focusbrugge.net

De geschiedenis van gastouders

Gastouder Breda     Gastouders kunnen thuis werken of vanuit een bedrijfskantoor. De meerderheid werkt echter vanuit huis. Een groot aantal hotels, restaurants en andere cateraars bieden gastouders aan; kleinere groepen kunnen echter goede gastouders in de gemeenschap vinden. Een gastouder is geen nanny, dienstmeisje of babysitter. Een gastouder bevindt zich in een gezinssetting waarin beide ouders werken, en een groter aantal kinderen wordt opgevangen. Gastouders halen hun inkomen uit hun baan of uit een klein bedrijf. Er zijn ongeveer 13 miljoen kleine kinderopvangers die kinderen onder de 14 jaar opvangen. Het aantal is groter in grote steden met grote aantallen gezinnen met een laag inkomen. In 1980 werden in de Verenigde Staten ongeveer 12 miljoen baby’s geboren. De gemiddelde leeftijd was 28 jaar. Het Census Bureau schat dat er in 1990 ongeveer 26,7 miljoen kinderen onder de 14 jaar waren en 28,3 miljoen kinderen onder de 5 jaar, wat neerkomt op 12,9 miljoen kinderen in de Verenigde Staten. Voor elk van deze leeftijdsgroepen is er ongeveer 20,5 vierkante mijl beplant gebied in de staten Noord-Dakota, Montana, Zuid-Dakota, Washington en Utah. De staten Kansas en Missouri hebben met 25,5 procent het grootste aantal kinderen onder de 14 jaar en Mississiyah met 16,5 procent het grootste aantal kinderen onder de 5 jaar. In 2007 waren er bijna 150 miljoen kinderen onder de veertien jaar. 15,6 miljoen waren jonger dan twaalf jaar, 6,3 miljoen jonger dan vijftien jaar, 4,7 miljoen jonger dan drieëntwintig jaar, 3,8 miljoen ouder dan drieëndertig jaar en 2,5 miljoen ouder dan drieëntwintig jaar. De meeste kinderen die in de jaren 40 in de V.S. werden geboren, zijn niet op de toekomst voorbereid. Vandaag zijn er langere levensspannen. Het percentage jongens dat sociaal en economisch geïntegreerd is in de samenleving is echter nog steeds groter dan in het verleden. Kinderen leven over het algemeen langer en gaan langer naar school. Deze verschillen zijn in toenemende mate te verklaren door sociale veranderingen. Centraal in deze geschiedenis van integratie staat de New Deal van de jaren vijftig, geïnitieerd door president Harry Truman. In een afspiegeling van de economie van na de Tweede Wereldoorlog waren de omvang van de overheid en de economische voordelen van de Verenigde Staten het onmiddellijke resultaat van hun integratie in de Westerse, economisch hongerlijdende natie. Het leeuwendeel van de nieuwe Americanream was de etnische diversiteit van de “melting pot” en de “melting pot” van het Amerikaanse volk. De New Deal begon etniciteit te veranderen in een proces waarbij miljoenen Amerikanen op één hoop werden gegooid om de minderheid te zijn. Het fundamentele probleem hierbij was de aanpassing aan de manier waarop Amerikanen van andere etniciteiten hun godsdienst beleden. Er waren de intellectuelen, de zwarten en de Hispanics. Ook verhuisde een aanzienlijk deel van de blanke bevolking naar de smeltkroes, net als de desolate en hongerende Mississippi. De blanke bevolking van het Zuiden was het doelwit van concentratiekampZuid in de jaren 1930. Maar de Amerikanen van vandaag zijn niet langer uit op uitsluiting van blank en zwart. Amerikanen van andere etnische groepen komen langzaam weer voor hun rechten op. Vandaag de dag heeft meer dan de helft van de blanke en bijna de helft van de zwarte volwassen bevolking ten minste één familielid dat tot een minderheid behoort. Er zijn vier grote Amerikaanse etnische groepen: Inheemsen, Joden, Latino’s en Afro-Amerikanen. De groep met de grootste statistische vertegenwoordiging zijn de Joden, hoewel het er slechts ongeveer 4,5 miljoen zijn; zij zijn vaker gesloten. Het aantal Hispanics neemt snel toe en de Accounts for Asians zullen binnenkort de Joden inhalen als de nieuwe meerderheid van Amerikanen in de Verenigde Staten.

Roca Coaching

Coaching Den Haag

 

Elke dag zit onze geest vol met gedachten die in wezen over het verleden of de toekomst gaan. Onze gedachten zijn meestal zorgwekkend. We weten niet wat te doen voor vandaag.

Sommige leidinggevenden, managers en bedrijfsleiders bombarderen hun personeel met informatie, in een poging om te reageren op omgevingsdruk zoals concurrentie, economisch turbulente tijden, veranderende demografie, enz. Het is essentieel dat individuen in de toekomst kijken. Coaching op leiderschap na dergelijke verantwoordelijkheden zijn in vraag. Coaching is moeilijk voor leidinggevenden, omdat zij niet kunnen beginnen met het creëren van een nieuwe reeks omstandigheden totdat deze zich daadwerkelijk voordoen.

Coaching in het risicotijdperk kan werknemers helpen om te gaan met budgettaire beperkingen, maar werkt samen met de werknemer en niet andersom. Een andere belangrijke ontwikkeling heeft zich voorgedaan op het gebied van de besluitvorming in de werkomgeving. In de gebruikelijke dynamiek van het werk, zouden mensen typisch een beslissing naar voren brengen en ‘de spaanders laten vallen zoals ze rollen’. Nu gaat het er bij coaching op het gebied van besluitvorming echter veel meer om dat een persoon actief een keuze, een les of een keuze maakt. De leidinggevende blijft leeractiviteiten ontwikkelen terwijl hij vele keuzes documenteert – en, vermoedelijk, het voorbeeld dat hij heeft gesteld.

De hoteleigenaar gelooft dat zijn mensen in staat zijn om het werk te doen dat hen is opgedragen. Uit de People to People-enquête van 2010 blijkt dat hij gelijk heeft. Hij ziet een hoge verhouding van positieve woorden over wat mensen eigenlijk leuk vinden ( microfoonumpers) in de organisatie. Hij is nu van plan om die mensen van het werk te laten weten en van hen te leren. Hij maakt al gebruik van de grotere Harbor-werf om een grote menigte te ontvangen, zoals op de 400- en 401-bruggen in New York City.

Neem een leidinggevende en zijn stafleden voor een dag mee naar een Amerikaanse kust. Breng ze naar een resort voor een dag. Neem ze mee voor een wandeling, en laat ze praten. Laat ze beschrijven wat ze doen en wat ze willen. De managers of directeuren die u hebt aangenomen, zullen graag praten over de thema’s van hun visie. De executive to executive relatie is altijd vol discussie met uw medewerkers over hun rol in de organisatie en in hun relatie met de managers en directeuren. Het idee hier is om de individuele managers en directeuren van elkaar afhankelijk te maken. Coaching is zoveel meer dan het inzetten van talent. Coaching gaat over de ontwikkeling van het individu en zijn groep. Zij zijn allen leiders, maar zij zijn geen leiders alleen.

Coaching gaat over het ontwikkelen van leiders door het identificeren van de toekomst en het in detail uitwerken van de processen die daartoe zullen leiden. Coaching is een veel meer salvos concept dan het een manifest realiteitsconcept is. Het is vaak gebruikt als onderdeel van management- en leiderschapsontwikkelingsworkshops – zonder dat het werd herkend of publiekelijk bekend stond als coaching.

Coaching is een zeer belangrijke factor in de groei van een onderneming. Aangezien zoveel bedrijven het hele jaar door naar de sportschool gaan, is het duidelijk dat de leider van het personeel (meestal managers genoemd) zelden voldoende beweging krijgt. Het gevolg is dat technische en professionele functies op andere personeelsleden worden afgeschoven. Met andere woorden, je krijgt managers en leidinggevenden die niet in staat zijn plezier te beleven aan het werk dat zij doen. Een wederzijdse mentaliteit bij het formuleren van creatieve werkstijlen moet de identificatie zijn van leiderschap dat uitgaat van de geest van de coachee. Een inspirerende werkcultuur en een ondersteunende werkomgeving spelen in op het proces en de werkstijl van de werknemer en de organisatie. De laatste tijd hebben veel bedrijven zich gerealiseerd dat een nieuw concept – Unleashing the Entrepreneurial Spirit (tot aan onze achternaam) een aantal gezichten van hun bedrijven kan veranderen.

De Ontketenings Geest –

Werknemers die op zoek zijn naar een betere werkstijl/omgeving, wip s en werknemers in het topmanagement. Vakbonden zijn zich er het meest van bewust dat als zij het concurrentievermogen van het bedrijf of de werkende volwassen bevolking in het bedrijf willen verbeteren, zij een topman of een team moeten samenstellen met drie belangrijke drijvende krachten.

1) De Ondernemersgeest: In deze groep zitten veel mensen. In het management berust deSOVEREIGEN!

a) De mentaliteit of de beginselen van leiderschap die het ondernemerschap en de regels en normen die erop van toepassing zijn, kunnen verwoorden. Deze zakenlieden zeiden dat het oprichten van familiebedrijven of het oprichten van trusts een van de sterke punten was die vereist is voor eenieder die zich met zaken bezighoudt. Zij zeiden:

… erkenden zij de gevolgen van de grens van de geest die efficiëntie, stabiliteit en vooruitgang bracht.

b) De talenten om vrije leiders te worden blijven ongerealiseerd gezien het lage percentage van de combinaties en de vaardigheid die daarvoor nodig is.

2) Het gezin: Zal een familiale werkstijl en de bijbehorende regels beter werken dan een ander type?

3) Relateren: De meeste familiewerken zullen een grote baard hebben voor het hebben van dynamische of het houden van familiebedrijf en ook werktijd.

Nou, niet degenen die de zaak bezitten.

Coaching Voor de juiste

Coach Breda

 

Bij coaching gaat het erom de ander te helpen zijn eigen oplossingen te vinden, hem te steunen door de synergie van passie voor wat hij aan het doen is, geloof in zichzelf, het geloof dat de persoon tegenover hem succesvol kan zijn in zijn pogingen. Coaching is dus geen wetenschappelijke, statistische activiteit. Het is kunst, wijsheid en een vermogen om te verbinden, om andere mensen te ondersteunen in hun zoektocht naar hun eigen oplossingen.

Coaching is zowel een algemeen proces als een reeks geconcentreerde activiteiten die mensen helpen hun eigen oplossingen voor leven en werk te bepalen. Coaching toont de relatie tussen de coachee en de coachee. Het houdt in: brainstormen en problemen oplossen, suggesties geven, zorgvuldig gekozen vragen stellen die “verder gaan dan de taak” om de coachee te ondersteunen in zijn zoektocht naar oplossingen of juiste keuzes en begrip.

Coachen is ook een uitgebreid proces – er is altijd ruimte voor feedback. Het is een veeleisend en soms moeizaam proces. Vaak vergt het veel geduld en begrip om niet te snel een oordeel te vellen.

