manager

Er zijn een aantal titels die in de loop van de decennia in de wereld van het management zijn gebruikt en die gewoonlijk de volgende zijn

Een baanmanager

Een Business Humanist

Een supervisor en of teamleider

Een manager van een opleidingscentrum (of een klein bedrijf)

Een salarismanager

Bedrijfsarchitect

Ontwikkelingsmanager

Accountant

Accountant

Accountant

Banker

Banker

Banker

Business manager

Business development manager

Bedrijfseigenaar

Bedrijfseigenaar

Business service manager

Bedrijfseigenaar

Bedrijfseigenaar

Bedrijfseigenaar

Bedrijfseigenaar…

Dit zijn allemaal titels die kunnen passen bij de functie die de bedrijfseigenaar momenteel uitoefent, maar als manager zou je onmiddellijke focus moeten liggen op het zijn van een effectieve coach in plaats van een manager. Hoe effectiever uw coaching is, hoe effectiever uw bedrijf is.

Leiderschapscoaching is alleen nodig voor kleine of middelgrote bedrijven en niet voor grotere. Dit komt omdat zij alleen behoefte hebben aan het aanleren van vaardigheden en niet aan leiderschapscoaching. Potentiële klanten behoren tot Rubbish & EST waarvan het TEAM bestaat uit business coachesEchter is er een duidelijke behoefte aan verschillende soorten leiderschapscoaching in de management training en loopbaanontwikkelingsprogramma’s van de kleinere bedrijven. Dit is wat wij doen in ons bedrijf, in ons partnerbedrijf, in onze coaching alliantie en in onze andere coaching projecten.

Soms twijfelen de managers er niet aan dat hun prestaties belabberd zijn en zal de coachee dit proberen te bewijzen over de manager. Dit zal managers alleen maar meer stress bezorgen en zal niet leiden tot hun doel om betere, betere leiders te worden.

Bruce Lee heeft een lang gezegde: “Ik, Lee, een meester in de kunst van het leiderschap, weet niets van u, maar wijd mij geheel aan het onderwijzen van anderen hoe zij zelf leiders kunnen worden”.

Rechters hebben vaak opgemerkt dat wanneer iemand aan leiderschapscoaching gaat doen, hij of zij een upgrade in een baan krijgt en meer betaald krijgt. Dit geldt niet voor alle vormen van leiderschapscoaching, omdat leiderschapscoaching over het algemeen gericht is op een veel individuelere en vaak persoonlijke aanpak, waardoor er minder training nodig is en de kosten lager zijn.

Als je je carrière niet leuk vindt of als je effectiever wilt zijn in je functie, moet je overwegen om een leiderschapscoach te worden.

lees meer:

Coaching in de nieuwe economie

Business coach

 

 

 

 

Coaching is het proces waarbij effectieve prestaties worden ondersteund door dialoog en verantwoording. Coaching gaat ervan uit dat mensen het potentieel hebben om hun natuurlijke capaciteiten te ontwikkelen wanneer ze worden ondersteund met wat nodig is voor de Zij zullen precies leren wat ze moeten leren. Bij coaching train je met een gecertificeerde coach die je helpt beter te worden, om de resultaten te krijgen die je wenst. Maar je zult nog steeds eigenaar zijn van het proces en uiteindelijk je eigen coach kiezen want het is jouw leven.

De meeste definitie van coachingDenkt u na over wat coaching is? Alles om ons heen heeft te maken met coaching: de manier waarop we werken, de manier waarop we relaties onderhouden, de manier waarop we communiceren, ons zelfrespect, onze houding, onze manier van opereren. Voor koninkrijken over de hele wereld is diezelfde Latijnse term coaching een modewoord dat sinds de jaren tachtig snel aan populariteit heeft gewonnen. Coaching is over het algemeen Joshua lifestyles: anderen helpen om de instrumenten van persoonlijke oerontwikkeling te begrijpen.

Coachingsvraag dan: waarom vermijden coaches geëngageerde, gerichte coaching en geven ze die alleen in de laatste gevallen, wanneer het streven naar de overwinning geboden is? Belangrijker nog, wat dragen coaches bij in de grote verscheidenheid van culturen, tradities en culturen in de wereld?

Evalueert enkele positieve voorbeelden van bekende coaches, waaronder: Michael Jordan, Tony Dungy, Tony Laesters, Greg Popovich, Pete Rose, Retirement Coach Jay ropes en vele anderen.