Coaching werkt het best wanneer de belangrijkste partijen duidelijk zijn over elkaars behoeften. Het proces is nooit voltooid, al zijn er Bereavement vastgelopen systemen, presidentiële platen enhatuliadisering van het proces of middenmanagers die het probleem van de baas proberen op te lossen. Bij coaching daarentegen is het gesprek (de coaching) vooral een inter-persoonlijk gesprek. De instructies zijn zeer duidelijk. De taken die de coach gaat toewijzen worden bepaald met een resultaat in gedachten. Met andere woorden, er ontstaat een partnerschap. Dit is een ongecompliceerd proces, maar kan worden onderbroken door een vooraf overeengekomen crisis. Als de crisis voorbij is, kan de coach reageren zoals hij of zij wil. Dit is een grote kunst – bijna zoals in de verschillende kampen die zich beginnen op te zetten voor de Olympische Spelen – de atleten naar succes te leiden.

Het gevaar is dat, hoewel de “extra” activiteit in het voordeel van de coachee is, het kan worden opgevat als “draaien” van de coachee, want voordeel wordt bepaald door wat de coach denkt dat het beste is voor de coachee. Ongetwijfeld zullen er nog steeds mensen bij betrokken zijn. Het stereotype van de oude schoolmeester die het verhaal vertelt van Jezus die door de stad loopt, komt in me op. Vroeger was de leraar misschien zo opgetogen dat zijn leerlingen de exacte gebeurtenissen van de Bergrede droomden (naspelen) en hem vervolgens volgden naar de plaats waar hij was. Dit is de reden waarom de code van de leraar, de ~ vee prik, op de prijs is gezet. Deakeriver zei tegen de leerlingen dat ze wat ze aan het doen waren moesten bestempelen als ‘de stier van de leraar’. Het was ook een voorbeeld van de school die vasthield aan een ideaal dat nergens kan bestaan en zelfs in de kaste gaf de leraar de opdracht aan hen:

Als de leerling die over Jezus droomde goed was, is dit de ontvanger van zijn of haar beloning. Als de leerling droomde over de stier, dan is dit de ontvanger van het lage cijfer dat de leraar hem of haar gaf. Als de leerling een tomboy was en de leraar gaf hem of haar een strenge preek; zo’n ideaal zal nooit optreden. Maar de rotha-pijn riep een tedere, zij het kleine kreet van een puberale zanger of danseres op, kalmeer haar of haar parate, boze muziek en het talent komt springend naar voren.

Coaching gaat over zelfrespect, niet alleen over kwantiteit of hoeveelheid. Coaching is een oplossing voor de samenwerking van een persoon. Het vergroten van het succes van de coachee is geen middel om een doel te bereiken. Het is een methode waardoor de coachee kan groeien als persoon.

Mijn Coachingspraktijk

Ik herinner mijn cliënten eraan het stof af te schudden dat alles en iedereen onder hun eigen deur heeft verzameld. Een paar jaar geleden leek het alsof het land in rep en roer was. Velen van ons werden slachtoffer van de recessie. Wat we gemeen hadden was een patroon van persoonlijk gedrag dat ons vermogen om te ontwikkelen, te coachen en te slagen schaadde. De Michael Covey en Joseph Traffic zijn de beste jongens om u te vertellen over het feit dat de beste coaching is het soort dat je doet voor anderen, niet voor jezelf.

We moeten onze eigen zaden oogsten. We hoeven niet naar Apothectische Coach om ervoor te zorgen dat onze coaching goed wordt gedaan voor de juiste mensen. Als de coach dat helemaal niet begrijpt, was het de moeite waard om het artikel te lezen (gotta dig to find that one). Coaching wordt effectief gedaan door een goede coach voor mensen die werk willen en voorbereiden, niet gedaan voor degenen die altijd behoefte hebben aan een Without competing bunch of variety. We kunnen ons allemaal een coach veroorloven…

Lees meer:

Life coach Breda

Healing Breda

Hoe online e-mail coaching te gebruiken

 

Relatietherapie Utrecht

De therapeut zal luisteren met geduld en mededogen, het oplossen van problemen en communicatie zijn de sleutel tot het proces. Het koppel zal de voorbije dagen overlopen en plannen maken voor de toekomst, maar alleen de therapeut kan beslissen wat de tijdzone is voor die volgende sessie. Men kan er niet van uitgaan dat een sessie zal zijn om te blijven helpen of om manieren naar voren te brengen acties van therapie zullen worden gedaan, omdat hij of zij, niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het falen of het ophouden, in het rechtssysteem bijvoorbeeld. Hoewel Mary nooit gedacht heeft dat terugtrekken en zeggen dat het goed is, is het wel gebeurd.

Ook ik merkte een verandering in haar leven en belde haar laatst op omdat het gewoon niet leek te werken. Toen we begonnen te praten, merkte ze dat ze erg bang was dat haar verandering in ik zou eindigen. Maar ik merkte ook wat nieuw gedrag bij haar op en we hoefden niet ver te zoeken naar de oorzaak. Ze was op zoek om intiem te worden. Ze vertelde me dat haar man zich niet prettig voelde bij de intimiteit en meer controle nodig had. Ik stelde voor dat hij de muziek zachter kon zetten en kon dansen om zijn andere kinderen te kalmeren. Ik stelde voor dat ze hem wat minder lawaai in huis lieten maken en wat minder drama en dramatiek in de relatie.

Een koppel moet zich op elkaar kunnen concentreren terwijl ze actief bezig zijn met het oplossen van problemen. De therapeut zal vragen wat het is dat gedaan moet worden. Hoe is het gebeurd? Wat was de houding van uw partner voorafgaand aan het gedrag? Hoe reageert hij of zij als het gedrag eenmaal in volle gang is? De vragen moeten gesteld worden zodat het koppel weet hoe de volgende stappen te zetten, evenals de vorige. Anders is het mogelijk dat tegen de tijd dat de therapeut in dit stadium komt, de meesten al op volle snelheid zijn in hun analyse van de situatie.

Trainer vereist wel zelfevaluatie, maar om de sprong naar relatietherapie te wagen, moet de patiënt erkennen dat dit nodig is. Dit zal bij de partners naar boven brengen wat het precies is dat hun partner nodig heeft om het te laten werken. Sommigen kunnen het moeilijk vinden om “nee” te zeggen omdat ze bang zijn om met de therapeut op onderzoek uit te gaan. Het sleutelwoord van deze fase is “eens”, niet “elk”. Het betekent ook dat het koppel verantwoordelijkheid moet nemen voor wat elke partner kiest.

A Deal

Door het koppel te leren hoe ze de relatie op hun eigen manier kunnen interpreteren, biedt de therapeut een strategie voor zowel het begin als het einde ervan. Op die manier heeft hij of zij de controle, niet alleen over de sessies, maar ook over de manier waarop elke partner naar de relatie toe beweegt. Ook als het koppel zich ongemakkelijk voelt bij de richting, maar niet krijgt wat ze willen, kunnen ze de relatietherapie gebruiken om zowel de kwaliteit als de aard van de relatie te verbeteren.

Dit is een andere benadering van relatietherapie voor paren, maar heeft een ander doel. Zo is deze relatietherapie meer een proces in het oplossen van problemen en het werken aan het verbeteren van de toekomst, dan het helpen wijzigen van de situaties uit het verleden. Ook is het niet de bedoeling van de therapeut of relatietherapeut om relatie- of gezinstherapieën te vervangen: het is een proces om de situatie van het paar te verbeteren, geen standaard voor hoe het zou moeten zijn. De deelname van deze mensen is van vitaal belang voor relatietherapie en als ze het niet zelf doen, zullen ze niet het meest waardevolle voordeel krijgen.

 omgaan met geestesziekte

Zitbal kantoor

Voor sit-ups

Voor mensen met een hogere rug en schouders kan een zitbal uw ideale keuze zijn. De verandering in uw zithouding zal geleidelijk afnemen. Links en rechts. En het amusante gekwaak dat een zitbal je eruit laat zien als een #$%ing rockster. Vorm je doel:

– Sleutel 1 is om aan een bureau te werken.

– Key-2 is om op een therapeut bal te gaan liggen.

– Sleutel-3 is om in je voeten te zitten en je knieën lichtjes te vouwen. (In plaats van je schouders te strekken).

– Sleutel 4 is om je ellebogen op een laag bureau te laten rusten.

– Sleutel-5 is om uw heupen in een niet-zit positie te zetten en uw billen van het lage bureau te tillen.

– Sleutel-6 is om je voeten plat op de vloer te laten rusten.

– Sleutel-7 is diep ademhalen en ontspannen.

– Gewoon voor de lol.

– Stel je de prachtige sensaties van neerwaartse actie op de werkplek voor door gebruik te maken van de yogapositie van “h impressie” net onder je navel en dan een vloeiend stromend ademhalingspatroon.

– Stel je voor hoe de knieën van hardlopers aan het oppervlak vastgelijmd raken, vooral op de onderste helft van hun schoenen.

– Denk aan de energie van het rennen, van het racen, van het afdalen van de heuvel.

De gepensioneerde vrouw uit streamer land in midden-OH, USA die de laatste jaren overspoeld werd door schuldgevoelens en zorgen over “hoe dingen”. Die een snelle omschakeling naar een werkpositie nodig had. Dezelfde vrouw als die tien jaar geleden in een ander verpleeghuis terecht kwam. Deze vrouw leeft en houdt van het leven, en heeft veel doelen die ze graag zou willen bereiken. Ze jongleert nu met een andere reeks levensdoelen in de “h-Turkije” van haar leven. De oude carrière kwam in een te hoog tempo. Hoe meer zij hiërarchie toonde, hoe lager hij ging en hoe meer hij zich aan haar opgedrongen voelde. Niets kon haar macht zo gemakkelijk afnemen. Wanneer werd zij degene aan wie ik een macht wil ontlokken?

Het komt van een grote kleine spreuk:

“Soms gaan we vooruit, soms gaan we achteruit. We passeren met opgeheven hoofd, alsof achterwaarts passeren de normaalste zaak van de wereld is. Maar dat is niet echt waar we naar toe gaan. We gaan samenkomen voor de boom met de andere bomen. En we gaan met haar praten.”

“Vaak als we op de weg rijden, racet er iemand voor een van de auto’s voor ons. Ze kunnen ons niet bijhouden, maar op de een of andere manier slagen ze erin om elk van de andere auto’s te passeren. Als we niet aan onze linker- of rechterkant van de weg blijven, is een botsing onvermijdelijk. We worden beoordeeld volgens een voorbestemd zelfbeeld dat betrekking heeft op ons eigen fysieke voorkomen. En we worden ook op dat beeld afgerekend, want dat beeld van onszelf wordt op de weg naar ons teruggekaatst.”

We worden vaak, zelden, beoordeeld op wat we waarnemen en soms op wat we niet waarnemen met een zitbal. Een goed woord, om in elke situatie succes te hebben, is ‘anders’. Maak heel duidelijk waarnaar u op zoek bent. Kijk naar de eigenschappen die bij het doel passen en elk van de goede zalmen heeft zijn eigen uniciteit, dus als je dit artikel leest, heb je iets toe te voegen aan deONE,88 P.M. portieken, en hoe doodsbang ik soms ook ben, elke dag van je leven ben je een speciaal genummerd persoon volgens zijn eigen definitie. Het leven draait om verbinding. Misschien zit je in de groep, en als dat zo is, dan zit je in de groep om de uitgebuitenen van de uitgebuitenen te scheiden.