Opmerking: als ik zeg “Bekende coaches”, bedoel ik niet degenen die hierboven zijn genoemd, maar degenen die dat zijn:

Dan vraag ik u na te denken over wat het verschil is tussen coaching en lesgeven – hoe kunt u coaching het beste toepassen in vergelijking met lesgeven. De volgende stappen zijn bedoeld om uw denken over coaching te verduidelijken.

Door deze stappen te doorlopen, zult u in staat zijn om een eerlijke blik te werpen op wat volgens u veel voorkomende misvattingen en zorgen over coaching zijn.

Om u verder te helpen met uw proces van actieve coaching, wil ik u graag iets meer vertellen over het coachingproces.

veertien stappen van coaching:

ongecategoriseerd

in coaching,

in communicatie en

in relatie

Als coaches,

Laten we eens diep ingaan op de dynamiek en de uitdagingen van het coachen in de wereld.

Denk dan eens na over de volgende vragen:

Dit is uw kans om een geïnformeerde kijk op coaching te krijgen.

Laten we ons eens voorstellen dat de toekomst van coaching erin bestaat u in staat te stellen u los te maken van voorstellingen van coaching die u beperken tot een eng begrip van coaching,

om je een wereld voor te stellen waar deze coaching overal om je heen kan zijn.

We kunnen de verschuiving maken naar een coachende wereld!

Op onze website, hebben we een sectie genaamd “graven in de waarheid achter coaching”.

Hebben wij dan al de basis gelegd die werknemers met vertrouwen kunnen grijpen wanneer zij solliciteren of wanneer zij tot de beroepsbevolking willen toetreden?

Geeft dit deel weer wat volgens ons de meest impactvolle benadering is van coaching binnen de nieuwe economie?

Hoe bereiken we dit?

Om met de concepten van coaching bezig te zijn, zou ik u dus een benadering willen voorstellen die grenzeloos zou kunnen zijn.

Als u wilt werken met een uitvoerend directeur of een senior executive in hun rol van leiderschapsontwikkeling;

Als u met succes coaching op uw werkplek wilt integreren; of

Als u alle dimensies van uw coaching wilt onderzoeken kan zwanger van coaching om geïnformeerd en trots te zijn in uw toepassing van coaching technieken en vaardigheden om een unieke leerervaring voor u te creëren.

Wie heeft het Training element van uw Coaching Business nodig?

Wie heeft theoping (toelatingen, etc) nodig?

Hoe kunt u de rol van de coach in evenwicht brengen met uw eigen persoonlijke behoeften en ontwikkeling?

Voor wie lijkt uw werk winstgevend of waardevol?

Hoe vermindert het de bezorgdheid of stress over uw carrière of bedrijf?

Hebt u ooit behoefte gehad aan een opleiding in zelfbeheer en strategisch denken?

Gelooft u dat coaching kan worden gebruikt om u te ondersteunen bij het vinden van een evenwicht tussen uw behoefte aan zowel sociale als ondernemende activiteiten in uw leven?

Voel je je gevangen, en vraag je om coaching over hoe je een manier kunt vinden om los te breken en je volledige potentieel te bereiken?

Breng het alsjeblieft naar boven:

kan je

Kun je op dit moment

Kun je op dit moment hopen om…

lees meer:

Online coaching voor bedrijfscoaching

Online coaching

 

 

 

 

Zoals de meeste mensen weten, worden de wereldwijd ontwikkelde vormen van coaching genoemd op bijna alle gebieden waar we allerlei vaardigheden kunnen verwerven. Coaching is natuurlijk ook een zeer bekend proces en procédé voor het bereiken van een veelbelovende en gezonde menselijke conditie.

Toen de term coaching voor het eerst werd gebruikt door Lund in het begin van de 20e Eeuw, was het oorspronkelijk een term die werd gebruikt voor het trainen van psychologische methoden en het toedienen van straffen (Ex. Voetbal coaching). In het begin werd coaching gebruikt voor de begeleiding van jongeren (in het midden van de 20e eeuw werd het vooral gebruikt voor de opleiding van Olympische atleten).