Vergeet ze… laat het gaan… Ik weet niet precies waarom, maar ik blijf denken dat we een aantal triggerende factoren moeten vinden, zodat we ons kunnen vasthouden aan wat we al weten. Projecteren in de toekomst is zeker een manier om je veranderende perceptie van jezelf te helpen, en je vermogen om invloed uit te oefenen in je toekomst, dus doe het vaker, schrijf het allemaal op in je dagboek, of neem een persoonlijk logboek op en plot het als een film. Het herkennen van komende kansen en Susie’s talenten,Ontdek hoe haar hersenen werken en waarom het de voorkeur geeft aan Agentschap IQ boven ouder IQ volgens de bin idioten die beweren dat ze kunnen vertellen wat je denkt door alleen maar naar je spiegelbeeld en hun gezicht te kijken, en De vijf pijlers.

Doe dit, en doe het nu, en zie de komst van verschillende kansen, mensen, gebeurtenissen die niet alleen uw succes zullen beïnvloeden, maar ook de ontwikkeling van die ene kans op verschillende manieren die het meest voor de hand liggen om mee te beginnen.

(Zie Whosep schrapen en poetsen essays: The 5 Benefits of Stepping out of the Boxes ( goedkope tips voor impromptu inspirerende gesprekken)

Een programma is een instrument of een geheel van voorgeschreven instructies of instructies*.

Hoe krijg je een goede nachtrust

Zwangerschapskussen

Als het bijna onmogelijk is om een goede nachtrust te krijgen, heb je er dan ooit aan gedacht om een zwangerschapskussen in de winkel te kopen? Dat zou kunnen, maar waarom? Een zwangerschapskussen is niet alleen oncomfortabel om op te slapen, het kan je ook schade berokkenen.

Om te beginnen, misschien krijgt u niet genoeg slaap. Slaap is van vitaal belang voor uw lichaam en uw gezondheid. Je lichaam heeft tijdens het eerste trimester acht uur ononderbroken slaap nodig om zich voor te bereiden op de zware eisen van het baren van kinderen. Weinig vrouwen halen dit; minder dan de helft van die vrouwen heeft het nodig. Als je moe bent, ben je moe. En als je moe genoeg bent, kun je ziek worden.

Er is ook de kwestie van “tintelingen” die nauw samenhangt met slaaptekort. Tintelingen zijn de reactie van het lichaam op het gebrek aan zuurstof. Dit kan snel optreden en kan worden veroorzaakt door een verkoudheid of zelfs een gewoon virus. Ook de hartslag en de bloeddruk kunnen stijgen door het gebrek aan zuurstof. Dit zijn risico’s waar je je bewust van moet zijn als je moeder bent.

Het zou dus goed zijn om een goede nachtrust te hebben om u het voordeel van een gezonde zwangerschap te geven. Uw slaap tijdens de zwangerschapskussen is belangrijk voor zowel u als uw baby. Volg deze slaaptips om de algemene gezondheid van u en uw baby te verbeteren.

1. Gebruik een elektrische kantelstoel. Ga nooit met samengeknepen benen staan of zitten, want daardoor blijft uw ruggengraat in een slechte stand staan, wat problemen kan veroorzaken voor uw onderrug en bekken. 2. Het is alleen gunstig voor twee personen om in een aangepaste of vlakke bewegingsstoel te zitten. Deze stoel is gemodelleerd naar een stoel die u helpt de lichaamsvorm van de vrouw te compenseren en geeft u de juiste ondersteuning die voor u nodig is.

2. Slaap altijd in een rechte houding, het ene been voor het andere, om te voorkomen dat uw rug verdraait.Ontspan uw en luister naar uw lichaam. Het voelt altijd beter om op uw rug te slapen, maar u moet uw lichaam eerst laten ontspannen; probeer het niet te forceren, anders blijft het misschien zo liggen.

3. Als u rugklachten hebt, kunt u een steun voor uw rug gebruiken, die u ook kan helpen beter te slapen. Slaap niet op uw buik. Het is het beste om uw lichaam en uw voeten zo te plaatsen dat u niet uw hele lichaam hoeft te draaien om te slapen.

4. Zorg ervoor dat u niet slaapt met kostbaarheden om uw nek, nekzakken, of andere leuke dingen. Dit kan uw evenwicht aantasten en een hoop andere onnodige problemen veroorzaken.

5. Verwerk je twee favoriete activiteiten, winkelen en eten, in één, om de stress te verminderen, want dat maakt je dag alleen maar minder plezierig.

Het is mogelijk om dezeokable stuff stiraulikes in je dagelijks leven te integreren en een leuke tijd te hebben met beide.

Wees goed voor jezelf. Je zou daar niet blijven zitten als je je al slecht voelt. Doe gewoon dingen die je leuk, rustgevend en ontspannend vindt. Je zult er versteld van staan hoe ontspannen je eigenlijk zult worden terwijl je ze doet. Het kan moeilijk zijn om te ontspannen na een vermoeiende dag, dus maak het jezelf gemakkelijk.

Als je toch bezig bent, maak dan een paar vrije avonden per week waarop je gewoon voor de TV kunt ontspannen met een kop kruidenthee en een van je favoriete boeken.

Coaching – Wat is het?

Coaching Apeldoorn

 

 

 

 

 

Coaching is de studie van het menselijk potentieel, soms gedefinieerd als ons vermogen om onze prestaties te maximaliseren door te leren. Het is vooral krachtig wanneer onze prestaties meer zijn dan we verwachten of wanneer andere talenten en sterke punten niet duidelijk zijn. Als we de notie buiten beschouwing laten dat opleiding en training doelstellingen en instrumenten hebben die bedoeld zijn om de prestaties te verhogen, dan zal het moeilijk zijn om te zien dat een coach enige richting heeft. Beide technieken kunnen echter gemakkelijk opgaan in de coachingsactiviteit. Als we eenmaal hebben aanvaard dat coaching de manier is om onze prestaties als individu en in een team te verbeteren, en we hebben geleerd een methode te gebruiken die voor ons werkt, hebben we een kans om nog meer uitdagingen aan te gaan.

Kijk eens naar het coaching proces. Meestal wordt gezegd dat het coachen van mensen om hun gewenste doelen te bereiken als een tweedelig proces of oefening is. Het eerste deel is het veranderen van de gedachte of het gedrag. Dit kan moeilijk, zo niet onmogelijk zijn als we dit proces ooit eerder hebben geprobeerd. Het veranderen van de gedachte of het gedrag kan resulteren in verandering maar het is een ander proces dan het eerste deel. Dus als we moeilijkheden hebben met het veranderen van de gedachte of het gedrag, wat is dan de volgende stap? We laten iets in onze buitenwereld de aanpassing zijn. Het proces van verandering van gedachte en het afstemmen van gedrag op een doel blijkt het moeilijkste deel van het proces te zijn.

Nu we een beter begrip hebben van wat coaching is, is het nuttig te begrijpen wat coaching niet is. Laten we coaching definiëren als een manier om mensen, teams of organisaties te helpen om te veranderen wat ze niet leuk vinden in hun gedrag of om een nieuwe actie te initiëren die de prestaties zal verbeteren. Per definitie hebben we het niet over ‘hoe’ mensen het doen maar ‘hoe’ ze het doen. Onze huidige coaching-interventietechniek bestaat erin dat mensen praten en een visie op de toekomst bespreken en begrijpen. Kijk eens naar de gesprekken die we voeren met mensen die we moeten coachen. We hopen hen te coachen om gedragingen te vermijden die hun prestaties beperken. We aanvaarden dat we als coaches mensen kunnen helpen om te veranderen wat ze leuk vinden in hun gedrag. Dit is niet in strijd met de notie dat we vaak betere resultaten kunnen krijgen als we erachter komen wat ze leuk vinden.

Coaching is niet voor mensen die gebukt gaan onder zwakheden en vermeende beperkingen. Dat is geen coachen maar mensen ondersteunen in de overtuiging dat zij onder een prestatiebeperking gebukt gaan. Wanneer we deze vermeende beperkingen hebben overwonnen, wordt onze coachingsfocus specifieker. De coach is meer bezorgd over de mensen dan over wat ze doen. Het is dus waarschijnlijk gemakkelijker om een actie te veranderen dan het gedrag te veranderen omdat het het gedrag is, niet de actie die wij uitdagen. We versmelten het management van de formateur Dawnusander met dat van deinner Dawnuses zoals sociale intelligentie voor het bedrijfsleven.

Coaching is geen evaluatieproces van uw prestaties. Het is een kans voor ons om u te helpen uw prestaties te verbeterenDus, coaching is geen oefening in het meten aan een externe norm. Wij geven niet om resultaten en proberen ook niet onze eigen prestaties te verbeteren. Dit leidt ertoe dat niemand met een vinger naar ons wijst wanneer we falen. Het is meer als orkest spelen. Wij zijn daar als dirigenten van de collectieve droom van een team of een organisatie. Door coaching te vereenvoudigen is het coachingmodel gemakkelijker te begrijpen. Iedereen is uiteindelijk een coach, daarom betrekken we je in elke praktijk waardoor het minder persoonlijk wordt.

lees meer:

Coaching in the End

Coach Boxtel

 

 

 

Sommige mensen hebben er moeite mee te zien hoe bepaalde personen zo’n hoog niveau van communicatie of ontspanning van denkprocessen enz. kunnen verwerven, omdat zij zelf niet erg succesvol zijn in het aanleren van deze vaardigheden. Anderen hebben er moeite mee de persoon met wie zij in zaken coachen te vergelijken met iemand die ‘minder succesvol’ lijkt te zijn. Sommigen die de voorkeur geven aan coaching zijn terughoudend om ‘tevoorschijn te komen’ uit angst om ‘ongelijk te krijgen’. Anderen zien gewoon niet hoe de cliënt hen genoeg kan vertrouwen om voor zichzelf op te komen.

Ik zou willen suggereren dat deze moeilijkheden in het denken over de processen en procedures die relevant zijn voor de “transformatie”, grotendeels gebaseerd zijn op de menselijke natuur. Wij “doorzien” de menselijke aard van de cliënten. Maar voor het ogenblik hebben wij de houding aangenomen dat het veilig is aan te nemen dat de menselijke aard NIET zal veranderen, mettertijd. Dit kan goed en slecht nieuws zijn.

We kunnen hopen dat we met coaching de menselijke natuur gaan veranderen. We kunnen ook hopen dat dit uiteindelijk niet de beste coaching zal zijn en dat we er misschien langer profijt van zullen hebben. Dit is echter niet altijd het geval. Een van de grote problemen van lange termijn coaching is dat het ‘verandering bij verstek’ is. Dit klinkt alsof u een coach gebruikt om het gedrag van uw kind te veranderen, maar niemand kan dat zeker doen. Dit is niet gegarandeerd omdat u de ouder bent en het individu kan veranderen. De mate van vertrouwen die we kunnen hopen te winnen in de persoon die voor coaching komt, is soms de grootste moeilijkheid. Als ze angstig zijn, zullen ze zichzelf niet als waardevol voor ons zien. Zij zullen zich op een bepaald niveau ongewenst voelen en zullen vaak terughoudend zijn om te laten zien dat zij coaching nodig hebben. Dit komt door het natuurlijke gevolg van ons verlangen om onze eigen geheimen te beschermen, waardoor we de Mt. Everest worden die tussen de eerste en de laatste staat.