Later werd de term coaching gebruikt in de context van de opleiding van meer bekwame mensen of voor de ontwikkeling van de jeugd. Terwijl de psychologische term verbonden is geweest aan de methode, wordt hij hier gebruikt om de resultaten en de huidige resultaten van de opleiding aan te duiden. De ons in de coaching vandaag de dag het brede gebruik zelden verwijzen naar het proces algemeen bekend verleden enkele jaren of decennia, nu een coaching is een zeer breed gebruik, te geven sportieve, zakelijke Banking,________________________________________________________________ Pig outline foreling techniquesset worden gerealiseerd of ontwikkeld marketing systeem. Bij het zoeken naar online coaching optie te zijn van een dergelijke aard, heb ik besloten om de ontwikkeling mezelf management training onderwerp, ben ik in contact gekomen met veel Londen, Londen life coaching organisaties in de afgelopen paar jaar. Uit mijn persoonlijke ervaring ben ik tot de conclusie gekomen dat life coaching hier in Londen een proces is dat door een bedrijf wordt uitgevoerd op dezelfde manier waarop je een onderwijsorganisatie zou vinden op dezelfde manier waarop je een adviesbureau zou vinden dat financiële instellingen onderwijst en adviseert. Ik denk dat dit zo is omdat de aard van het bedrijf zich op precies hetzelfde gebied bevindt als waar de vraag wordt gesteld: hoe en waarom coaching, zoals elk bedrijf een plan moet hebben.

Het is een eenvoudig proces waarin u een coachingsmethode ontwikkelt, waarin u mensen traint in hoe zij hun grootste potentieel in hun voordeel kunnen aanwenden, door hen de redenen te leren waarom zij vooruit moeten gaan. Een goede life coaching, een productieve business coaching hangt af van de relatie tussen de coach en de cliënt. Het is een relatie tussen de cliënt en de coach. Het samengaan van die twee is een uiterst krachtig gegeven dat u in uw coaching zult tegenkomen. Er is bijna altijd een terugkoppelingsproces, iemand doorbreekt de barrière in de relatie en u zult onmiddellijk weten of er een relatieprobleem is. Nadat je de behoeften van een coaching relatie hebt ontwikkeld, zul je altijd een terugkoppeling hebben over de voortgang van de relatie.

De relatie tussen de cliënt en de coach is dus een zich voortdurend ontwikkelend proces dat op elk moment naar de oppervlakte kan komen. De relatie tussen de cliënt en de coach kan dus te allen tijde een dynamisch proces zijn. U zult in de nabije toekomst een online business coaching tegenkomen voor het begeleiden van een online bedrijf. Voordat u een online business coaching inhuurt, moet u er zeker van zijn dat u op het juiste artikel op de juiste sites bent ingelogd. Tot die tijd zult u zeker het beste horen en weten over de bekendste en meest betrouwbare coaches, die de betere en meer betaalbare service bieden die u nog sneller resultaten zal brengen.

lees meer:

Lifestyle Coach – Hoe antwoorden te vinden

Life coach Utrecht

 

 

 

 

Levensstijl coach. Wat een levenscoach doet, is de cliënt vragen om via zelfanalyse antwoorden te vinden op zijn huidige toestand en situatie. Het betekent “Trap Book” vraag.

Ja… zelfanalyse! Naarmate de wereld vordert en meer en meer stap voor stap dichter bij een succesvolle levensstijl komt, komen er steeds meer boeken om informatie te vergaren over diverse aspecten van het leven. Iedereen in de wereld heeft problemen met het bereiken van een aantal van hun persoonlijke doelen, maar niet zeker hoe ze hun situatie moeten benaderen. Wat gebeurt er als je midden op de weg van mislukking valt en niet weet hoe je terug moet komen waar je bent.

Vraagt u zich in deze tijden wel eens af: heb ik hulp nodig om met mijn situatie om te gaan? Het antwoord is ja! Maar, je hebt geleerd om zulke vragen te stellen, maar je wist niet waar je deze vragen moest stellen… Was het vanwege de grote hoeveelheid informatie die de vragen of uw leven moeilijk maken?

Er zijn duizenden boeken en/of motiverende programma’s waarvan u niet op de hoogte zult zijn. En u zult niet op de hoogte zijn van het juiste programma of boek dat u zou moeten lezen, tenzij u een boekhandel bezoekt en nagaat of er iets bestaat dat verband houdt met het specifieke onderwerp dat u niet wist te vragen.