Gisteren spraken we over het zien van delivery als een alternatief instrument voor coaching. Dit is een alternatieve benadering van suggestie, die ertoe leidt dat het individu zich positiever gaat voelen over wat er met hem besproken wordt. Het enige probleem is dat velen van ons al experts zijn geworden in ons ‘authentieke zelf’ en elke suggestie als bedelarij beschouwen wanneer die wordt geadviseerd. Ik beschouw het als het bieden van de Mensen om te veranderen door middel van coaching. Dit hoeft geen probleem te zijn, hoewel het controversieel kan zijn, is het essentieel in elke professionele relatie, dus zouden we de hele website moeten doordrenken, met artikelen over coaching. Er zijn verschillende boeken die nuttig kunnen blijken (en er wordt gesuggereerd dat er nog andere zijn), hoewel niet perfect, maar meestal een oprechte poging. Bepaal uw intentie om te veranderen en begin met het uitwerken van een plan. Begin na het lezen van dit artikel. Het is gemakkelijker hetzelfde te blijven en niet te veranderen dan te veranderen terwijl u de weerstand aan de oppervlakte laat komen.

We kunnen plannen wat we gaan zeggen en wat we gaan doen als we coachen. We kunnen de informatie gebruiken om een mogelijkheid voor de cliënt op te zetten of hem zijn eigen weg te laten ontdekken. Voordat ik suggesties geef, vraag ik om feedback over de sessie. Als de cliënt tevreden is over de sessies en het gevoel dat hij of zij erbij krijgt, kan het heel goed zijn dat je met hem of haar doorgaat en coacht. Aan de andere kant, als deze aanpak niet werkt voor alle of sommige van hen, zijn er basisprincipes om te erkennen.

Ten eerste moeten we ons realiseren dat de persoon eerlijk tegen u moet zijn en open moet staan voor de kwesties die worden besproken. Het maakt deel uit van de coachingrelatie, om openlijk met de cliënt te delen hoe we ons voelen en welke zorgen we hebben over de prestaties en het gedrag van de cliënt. Het is belangrijk dat u de cliënt de ruimte geeft om zich kwetsbaar op te stellen. De cliënt moet veilig zijn. Het lijkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk is het dat niet.

Ten tweede moet u uw bezorgdheid uiten en de cliënt vragen wat hij ziet als de problemen die u bespreekt. Het is nuttig om positief te zijn en te erkennen. We kunnen in dit stadium tot een gemeenschappelijk begrip komen in plaats van ons te concentreren op negatieve feedback, omdat dit tot afleiding kan leiden. Vergeet niet dat niemand van ons zich comfortabel hoeft te voelen met het gedrag van de persoon in kwestie. Er zijn geen leraren die leerlingen zijn, en onze rol als coach, is om groei en de ontwikkeling van de cliënt te vergemakkelijken. Het is altijd nuttig om suggesties te doen die hen vooruit helpen. Als we dit als professional doen, impliceert dit dat we mensen zijn en dit gebeurt of we het leuk vinden als zodanig erkend te worden. Onze cliënten moeten ons zien als werkende mensen met menselijke gevoelens.

Ten derde, vraag uw cliënten wat zij willen veranderen in hun leven en werk of wat zij willen van hun huidige situatie. Dit is prima. Het is een goede indicatie dat u naar hen luistert. Het is echter niet altijd gepast om tegen hen te zeggen “Wat wilt u van uw huidige baan”. Dat is nog maar het begin. We moeten weten wat we doen en hoe we hen kunnen helpen plannen te maken en te handelen om moeilijkheden te bereiken

lees meer:

Wat is coaching en hoe werkt het?

Coach Amsterdam

 

 

 

 

Dit artikel geeft een voorbeeld van wat coaching is en wat het niet is, en richt zich specifiek op leiderschaps- en managementstijlen. Vanuit dit perspectief zijn er misschien bepaalde dynamieken van leiderschap en management die door waarschijnlijk alle organisaties en de leider achter de schermen worden beoefend.

Laten we nu uw bewakers verkopen aan uw nieuwe klant, want wat is coaching? En laten we ze vanaf nu weer aan u of realistischer, aan uw klant verkopen. De principes zijn eenvoudig, solide en worden wereldwijd en onder andere culturen algemeen toegepast. Wat is coaching dan? Wel, ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat coachen het helpen van mensen is. En zonder de noodzaak om vuil te volgen en de erkenning dat je hulp hebt gekregen, kan persoonlijke coaching succesvol zijn en ook ineffectief worden aangepakt en uitgevoerd. Dus, wat is coaching dan?

De Global Body of Coaching (DragonMagazineCoaching – Corporate of Project Management 1993) definieert coaching altijd in de termen van: een persoon die een andere persoon helpt om iets te doen waar zijn/haar opleiding betrekking op heeft, of om te helpen werk/beloning te bereiken, b.v. om een intentie uit te drukken, principes te verduidelijken, een strategie te ontwikkelen of inzicht te krijgen. Gewoon om uw gedachten op hol te brengen, hier is de definitie:

Coaching is een partnerschap tussen een bekwame, goed geïnformeerde en vertrouwde coachee en iemand om informatie te verstrekken, problemen op te lossen en gedragingen en attitudes te veranderen. Coaching is gewoonlijk bedoeld om de vaardigheden, prestaties of het bedrijf van de coachee te verbeteren(34) . Bij coaching is de relatie tussen de coachee en zijn trainer er een van open en uiterst waardevolle communicatie. De relatie tussen de coachee en de trainer is er een van absolute toewijding. De relatie tussen de coachee en zijn/haar team is er een van vertrouwen omdat het team handelt in het beste belang van de coachee. De groep ontmoet de cliënt met blind vertrouwen, zonder te begrijpen wat de cliënt werkelijk nodig heeft of waarom hij/zij de cliënt niet heeft bezocht of met de coaching is begonnen (13). De relatie tussen de cliënt en zijn leider is er een van totale betrokkenheid van de leider omdat de leider, als lid van de cliëntgroep, de waarden, het gedrag en het doel van de cliënt moet overnemen ( resultaten afleveren).

Hoewel de betekenis van coaching enigszins is gewijzigd, waar de bijbehorende coachingsprincipes en -principes uit voortkomen, zijn meestal intomentale coaching en daar is het mogelijk om stijl van coaching in te delen van

Het doel is natuurlijk dat de cliënt het “doel stelt”, het “doel haalt” en met dit in gedachten moet er zowel bij de cliënt als bij de coach vertrouwen zijn dat het doel wordt nagestreefd. Bovendien is de coach zeer enthousiast om het proces van coaching tot een succes te zien worden. Daarnaast heeft de cliënt zijn/haar eigen persoonlijke waarden en inzet hoog in het vaandel staan om het doel te bereiken. De coach is de “waarheidsspreker”, de “derde persoon” en de “controle schakelaar” voor het team. De cliënt stelt en het team stelt doelen en de coach houdt de koers aan. De cliënt is en is ook de manager en het teamlid aan wie “…er is geen externe instantie buiten [de] dimensies van de organisatie…de mens” (Proper Forward Focus) (18)

Gezien het feit dat er coaching modellen voor mensen deocreaties in opgeleide personen aan het management theorieën van coaching en de instrumenten waarbij coaching en de Minimal Coach, Pro / Sophia, Life Coach – Small Business inzicht tweevoudige model, kijken we naar de ideale instrumenten met behulp van de meest effectieve in de markt van vandaag en meer in het bijzonder de coaching modellen en instrumenten, die kunnen resultaten vrij verbazingwekkende tool set om u en andere mensen te helpen met het proces van leiderschap en management. Hier zijn enkele resultaten die we zouden kunnen noemen, zodat u kunt evalueren de instrumenten en coaching principes om uit te kiezen.

De Goal Setting en Goal Setting Goal Setting).

De Doelen stellen en Doelen stellen Doelen stellen).

Het stellen van doelen en het stellen van doelen voor het stellen van doelen}.

Het stellen van doelen en het stellen van doelen voor het stellen van doelen}.

Het stellen van doelen en het stellen van doelen voor het stellen van doelen}.

Dan zijn er bepaalde mensen die zich altijd richten op de ideale hulpmiddelen en processen van coaching. Dit begint gewoonlijk met de consultants van kleine bedrijven, die u die hulpmiddelen en processen en de fantasie-ideeën zullen vertellen dat ze een ongelooflijk hulpmiddel zijn, dat uw zaak zal verlichten; zonder rekening te houden met de winkelkosten, marketing reclame, vingertoppen, of andere uitgaven voordat u het probeert te doen en het toch verkoopt. De eisen zijn dat zij in het begin de hulpmiddelen moeten introduceren; die stabiel zullen zijn, die gemakkelijk te gebruiken zijn en de krachtigste dingen zijn om te bevorderen. Dus, wat zijn de kosten voor coaching, en alleen de kosten als je nu een beslissing neemt. Wat zouden de kosten kunnen zijn als de coach of het systeem niet de vorm het ideaal levert?

lees meer:

Coaching – Hoe werkt coaching?

Coach Bergen op zoom

 

 

 

 

Coaching is een zeer interessante tak van beroepsuitoefening die steeds meer erkenning krijgt. In de afgelopen jaren heeft coaching steeds meer erkenning gekregen in sectoren zoals sport, gezondheid, onderwijs en bedrijfsleven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat u zult horen dat coaching steeds meer een essentieel onderdeel wordt van vele professionele domeinen zoals verkoop, public relations en gezondheidszorg. Coaching begon in het midden van de jaren 1980 in de arbeidsontwikkeling, waar twee psychologen, Mike Bannister en Sherrie telefoon in race om de twee atleten in staat stellen hun doel te bereiken om de 4 minuten barrière te doorbreken.

In het begin werd het vooral gebruikt voor teambuilding, maar sindsdien heeft het zich ontwikkeld tot een aanzienlijke gereedschapskist voor de ondersteuning van het personeel, zowel thuis als op het werk. Historisch gezien was de lijn lang winstgevend, maar de laatste jaren is het aantal beoefenaars radicaal toegenomen, evenals de vraag naar de diensten die zij aanbieden.

Coaching is een dienst die mensen in staat stelt; hun beschikbare creatieve vermogens te vergroten; nieuwe kansen te creëren; hun waarden en dromen beter af te stemmen op hun bestaande activiteiten; doeltreffende en lonende doelen te stellen; te besluiten tot en actief om te gaan met doelstellingen die kunnen bestaan uit afvallen, stoppen met roken of uitstelgedrag, of het nastreven van persoonlijk succes.

Om succesvol te zijn, moet coaching effectief zijn. Uit enquêtes blijkt dat minder dan 5% van alle coaching door coaches wordt uitgevoerd en dat in de meeste bedrijven en organisaties ten minste 75% een coach heeft ingehuurd. De resultaten van de World Quopotinals Training Survey geven aan dat coaches nu verantwoordelijk zijn voor ongeveer 1 op de 10 bedrijfsleiders en nog veel meer werken in de zakelijke en professionele dienstverlening.

Vergeet niet dat sommige succesvolle coaches al hun hele leven coaching gebruiken en ook veel van hun succes toeschrijven aan de ontwikkeling van hun natuurlijke vaardigheden om coaching onder de knie te krijgen.

Hoe werkt coaching?

Voor sommigen kan het proces heel eenvoudig zijn, terwijl het voor anderen een toegepaste procedure kan zijn.

Wat is coachen? Wie zijn coaches? Het is een mogelijk makend partnerschap tussen de coach en de gecoachte in de vooruitgang naar het bereiken van vooraf bepaalde resultaten.

Ons coaching proces is ontworpen om:

– Ontwikkel een begrip van de aard en het gedrag van het paard;- Zie de innerlijke wereld van het paard;- Bouw een comfortabele, veilige en vertrouwensvolle relatie op;- Laat de verbeelding van het paard tot uiting komen.- Ontdek de kernproblemen die van invloed zijn op het vermogen van het paard om te presteren zoals het wenst.- Verander negatieve zelfovertuigingen in meer positieve.- Help het paard zijn ware capaciteiten te herkennen;- Bied een proces om de coachee te helpen duidelijke doelen te stellen;- Ondersteun het paard om actieplannen te ontwikkelen.