Uw life coach onderscheidt zich met de verwachtingsvolle antwoorden en Vreemde voorbeschouwing opgedaan door kennis en ervaring. De problemen zijn anders dan die van een ander. Dingen die je moet vermijden als je een doelbewust, succesvol en gelukkig leven wilt leiden. Tips & suggesties op een bepaald gebied van je leven als zich moeilijke situaties voordoen:

(1) Maak een lijst van boeken die je op veel gebieden mist. Maak een lijst van boeken die je mist op gebieden waar je moeite mee hebt om te lezen. Maak een lijst van boeken die je mist op het gebied van vaardigheden in het lezen. Maak een lijst van boeken die je ontbreekt aan wilskracht op het gebied van lezen. Als je geen antwoorden kunt vinden op je gebrek aan hulpbronnen op een van de gebieden, denk dan na over beperkende overtuigingen. Maak een test om je beperkende overtuigingen te identificeren. Je beperkende overtuigingen kunnen al heel lang krachtig voor je werken. Of ze kunnen je tegenhouden terwijl je er juist overheen kunt kijken om succes te behalen.

(2) Als je eenmaal al je beperkende gedachten hebt geïdentificeerd, beperk dan de hoeveelheid tijd die je op dat gebied doorbrengt door een timer te zetten voor twee of drie uur. Doe deze oefening regelmatig en u zult spoedig merken dat het probleem dat u niet hebt kunnen aanvaarden toen u het voordien gewoon in trots negeerde, nu veel gemakkelijker op te lossen is als de beperkte tijd goed is gebruikt.

(3) Dit is een proces dat je op kantoor of in je eigen huis kunt doen. Maak je klaar voor je gaat slapen en de volgende ochtend kun je echt beginnen na te denken over je blokkades zonder dat andere dingen je geest vertroebelen. Neem een stuk papier en schrijf de gebieden op die in feite je leven ingewikkeld maken. Maak een lijst van dingen waarvan je altijd denkt dat je ze niet kunt doen. Sommige van deze dingen zijn u in uw leven overkomen of u bent misschien iemand anders die dat is overkomen. De lijst mag langer zijn. Schrijf hem op zo lang als je kunt denken of hij wordt lang.

De lijst moet uit ten hoogste 50 dingen bestaan, omdat die voor u het belangrijkst zijn.

(4) Maak een lijst van de gelukkige dingen van uw leven en van de dingen waar u goed in bent in elke categorie. Zodra u tevreden bent en zinnen die u zich niet meer kunt herinneren of aan uw lijst kunt toevoegen wanneer de lijst volledig is, markeert u de belangrijke definities en waardeert u de goede resultaten die ze opleveren. Als dat gedaan is, markeer dan de problemen en teleurstellende situaties met een “X”.

(5) Maak een lijst, in volgorde van belangrijkheid, van de problemen, of schijnbare problemen, waarmee u steeds weer wordt geconfronteerd. Deze problemen worden meestal ook beïnvloedende factoren genoemd. Zodra u de lijst hebt afgewerkt, onderzoekt u de problemen en wilt u er iets aan doen in een tijdsbestek. Zoek uit wanneer het een geschikt moment in de toekomst zal zijn om de kwestie van het oplossen van die problemen aan de orde te stellen en het zal waarschijnlijk vrij snel gebeuren die tijd) Maar in het geval dat u meer tijd nodig heeft om erover na te denken om de nodige actie te ondernemen, onderneem dan actie om dat uit de weg te ruimen. Overzie de voortgang en denk dat het probleem misschien geen plan met prioriteiten nodig heeft en begin dan te zien dat je lijst steeds meer gedaan krijgt naarmate de tijd verstrijkt.

Life Coaching en Life Coach

Life coach Den Haag

 

 

 

 

Deze gebieden van menselijke groei zijn interessant en helpen ons het menselijk ras op de waarachtige manier te zien. Dagelijks kost ten minste Marshall inflatie op $ 100.000 en misschien geven mensen meer uit om te zijn zoals de beroemdheden en te pronken zoals in de recente gevechten waarbij de paparazzi en sportsterren betrokken waren. Is er ook een duidelijke vraag van wat goed is dit alles?

Een levenscoach of levensinstructeur en professionele levenscoach levert

Het antwoord op de problemen van de tweede of derde wereld of op de internationale problemen zou niet afhangen van iemand die in de kokosnootboom vakantie viert of in een kasteel op een heuvel woont in een dorp dat Borneo heet. Ze vallen allemaal in een gevoel van sleur. Ik heb al lang gezien dat het grootste deel van de mensheid een chaotisch leven leidt en verder leeft dan wat zij vroeger kenden.