Al het bovenstaande betekent dat een rustig formeel coachingproces gemakkelijk kan evolueren naar een minder formeel ‘buikgevoel’ Core Coachingproces.

Een Core coach is gericht op slechts één faciliterende relatie met het paard. Deze relatie is niet met het management of de supervisors van het paard, aangezien deze relatie typisch de basis is van een coachingproces. De meeste Core Coaches gebruiken Core coaching verder als een integraal onderdeel van hun management, leiderschap of executive training programma’s.

lees meer:

Coaching – Wat is coaching?

Coach Oosterhout

 

 

 

 

Veel mensen stoppen met coachen voordat ze hun eigen doelen hebben bereikt, of als de resultaten er zo ver naast zitten dat ze ontmoedigd raken door hun resultaten en gaan twijfelen: wat is coachen eigenlijk?

Bij coaching gaat het om de samenwerking, de zelfrealisatie en de transformatie van de gecoachte en van de organisatie waaronder hij werkt. De grootste taak van coaching is om de gecoachte te blijven vragen hoe hij zich veranderd voelt en hoe zijn doelen veranderd zijn. De coaching moet een structuur hebben en een regelmatige follow-up voorzien. Coaching is een partnerschap tussen de coach en de gecoachte.

Een effectieve coach luistert. Hij laat de coachee zichzelf vertellen. Hij vertelt niet voordat hij/zij ertoe in staat is. Hij maakt aantekeningen en notities. Hij oordeelt niet, verduidelijkt alleen. De coachee moet begrijpen dat als hij/zij praat, de coach luistert. Het coachingsproces vereist vertrouwen, wederzijds respect en inzet. De coach helpt de coachee zijn/haar eigen zelf- en interpersoonlijke vaardigheden te verbeteren.

De coach luistert, Samen creëren is het doel. De coachee behoudt altijd zijn zelfredzaamheid en onafhankelijkheid. De rol van de coach is om de coachee uitdagingen te bieden die aanzetten tot meer zelfverbetering en leren.

Coaching is een krachtige manier om een oplossing voor problemen te zoeken en te vinden. Coaching is een zelflerend proces. De relatie tussen de coach en de coachee is een partnerschap; de persoonlijke relatie tussen de coach en zijn/haar coachee is even belangrijk als het coachingproces zelf. Coaching is geen genie; het gaat altijd om de coaching en niet om de coachee.

De coach en de coachee moeten bereid zijn om samen te groeien. Enkele van de in coaching gebruikte handelingen en communicatiestijlen zijn Resultaatgericht, Plan- en tijdschemagestuurd, Negatieve en positieve feedback, Meten en feedback, stimulus en respons, enfts.

De dubbele wolken van de perceptie van de cliënt, het zelfbewustzijn en het vermogen om zijn tekorten of inherente sterke punten te integreren, kunnen worden omschreven als:

De fysiologische en psychologische veranderingen die plaatsvinden zijn het gevolg van:

Alle coachingmethoden zijn resultaatgericht en geven de coachee voldoening in het bereiken van resultaten en de definitie van wie hij/zij is in het coachingproces. De coach verdient meer dan een monetaire beloning; deze beloning neemt toe door de verhoogde vaardigheidsbasis en begrip bij de coachee en de toename in het vermogen om de gewenste prestatie te bereiken.

We kunnen onszelf veranderen, ontwikkelen wanneer nodig, leren, oplossingen in het leven tekenen als we leren hoe. Wat is coaching

Veel mensen over de hele wereld hebben de speciale technieken en stijlen van coaching geleerd, en toch hebben ze het gevoel dat ze nog steeds niet alle vaardigheden en kennis bezitten om effectief te coachen.

Dit artikel beoogt het gebruik van het coachingproces te bevorderen om ervoor te zorgen dat de coachee zichzelf de kritische vaardigheden en kennis en de motivatie bijbrengt die nodig zijn om steeds meer reden voor de coaching, en ook het geloof in het fenomeen als een goed voorbeeld, te vergroten.

Wat is een coach?

Een coach is niet alleen een mentor, maar een bondgenoot, een consultant, die niet het werk voor de coachee doet, maar die de coach ook helpt zonder dat hij/zij zelf werk doet. Dit is het verschil tussen mogelijk maken en helpen.

Coaching is een remediërend proces; complexe ideeën en acties worden buitengewoon diepgaand behandeld met planning, beoordeling, reflectie, actieplanning en verbetering. Coaching kan niet goed worden “gebocheld” of “geocheld”. Dit komt omdat succesvolle coaching de kans vergroot dat de coachee mogelijke redenen voor het onvermogen om te verbeteren omzeilt. De meer waarschijnlijke reden voor mislukking wordt gemakkelijker te overwinnen.

Coaching is al het meest kritische bouwmateriaal in mijn eigen (taxichauffeurs)carrière geweest. Tijdens mijn professionele loopbaan heb ik bijna vijftig ‘stagecoaching-evenementen’ uitgevoerd op drie continenten, alvorens over te gaan tot het meer normale mentorschap en lesgeven aan coachees. Ik heb de grens van training en leren van de individuen die voor het ‘coachingsprogramma’ werden geselecteerd, elke keer met verschillende stappen overschreden, en heb de nodige horden genomen om de toon te zetten en het programma succesvol te maken.

Ter nagedachtenis aan Dr. Martin Luther King Junior – ‘I have a dream’… “We hebben misschien niet het recht om te bidden, maar we hebben het recht om ervoor te zorgen dat degenen die dat wel hebben…”

De grondbeginselen van coaching is:

Coaching is een geïntegreerd proces,De gehele persoon is niet beperkt tot zijn/haar eigen vaardigheden en bekwaamheden, maar vereist de betrokkenheid van de “gehele persoon”, in een onderling afhankelijke omgeving.

Ik moet coaching relateren aan een diepe, persoonlijke benadering en ook aan een externe. Ik moet de basis hebben van een externe stimulans. Het doel van het hele proces is de intern geanalyseerde en ondernemende geest en aandacht van de coach te verhogen in relatie tot een basisfocus.

Doelen stellen

Coach Almere

 

 

 

 

Coaching is een proces dat veilig en leuk is en waarbij geen instructeur met een coachingscertificaat vooraan in de zaal zit. Dit type coaching wordt gedaan binnen de omgeving en er wordt een partnerschap opgebouwd tussen de cliënt en de coach. In de loop van mijn 35 jaar ervaring heb ik soms 4-5 mensen gehad die naar mij kwamen voor coaching en tegelijkertijd had ik anderen die naar mij kwamen voor andere hefboomwerking. Uit die opstelling heb ik ongeveer 50.000 mensen gecoacht; waar ze zich ook bevonden in vrijwel elke omgeving of omstandigheid, ongeacht hun bedrijf, beroep of zekerheid.

De primaire focus van coaching is gericht op resultaten. Een coach helpt de cliënt de gewenste gevolgen en gedragingen te identificeren die zullen leiden tot efficiënte zelfverandering en verbetering. Dit wordt gedaan door het proces van Doelen stellen, Doelen stellen-Werken en Doelen-Verwezen. Sommige mensen zeggen dat het stellen van doelen ‘bmath’ is en als dat niet zo is, dan is er helemaal geen sprake van doelen stellen. Het stellen van doelen is eigenlijk alleen maar een manier om de persoon verantwoordelijk te houden voor het bereiken van het doel. Ze hebben allemaal zo’n natuurlijk gevoel van urgentie en enthousiasme voor doelen.

Mijn onderscheid zit in de doelopening. Het doel moet gericht zijn op een specifiek resultaat dat zal leiden tot efficiënte zelfverandering en -verbetering. Om dit onderscheid te vermijden zou ik bij het GoalGoalWorking de cliënt vragen zijn hand op te steken wanneer hij praat over zijn gewenste uitkomst of resultaat. De analogie die ik aanreik is dat ik, om het doel gemakkelijker te bereiken, nonchalant achter hun hand aan blijf lopen, nu is er een belangrijke sleutel.

De GoalGoalWork vertelt de cliënt welke actie te ondernemen, velen zijn bij mij gekomen in de context van de reflectie modus. Af en toe zal ik suggereren het stellen van de GoalGoalAchievement verwijst naar het proces van het daadwerkelijk bereiken van de Goal. Er zijn twee sleutelelementen voor het succesvol stellen van Doelen. Het ene element is de schepping en het andere is het stellen van Goddelijke Doelen. Stel je doel in jouw voordeel, gebaseerd op verlangen en passie. Het andere belangrijke is Goddelijk Doelen Stellen.

Goddelijk Doelen stellen verwijst naar factoren die omvatten :

gewijde wegen voor hoe het doel kan worden bereikt

een beslissend moment doet zich voor

een duidelijk begrip van het doel en het potentieel ervan

het geloof hebben om te geloven, de stilte vrezen

niet uitstellen, maar je zaakjes op orde krijgen

om vertrouwen te houden en zich in te zetten voor het proces

om de eerder geïdentificeerde obstakels te vergeten

om te handelen – naar wat belangrijk is om het doel te bereiken

om het proces te controleren en te beoordelen

om het individu te steunen en te respecteren

Om ervoor te zorgen dat uw individuele doel binnen uw bereik ligt

Door u bewust te worden van de obstakels die het doel kunnen blokkeren, kunt u

Maak een zelfinventarisatie en streep alle obstakels door die in je opkomen.

Zorg ervoor dat er daadwerkelijk aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij het stellen van het oorspronkelijke doel. Bijvoorbeeld: je kunt een doel stellen voor elk moment van de dag en één uur kiezen met de bedoeling je te concentreren op het stellen van deze vragen, bijvoorbeeld: Waar moet je heen voor koffie?

Zorg ervoor dat u duidelijk bent over uw dagelijkse prioriteiten. Bijvoorbeeld:

a) te verbeteren.

b) om mijn diensten op de markt te brengen, zodat ik mijn klanten beter van dienst kan zijn

c) binnen mijn financiële mogelijkheden te leven

d) een nieuw gerecht bestellen in de plaatselijke coffeeshop

e) te sporten om mijn gezondheid op peil te houden

Af en toe stel ik mijn cliënten voor dat je jezelf 30-60 minuten gunt om na te gaan wat belangrijk voor je is en wat niet.

En dan? Als je een coach hebt gekozen, zelfs de coach van je coach kan vlammen van verandering zijn, is het vaak een uitdaging wat de cliënt wil, dus het is aan de coach om de cliënt te helpen bij het prioriteren van Doelen.

En als je een van de coaches bent die moet identificeren en werken met ego-afbrekende, Dream Makers, dan is er over het algemeen weinig extra’s te lezen, zelfs voor alleen-tijd en ik beveel het ten zeerste aan voor dat doel. Je zult ook verbaasd zijn hoe dit kleine systeem mij honderden cliënten heeft opgeleverd die, totdat ik een tijdje wekelijkse coaching probeerde, met mij in contact bleven en zij bleven mij op een meer consistente manier willen en nodig hebben.

De TO III Niveau C CoachingRegeling 2004 is een van de belangrijkste documenten op het gebied van coaching. Het schrijft voor dat een coachingspraktijk in overeenstemming moet zijn met de brief aan coachingseminar basis, het schrijft voor dat een coach dit document met twee-drie-voudige taken geschreven facetten en een coachingsschema moet kopiëren.

lees meer:

Coaching voor de cliënt

Coach Tiel

 

 

 

 

 

Coaching is een proces dat gebaseerd is op de behoeften van de cliënt en het inzicht van de coach vanuit het perspectief van de cliënt. De cliënt zal gevoelens hebben over de verandering, zijn redenen of de redenen voor de verandering kunnen verschillend zijn, deze zullen de coach dwingen te leren wat de cliënt moet leren. Maar er zullen natuurlijk problemen ontstaan wanneer de coach de redenen voor de doelstellingen van de klant niet begrijpt. Dit is waar u misschien werkt met een ‘coach’ die niet de juiste coach is.

Wat is de rol van de coach? De cliënt is de coach van het proces en hij/zij moet in staat zijn te luisteren en advies van de cliënt aan te nemen. Het coaching proces is opgedeeld in 3 actieve stappen. De cliënt moet eerst zijn situatie en zijn doel verduidelijken. Soms beschikken de cliënten niet over de nodige vaardigheden, kwalificaties of kennis om te veranderen en dit is waar de opleiding van de coach meestal zal beginnen. Hierna komt het aan op de inzet en de veranderingen in levensstijl die de cliënt zal moeten doorvoeren om de gegeven taak uit te voeren. Alleen 30-90 dagen werken aan de dagelijkse routine is niet genoeg, omdat dit de minimumvereiste is en van persoon tot persoon verschilt. De coachingsessies moeten een aanzienlijke periode duren en ook dit varieert van persoon tot persoon.

Geen enkele coaching is volledig. De coach en de cliënt blijven gedurende een bepaalde periode met elkaar in contact. Dit kan variëren tussen zes en 12 maanden en de coaching zou follow-up sessies moeten omvatten aan het einde. Het is gedurende deze tijd dat de relatie van de coach met de cliënt nog veel dieper is en de relatie tussen de coach en de cliënt is het meest lonend van allemaal.

Wie coacht? Iedereen die gekwalificeerd is op een coachende manier en met de kwalificaties & ervaring die belangrijk zijn voor uw cliënt en die bereid is zich in te zetten om de cliënt te helpen dichter bij het bereiken van zijn doel te komen.

Wat zijn de tarieven voor coaching? De tarieven voor coaching variëren van een minimum van $52/uur tot een maximum van $watersk. De totale tijd zou ongeveer $ david richtlijn per uur zijn. Het meest interessante feit over vergoedingen is dat voor verschillende coachingsdiensten uw potentiële cliënt hetzelfde bedrag betaalt. De kosten voor een cliënt staan in direct verband met de tijd die hij nodig heeft om toegang te krijgen tot zijn coach en met de tijd die de coach nodig heeft om de cliënt in de gewenste staat te brengen en ook om de gewenste doelstellingen van de cliënt te bereiken.

Cliënten huren coaches in om een overvloed aan redenen. Voor velen is het gewoon een proces om hun eigen antwoorden te vinden en voor velen is het evalueren van de enige voor een keer. Voor anderen, de relatie en is meer dan alleen een proces en van de coach. Het is een invloedrijke stap die de cliënt één positieve stap per keer of zelfs meer kan beïnvloeden. Het niveau van de coachingsessies van de cliënt met zijn coach kan worden gebruikt om de relatie te beoordelen en te evalueren door de lengte van de tijd. U kunt drie of vier jaar met een coach werken om te beoordelen en te evalueren of de relatie de moeite waard is of dat u uw coach moet vervangen.

lees meer:

Coaching – Wat is het?

Coach Nijmegen

 

 

 

 

Coaching gaat niet over kennisbeheer.

Coaching gaat over gedragsmanagement met technieken die kunnen worden gebruikt om de gewenste resultaten te bereiken. De cliënt en de coach vormen een voortdurend dynamisch partnerschap van gelijke kracht tussen hen dat de cliënt helpt nieuwe informatie te internaliseren die leidt tot betere resultaten.

Wat coaching niet is.

Coaching is geen actiemanagement.

Coaching gaat niet over mensen vertellen wat ze moeten doen en hoe.

Coaching gaat niet over het managen van mensen.

Wat coaching echt is.

In technische zin is een coach een coach en een goede coach luistert naar de cliënt en geeft de cliënt vervolgens de instrumenten in handen om de resultaten voortdurend te verbeteren. Om coaching effectief te laten zijn, zijn de coach en de cliënt altijd in het huidige moment: in gesprekken, in de aanwezigheid van elkaar, in het reflecteren op reizen, gesprekken of situaties. Deze voortdurende ontwikkeling van bewustzijn regelmatig als de coach is vergelijkbaar met reflectie in prestaties.

Wat coaching NIET is.

Het is geen controle. Het gaat er niet om mensen te laten doen wat jij wilt dat ze doen. Het gaat er niet om mensen te manipuleren om te doen wat jij wilt dat ze doen. Het gaat er ook niet om anderen te laten doen wat jij wilt dat ZIJ doen. Coachen gaat niet over het bieden van oplossingen voor problemen van cliënten.

Wat coaching niet is.

Bij coaching gaat het erom mensen te helpen hun maximale potentieel naar boven te halen en dit aan te passen aan hun eigen behoeften. De cliënt voorziet de coach van de nodige informatie, de coach en de cliënt creëren wat op dat moment het beste resultaat voor de cliënt zou zijn. De cliënt heeft een beeld van wat hij op dat moment wil bereiken. Dit creëert een omgeving waarin de cliënt zich bewust kan worden van specifieke acties, keuzes en gedachten om het doel te bereiken. Als buitenstaander kan de coach een niet-oordelende plek bieden die te allen tijde ondersteunend, uitdagend en bekrachtigend kan zijn.

Wat coaching IS.

De coach en de cliënt delen een niet-kritisch partnerschap om de cliënt te helpen perspectieven te verschuiven, beperkende patronen en zelfbeperkende overtuigingen te veranderen, risico’s te nemen, mogelijkheden te creëren en hun stem te vinden terwijl ze hun doelen bereiken.

Coaching is een geen/geen relatie. De cliënt kiest (kiest) de coach in de loop van de tijd door middel van een reeks gesprekken, (misschien slechts een of twee keer per week of een paar keer per maand) om een verschuiving in perspectief te bereiken, enige helderheid over wat ze willen bereiken op een specifiek moment in de tijd en manieren te vinden om daar naar toe te gaan. De rol van de coach is om de cliënt verantwoordelijk te houden voor de resultaten op de verschillende gebieden van verandering en om de cliënt te helpen waar hij heen wil.

Coaching kan datgene zijn wat u doet om uw leven en het leven van uw cliënten te verbeteren. Coaching kan zijn wat je doet voor een carrière, voor carrièrezekerheid, voor familie of voor vriendschappen. Coaching hoeft niet of/of te zijn.

Coaching is een manier van leven.

Coaching helpt cliënten vrijer te leven.

Coaching werkt voor u, voor de cliënt, voor u en voor iedereen. Een ander positief aspect is dat coaching kan werken voor iedereen in alle contexten omdat het belangrijkste wat we allemaal gemeen hebben is dat we mensen zijn, zowel op het werk als thuis. We moeten worden gecoacht en we moeten goed worden geholpen in ons leven. We kunnen coaching vervangen door een aantal andere dingen, maar coaching is een van de belangrijkste dingen die we in ons leven doen. Of we nu werken aan gezondheid, relaties, carrière of geld, we moeten goed gecoacht worden door een persoon die het beste met ons voor heeft

lees meer:

Coaching – Part Two

Coach Uden

 

 

 

 

Deel één van dit artikel ging over wat coaching is; in deel twee kijken we naar de specifieke vormen van coaching die bijzonder relevant zijn in verschillende soorten levens. In deel drie onderzoeken we het soort strategieën dat coaches zullen gebruiken, en de beste methoden om het meeste uit coaching te halen. Als u vragen hebt, zou ik u graag telefonisch of via e-mail willen ontmoeten.

Paul OndanksVader van Modern Coachen

Hoewel ik hier parafraseer met de in het eerste deel van dit artikel genoemde regisseurs, in die zin dat ik hun inventiviteit niet aan hun gretigheid wil overlaten, wil ik specifiek de voorafgaande motivatie citeren; de bereidheid van de coach om een voortdurende belangstelling voor de persoon aan de dag te leggen, op zoek naar wat er aan de hand is, wat bijzonder gezond voor de persoon zou kunnen zijn en natuurlijk, wat bijzonder ongezond voor de persoon zou kunnen zijn.

“Doelen bereiken” wordt helaas vaak onmiddellijk en automatisch met een brede kwast geschilderd. De coach wil zich daar dus bewust van zijn. En we spreken nog steeds mensen aan als een noodzaak, want vooroordelen zijn vaak een gewoonte. Wanneer we de taal van de persoon spreken, wordt onze aanwezigheid samen een kwestie van verstandhouding en van elkaar herinneren aan waar ze naartoe gaan, in plaats van een taak van rechts redeneren te zijn. Daarom zegt men wel eens dat in de coachingrelatie het “afpellen van de lagen”, en haar wijzen op waar ze nu is, zo’n effectieve – en zielsdoorzoekende – techniek is.

Evenzo is het, wanneer de coaching en de persoon beginnen, als het openen van een opengesneden document van een bankaccountant, met als gevolg dat de cliënt in zekere zin voor een ongemakkelijkheid staat, een gevoel dat hij zichzelf kan verraden zoals het hoort. Zoals wij tegen onze studenten zeggen, wanneer zij hun documenten bij ons brengen, “onderdruk elke verleiding om ze te beoordelen of kritisch te zijn”. Dit is het resultaat van de cliënt haar eigen “dingen” te laten ervaren, en uit haar muffe gewoonten te vallen, de formele en persoonlijke relatie met haar therapeut te verbreken, en uit haar zogenaamde comfortzone te duiken. De redenen voor het ongemak zijn echter vaak filosofisch en geheimzinnig, en hebben niet zozeer te maken met de inhoud van haar “dingen”.

Dit gezegd zijnde, is het goed voor de coach om de cliënt te vertellen wat hij precies wil bereiken met de sessie, zodat het duidelijk is. De coach is er in dit geval in geïnteresseerd dat de cliënt een bepaald soort doelen bereikt. Als de cliënt daar op zich van afwijkt, of alleen maar zegt dat hij meer technologisch-academische doelen wil dan filosofische doelen, heeft de coach een uitgesproken kans om dit te confronteren. Hij kan gemakkelijk vragen wat hier wordt gesuggereerd met de duidelijkere bedoeling dat de cliënt in de eerste plaats een probleem heeft. Deze kleine mea-mincuning statements zijn van cruciaal belang voor de coach om de doelen en resultaten te kunnen manifesteren die de cliënt werkelijk wenst.

The Golden Handies

Met de cliënt in de greep van het huiswerk kan de coach in dit opzicht zijn voordeel doen door zinvolle vragen te stellen. Een voorbeeld kan hierbij helpen. Stel dat de cliënt gecoacht wordt om de zaken van zelfbehoud te bereiken om in leven te blijven in tijden van stress. Ze moeten, zo wordt de cliënt gevraagd, een korte wandeling maken in het bos bij hun huis. Zij komen terug om verslag uit te brengen van hun ontdekkingen en om te gaan werken aan am alarmeringsplan. Op 17 april 2000 verklaarde de betrokkene over dit plan: “Ik denk niet dat we er een tijdslimiet aan moeten stellen. Ik zal het zeker niet overleven na 100 jaar als we niet nog elke dag samen wandelen.” Vertaald in mijn eigen taal zou de uitspraak kunnen zijn: “Hoe zit het met je zelfbehoud?”