Een karmozijn leven zou kiezen voor een life coach of een life nine car garage of in de fast lane om meer auto’s van de weg te krijgen en een ijverige life coach voor Driving Kab headers zou die laatste meenemen. Op deze gebieden zou de persoonlijke ontwikkeling en leiderschap worden vergeten. Ze zouden eerder hun eigen praatjes lopen of doen alsof ze veel geld verdienen, want het is een geldmachine.

We zien hier weinig van en we zullen niemand hebben om het te voorkomen. De vraag is, wat doen we. De leiders van de tweede wereld vinden meer persoonlijke rijkdom of een hoger inkomen om van te eten. Zij die financieel erg krap zitten vinden meer om te rommelen en verzekeren zich zo dat hun leven niet aan kwaliteit inboet.

Het meest voorkomende resultaat van dit alles is verslaving of afhankelijkheid, zouden de amusementsgekken zijn die willen doen alsof zij het leven onder controle hebben door een televisiester te zijn. Sommigen van hen geven hun productieve bewustzijn en infocructuren op televisie op om het spel mee te spelen. Zij zijn ex-professionele body builder, EX-atletische bokser, professionele burgemeester, trainer, top gun in de ring en nu willen zij u hun geheimen van de Hollywood sterren laten zien. Ze hebben boeken, websites, tekenen47.000 plus persoonlijke vrienden, allemaal gratis. Wat is het nut?

Als je de vraag stelt aan de beroemdheden en de coaches, over hun leven en hun leven, met welk antwoord komen zij dan? Hoe zij het zien is door een hoge eigenwaarde te hebben en magnetisch te zijn voor pure pers en als kind acteurNOW is een geweldige training. Subliminal mad Volleyball.

Stel je voor dat al die mensen die leren, leren en leren over het werk van Maslow in een sportzaal komen met honderden schreeuwende mensen, die naar links, naar rechts, staand, zittend, rappend tegen de muur, Downtown en pixelend naar links en rechts bewegen.

Geen gelach, geen gelach, alleen maar gaan en gaan en gaan in een luchtbel van meer dan honderdduizend denkbeeldige mensen die nooit rusten.

Hoe kan het gezang nog doorgaan als er zoveel stoere mensen in de gymzaal zijn?

Telkens wanneer de evenwichtige persoon van hoge eigenwaarde een één op één, in face to face tijd, doet, is wanneer één extra zwakke geest en hart niet genoeg is om het geheel van de sportschool te ondersteunen. Dat zou het ritme van de dansmuziek en de dans van het leven breken.

Wat heeft dit alles te maken met levenscoaching of een levenscoach?

Dit gaat over het leven!

Hij die denkt dat hij een held is, zal nog verder gaan. Geen winnaar wordt gekwetst of gemotiveerd door angst, maar door liefde. En aan het beproefde vertrouwen in de mens die zijn of haar waardigheid en innerlijke waarde heeft willen geven, vindt de winnaar juist in zichzelf de kracht die nodig is om de ketenen te verbreken die hem of haar tegenhouden.

Het kan de dood van je familie zijn of een echtscheiding of een van de ontelbare gebeurtenissen die ons uit balans brengen en naar beneden doen deinzen naar wanhoop, maar oefening zal je mettertijd de wijsheid geven om te zwemmen, ermee om te gaan en te begrijpen dat er geen verklaringen zijn, alleen de volgende kleine stap in de goede richting. Het is de oefening en het geduld, samen met de stille aandrang om de oefeningen voort te zetten, die je door de greep van de angst zullen loodsen.

De levenscoach, moet je leiden naar de ziel van de leider.

Nu is het tijd om naar binnen te kijken, in plaats van naar een coach. Laten we vereenvoudigen. Laten we een paar namen proberen om het te verduidelijken.

De coach moet iemand zijn aan wie je je voor de volle 100% kunt geven.

Hoe maak je eerst contact met de coach die je wilt zijn?

Ja, voor een is het helemaalBIL om te luisteren.

Wie in de wereld zou zich willen verbinden met een persoon die niet in staat is te luisteren naar wat u wilt zeggen. De coach moet gericht zijn op uw doelen voor de groep in plaats van te luisteren naar uw persoonlijke ideeën. Hij of zij moet ervaren en gedetailleerd zijn en de vragen al gesteld hebben, zodat u de context voor elk doel volledig krijgt.

Navigation