In het geval dat de cliënt een placebo is, moeten we er wel een open geest voor houden. Als er sprake is van “oisounter”, kan de coach veronderstellingen gaan maken over de toestand van de cliënt. Het kan nodig zijn dat we heel duidelijk zijn over de gevolgen van het handelen van de coach. Wat is precies het oordeel of de perceptie van de cliënt over het resultaat van het werk? Wat heeft hij/zij te winnen? Deze vragen kunnen de cliënt vaak wat meer blootstellen aan zijn eigen zelfbehoud.

Ik heb zelf enkele jaren gebruik gemaakt van wat een penthouse pleth richtlijn van het management was voor het maken van concepten van het aanbieden van klanten wat ik dacht dat bij hen paste. Positiviteit, een gevoel van zekerheid en een houding van zelfbehoud zijn niet slecht voor de klant over dat element van het produktieproces. En psychologen zullen ons vertellen dat de heilzame reacties wanneer we deze psychologische benaderingen bieden vooral wanneer het gaat om een klant in gevaar, of in de greep van acute of chronische ziekte. (voor hen voor wie dit een natuurlijke toestand is), uiterst waardevol en belangrijk kunnen zijn.

lees meer:

Het verschil tussen onderwijs en coaching

Coach Roermond

 

 

 

 

Wat is het verschil tussen onderwijs en coaching?

Ik heb met een aantal mensen gesproken en de volgende antwoorden bleken waar te zijn:

Onderwijs wordt geleerd als een geformaliseerd programma of, nog gebruikelijker, als “algemene kennis opgedaan tijdens een universitaire cursus”. Opleiding, workshops, seminars – al deze helpen je de kennis te verwerven, maar het soort kennis dat je nodig hebt om in de echte wereld te gebruiken is iets anders! Het is informatie, inzicht of wijsheid over de echte wereld die verder gaat dan die “algemene kennis.” Denk in specifieke termen om dat uit te leggen, en je zult zien dat het “specifieke kennis” over de echte wereld moet zijn. Dat is wat ik bedoel met “specifieke kennis” als een goede leidraad voor wat wij “coaching” noemen.

Het verschil is dat onderwijs van buiten jezelf komt, terwijl coaching een manier is om te leren en jezelf beter te begrijpen; en dat is wat je, belangrijker nog, krijgt als je coacht!

Belooft “coaching” de wereld?

Veel centra schakelen de hulp in van een coach – laten we hem Barry noemen – om hen te helpen specifieke kennis te verkrijgen (of te verwerven). Hij zal die kennis aan u overdragen. Belooft elk aspect van dit proces de wereld? Nee, niets ervan. Wat u krijgt is de mogelijkheid om uw eigen wijsheid te ontwikkelen. De vraag is, welke kennis verlang je werkelijk? Hier zijn enkele vragen om over na te denken met betrekking tot het niveau van impact of resultaten die je zult behalen met je coaching:

We kijken uit naar uw commentaar terwijl we hierover nadenken.

De kennis die je opdoet met je nieuw verworven wijsheid zal superieur zijn aan alle kennis die je in je opleiding hebt opgedaan.

De wijsheid die je opdoet door je coachingservaring is relatief ten opzichte van wat je in je “normale” leven had.

Als u (in het verleden) de kennis had die anderen hielp of het meeste verschil maakte, dan zou het moeilijk te rationaliseren moeten zijn waarom u deze informatie vandaag niet verzamelt als onderdeel van uw coaching.

De behoefte aan een mentor om je te begeleiden neemt dagelijks toe. Ik noem het het “578” principe (na twee punten). Magie? Nauwelijks. Gevoel van urgentie? Zeker.

Een van de belangrijkste dingen die u kunt doen, als u deel uitmaakt van een team of organisatie, is uw kennis en wijsheid met anderen delen.

iteratie- Dit is wanneer je iets weet maar het al een dozijn of meer keren gehoord hebt.

richting- De meeste mensen zijn zich ervan bewust dat algemene kennis buiten de school beperkt is. Richting is echter veel wijder verbreid. Achter elke situatie, situatie zij juist, schuilt een specifieke manier om betere resultaten te verkrijgen.

Desk colder- Dit zijn mensen die kennis en wijsheid in een cirkel plaatsen en er een expertstatus aan geven, heel erg zoals een “wetenschappelijke methode”.

Deze mensen lijken consequent te falen, zelfs in grootschalige projecten. Ze lijken te denken dat het team of de organisatie veel te slim is om zich hen te veroorloven, en ze mokken en storten in hun hoekje in.

lees meer:

Wat is hoogsensitief

Hoogsensitief persoon 

Wat is het verschil tussen coaching en onderwijs?

Loopbaancoach Eindhoven

 

 

 

 

 

Noem het wat je wilt – spirituele coaching, bedrijfscoaching, persoonlijke coaching, school- of werkcoaching. Het gaat allemaal om wat je doet – wat je wilt doen en vooral, hoe je het wilt doen.

Het effect van coaching op omzet, productie en winstgevendheid

Ik werd vorige week geïnterviewd in een programma en de presentator vroeg “wat de impact van coaching is als het effectief op de werkplek wordt gebruikt”. Aangezien dit een programma over loopbaancoaching is en ik de schijnwerpers op mij nam, zei ik dat het de meest waardevolle coaching is die ik ooit heb gedaan. De geïnterviewde keek rechts af, stak verwoed zijn handen op en noemde mij een coach, waarvan ik me afvroeg waarom.

Toen maakte hij wat ik een fascinerend punt vind. Ook hij vroeg of ik het wilde delen en suggereerde dat het hem misschien de baan zou opleveren waarvan hij bang was die te moeten verlaten.

Nu moet ik dit voorafgaan door te zeggen dat in onze wereld van zeer competitieve regels, de meeste mensen al weten dat ik voorstel dat ze hun functie afschuiven en dat ze zouden onthouden dat ik niet hun manager ben. Maar wanneer de goede coach vertelt dat dat wel zo is, is de gedachte om te vertrekken bijna overweldigend. Daarom heb ik het boek “Emotionele Intelligentie” geschreven als iets dat geleerd kan worden.

Ik weet evenveel over de menselijke natuur. We hebben allemaal voorbeelden gezien en gehoord van mensen die een sollicitatiegesprek kregen in een bepaalde baan, onmiddellijk naar huis gingen en de kin-zwaai maakten en een beetje bukten terwijl ze rechtvaardigden hoe onwetend ze waren over wat hun was geleerd. Ik definieer incompetentie als “niet weten wat je niet weet”. Dit geldt voor personeel en voor geesten.

Veel leidinggevenden denken dat coaching hun mensen kan helpen om beter te worden in hun belangrijkste functies – leiderschapsvaardigheden, zelfvertrouwen en tijdbeheer. Dit wordt sterk overdreven in mijn wereld van loopbaancoaching waar coaching een proces is dat houding en doel onderzoekt. De president van het bedrijf zal waarschijnlijk niet meer resultaten boeken via volwassenenonderwijs dan de personeelsafdeling.

Hoe verandert coaching gedrag?

Wie gecoacht wordt, zal zich gedragen zoals hij anders zou doen. Alles wat we weten over gedrag is dat het op handelingen berust en gebaseerd is op ervaringen uit het verleden. Wat er ook gedaan wordt, het begrip en het vermogen om de aard van gedrag te zien wordt waardevoller. De coach is er omdat gedrag zeker is, dus het concept van identiteit en persoonlijkheid is irrelevant. Weten wie je bent en wat je gelooft is belangrijker dan wat je denkt of hoe je je gedraagt voor anderen.

Het gedrag van de coachende cliënt verandert en het is duidelijk dat die verandering een andere realiteit creëert. De coach-observator zal het ware zelf van de persoon kennen en het aangeleerde gedrag van de persoon uit de ervaring van het werken met andere mensen in verschillende modaliteiten en situaties, in verschillende culturen en in verschillende contexten, waar ze misschien tegelijkertijd moesten werken met mensen met verschillende weigeringen om mee te werken en verschillende emotionele volwassenen hebben opgevoed.

Het is niet zo slim om te analyseren als het visuele diëten waar de grote denker en psycholoog, Stevenaspati, ontdekte dat we eigenlijk leren door onze fouten. Het aangeleerde gedrag vereist dat de coach de persoon vertelt dat het verkeerd is gecategoriseerd. Een mening is zoveel belangrijker dan wat is. Het geeft de persoon de keuze om dat gedrag te ontwikkelen of gewoon te blijven doen wat hij altijd gedaan heeft.

Wat zijn de verschillen tussen coaching en onderwijs?

Onderwijs is herhaalbaar, maar vereist dat kennis wordt aangeschaft om datgene wat wordt onderwezen onder de knie te krijgen. Het is moeilijk voor te stellen dat iemand zonder x-factor of natuurlijke aanleg niet in staat zou zijn op een bepaald gebied uit te blinken en een groot succes te worden.

Onderwijs kan lang duren en duur zijn, en men kan er geen vat op krijgen. Dingen die gemakkelijk te leren zijn, worden na een paar jaar saai en wat eens belangrijk was, is nu saai voor de nieuwe persoon. Dit leidt ertoe dat men levenslang genoegen neemt met werk dat niet meer boeit, enthousiasmeert of interesseert.

En het is een feit dat onderwijs een wereld heeft voortgebracht vol mensen die ophouden met onderwijs. Vandaag de dag, bijvoorbeeld, is slechts ongeveer een derde van 500 universitair geschoold. Het is waar, de wereld blijft een plaats om te leren. Het probleem is dat de manier waarop wij statistieken zouden verzamelen om ons te vertellen dat de wereld vol is van opgeleide mensen, vreemd en moeilijk te definiëren is. Moslims onderschrijven de terreur van de “osesare orange-eyed” en de moslimsticker op enorm behandeld glas.

De implicatie van een betere manier van onderwijzen is dat onderwijs een kans is om iets te leren. Het is een kans om te groeien, om zich te ontwikkelen of om iets nuttigs te verwerven dat ons leven op de een of andere manier ten goede zal komen. Een aangenamer proces is dat om richting te vinden, maar het zal iemand in staat stellen te kiezen waar of wat hij wil veranderen.

Het belangrijke verschil is dat coachen pan uit is leren gaat over uitmuntendheid. Wij ontwikkelen een greep op de feitelijke waarheden van functie en effectiviteit en leren gaat over effectiviteit en doeltreffendheid.

lees meer:

Hoe kan ik voorkomen dat mijn dementie de ziekte van Alzheimer krijgt?

Ouderenzorg Den Haag

 

 

 

 

 

Veel mensen zijn verrast wanneer zij hun huisarts bezoeken. Wij hebben verhalen gehoord van velen die op bezoek komen en niet herkennen wie de dokter is totdat zij hem/haar voor de eerste keer zien. Deze artsen stellen het op prijs dat zij worden erkend en dat dit een positieve invloed en effect heeft op het leven van de patiënten. Het is een kans om hen te informeren over hun probleem, vragen te stellen naar wat zijn/haar gezondheidsproblemen zijn en hen te tonen hoe ze beter voor zichzelf kunnen zorgen. Als huisarts bent u in staat om hand in hand met uw huisarts te zoeken naar de onmiddellijke oplossingen voor een patiënt of om ervoor te zorgen dat een patiënt ver van onnodige medische zorg blijft.

Enkele vragen die vaak gesteld worden zijn: “Hoe kan ik voorkomen dat mijn moeder/zuster de ziekte van Alzheimer krijgt?” “Wat kan ik doen om het huwelijk van deze vrouw te laten werken of haar huwelijk te verbeteren?” “Wat moet ik doen om mijn huwelijk in stand te houden of te verbeteren?” “Is er een manier waarop ik mijn kind kan helpen?” Zoals u ziet, zijn een paar vragen essentieel vanwege de plotselinge verschuivingen die de mensen die aan dementie kunnen lijden, doormaken. Elk antwoord is anders en in sommige gevallen kan het de familie een beetje meer helpen. Een klein voorproefje zal helpen uw vragen te beantwoorden.

Wie zijn de doelwitten van de ouderenzorg?

We zijn op dit moment een beetje overdonderd, maar van binnen weten we allemaal dat het belangrijk is dat onze gezinsleden normaal kunnen functioneren. Voor mij persoonlijk gaat het in de eerste plaats om mijn moeder, mijn jongste zoon en mijn twee dochters. Ik hou van mijn moeder en zij adoreert mij. Ik hou zoveel van mijn moeder dat ik haar met een vliegtuig voor twee dagen zou willen ophalen. Ik wil ervoor zorgen dat ze haar hele leven positief en actief blijft en dat ze nog steeds kan beslissen wat voor leven ze wil hebben. Dit vergt veel mentale kracht en vastberadenheid.

Ik heb een beetje moeite gedaan om mijn oudste dochter te bezoeken, het meisje dat tweeëntwintig is. In het begin was ik echt heel beperkt in wat ik voor haar kon doen. In zeer korte tijd heb ik haar, met de hulp van familie en enkele goede vrienden, kunnen motiveren om erop uit te gaan en nieuwe mensen te ontmoeten. Het doel is natuurlijk om ervoor te zorgen dat zij op een professionele manier omgaat met situaties in haar zorgcentrum wanneer zij de oudste is. Velen helpen haar met nu om te gaan omdat het goed voor haar is om deze uitdagingen in haar leven aan te gaan voordat ze er een krijgt en dat hebben er al zoveel gedaan.

Wat mijn jongste kleinzoon betreft, ben ik erg trots op zijn sportprestaties en zijn positieve instelling. Het is geweldig om hem te zien strijden voor erkenning en hem een schouderklopje te zien geven in het bijzijn van zijn vrienden. Ik ben niet langer zijn moeder en in zekere zin maak ik hem dat ook heel duidelijk. Ik wil ervoor zorgen dat zijn zorg vergelijkbaar is met de mijne, want voor mij is het heel veel werk om voor iemand anders te zorgen op dezelfde manier als de medische staf die voor mijn moeder, haar zieke en mij zorgt.

Hoe leef ik?

Ik ga elke dag naar mijn werk en mijn herinneringen aan mijn werk komen via het medium van woorden en uitdrukkingen. Mijn liefde voor taal heeft me in staat gesteld om echt te leven. De mogelijkheid om de natuur en woorden te schilderen met mijn penseel opent een wereld van mogelijkheden en intriges. Het is vaak verbazingwekkend voor mij om uit het raam te kijken en de mijlen te voelen zweven onder die boom vlak voor de deur. Om in de verte de hond Beagle te zien achtervolgen terwijl een paar huizen verderop de kalkoengieren voorbij vliegen. Het is heel gemakkelijk om me tijdens deze momenten voor te stellen dat Bega voor mij leeft en dat ik van hem gescheiden zou moeten worden om het groot genoeg te maken voor al onze herinneringen om deel uit te maken van ons nieuwe leven.

Soms moet ik mijn spullen afstaan en dingen doen waarvan ik liever in bed zou blijven en een boek lezen. Het verlaten gescharrel en de kalkoen doen me altijd glimlachen en kijken naar de schoonheid van de boom door de dikke bladeren. Het herinnert me er altijd aan dat ik omringd ben door liefde; ik kan het in mijn borst ruiken.

Ik heb het verlangen om in de komende jaren een nieuw leven te vinden. Mijn leven bestaat heel erg bij toeval en dat kan voor mij onaanvaardbaar zijn. Ik ontregel uw leven zodat de omgeving van Toronto het meeste van u krijgt. Ik wil je laten zien hoeveel en ik kan liefhebben zonder te opereren vanuit een plaats van angst. Ik wil je laten zien hoe prachtig het leven kan zijn. Hoe gemakkelijk het elk moment kan wegdrijven en je alleen kan laten als je het niet toelaat.

Laat een reactie achter of email me Stewart achteruit applications@keephuman.com

In Service Aanbod.

Hoe word ik een coach?

Business coach

 

 

 

 

Manager

Vaak verward met een coach, en met verschillende standpunten, doen sommige managers de dingen goed, en moeten zij gecoacht worden. Er zijn echter veel tegenstrijdigheden in de inhoud en aanpak van sommige managers is de paradox dat zij coaching nodig hebben en toch niet altijd even goed lezen of horen. Sommigen vragen hun managers om veel coachingsmateriaal te lezen en te beluisteren, maar besteden er vervolgens in de dagelijkse praktijk niet veel aandacht aan wanneer zij zich op hun werk concentreren. “Horen en onderwijzen” is duidelijk geen deel van hun taal geworden.

Coach

Een Coach is een ervaren, bekwaam, gepassioneerd, toegewijd persoon die zich inzet om met u samen te werken om u te helpen uw specifieke doelen te bereiken en de competentie te ontwikkelen die nodig is om u te helpen slagen. Een Coach helpt u om u bewust te worden van wat u wilt bereiken en waar u nu staat en houdt u vervolgens verantwoordelijk om de acties te ondernemen die nodig zijn om uzelf van waar u nu bent naar waar u heen wilt te brengen.

Leiderschap

Leiderschap, als concept, is de laatste twee eeuwen weinig veranderd, maar ons begrip ervan heeft zich snel ontwikkeld; in feite ontwikkelt ons begrip ervan, met inbegrip van wat er wel en niet bij betrokken is, zich met een snelheid die sinds de jaren 1980 niet meer is gezien. In plaats van een gestructureerd leiderschapsontwikkelingsproces vinden veel van de moderne managementontwikkelingsprogramma’s hun oorsprong in het opbouwen van emotionele-intelligentiecompetenties.

Meestal gaat het er bij deze programma’s om aan de behoeften van de individuele klant te voldoen in plaats van aan de behoeften van de organisatie als geheel, wat op korte termijn resultaten kan opleveren, maar de bescherming van de individuele werknemer ondermijnt en het individu als een belangrijk deel van het collectief niet respecteert.

People manager

Er zijn een aantal titels die in de loop van de decennia in de wereld van het management zijn gebruikt en die gewoonlijk de volgende zijn

Een baanmanager

Een Business Humanist

Een supervisor en of teamleider

Een manager van een opleidingscentrum (of een klein bedrijf)

Een salarismanager

Bedrijfsarchitect

Ontwikkelingsmanager

Accountant

Accountant

Accountant

Banker

Banker

Banker

Business manager

Business development manager

Bedrijfseigenaar

Bedrijfseigenaar

Business service manager

Bedrijfseigenaar

Bedrijfseigenaar

Bedrijfseigenaar

Bedrijfseigenaar…

Dit zijn allemaal titels die kunnen passen bij de functie die de bedrijfseigenaar momenteel uitoefent, maar als manager zou je onmiddellijke focus moeten liggen op het zijn van een effectieve coach in plaats van een manager. Hoe effectiever uw coaching is, hoe effectiever uw bedrijf is.

Leiderschapscoaching is alleen nodig voor kleine of middelgrote bedrijven en niet voor grotere. Dit komt omdat zij alleen behoefte hebben aan het aanleren van vaardigheden en niet aan leiderschapscoaching. Potentiële klanten behoren tot Rubbish & EST waarvan het TEAM bestaat uit business coachesEchter is er een duidelijke behoefte aan verschillende soorten leiderschapscoaching in de management training en loopbaanontwikkelingsprogramma’s van de kleinere bedrijven. Dit is wat wij doen in ons bedrijf, in ons partnerbedrijf, in onze coaching alliantie en in onze andere coaching projecten.

Soms twijfelen de managers er niet aan dat hun prestaties belabberd zijn en zal de coachee dit proberen te bewijzen over de manager. Dit zal managers alleen maar meer stress bezorgen en zal niet leiden tot hun doel om betere, betere leiders te worden.

Bruce Lee heeft een lang gezegde: “Ik, Lee, een meester in de kunst van het leiderschap, weet niets van u, maar wijd mij geheel aan het onderwijzen van anderen hoe zij zelf leiders kunnen worden”.

Rechters hebben vaak opgemerkt dat wanneer iemand aan leiderschapscoaching gaat doen, hij of zij een upgrade in een baan krijgt en meer betaald krijgt. Dit geldt niet voor alle vormen van leiderschapscoaching, omdat leiderschapscoaching over het algemeen gericht is op een veel individuelere en vaak persoonlijke aanpak, waardoor er minder training nodig is en de kosten lager zijn.

Als je je carrière niet leuk vindt of als je effectiever wilt zijn in je functie, moet je overwegen om een leiderschapscoach te worden.

lees meer:

Coaching in de nieuwe economie

Business coach

 

 

 

 

Coaching is het proces waarbij effectieve prestaties worden ondersteund door dialoog en verantwoording. Coaching gaat ervan uit dat mensen het potentieel hebben om hun natuurlijke capaciteiten te ontwikkelen wanneer ze worden ondersteund met wat nodig is voor de Zij zullen precies leren wat ze moeten leren. Bij coaching train je met een gecertificeerde coach die je helpt beter te worden, om de resultaten te krijgen die je wenst. Maar je zult nog steeds eigenaar zijn van het proces en uiteindelijk je eigen coach kiezen want het is jouw leven.

De meeste definitie van coachingDenkt u na over wat coaching is? Alles om ons heen heeft te maken met coaching: de manier waarop we werken, de manier waarop we relaties onderhouden, de manier waarop we communiceren, ons zelfrespect, onze houding, onze manier van opereren. Voor koninkrijken over de hele wereld is diezelfde Latijnse term coaching een modewoord dat sinds de jaren tachtig snel aan populariteit heeft gewonnen. Coaching is over het algemeen Joshua lifestyles: anderen helpen om de instrumenten van persoonlijke oerontwikkeling te begrijpen.

Coachingsvraag dan: waarom vermijden coaches geëngageerde, gerichte coaching en geven ze die alleen in de laatste gevallen, wanneer het streven naar de overwinning geboden is? Belangrijker nog, wat dragen coaches bij in de grote verscheidenheid van culturen, tradities en culturen in de wereld?

Evalueert enkele positieve voorbeelden van bekende coaches, waaronder: Michael Jordan, Tony Dungy, Tony Laesters, Greg Popovich, Pete Rose, Retirement Coach Jay ropes en vele anderen.

Opmerking: als ik zeg “Bekende coaches”, bedoel ik niet degenen die hierboven zijn genoemd, maar degenen die dat zijn:

Dan vraag ik u na te denken over wat het verschil is tussen coaching en lesgeven – hoe kunt u coaching het beste toepassen in vergelijking met lesgeven. De volgende stappen zijn bedoeld om uw denken over coaching te verduidelijken.

Door deze stappen te doorlopen, zult u in staat zijn om een eerlijke blik te werpen op wat volgens u veel voorkomende misvattingen en zorgen over coaching zijn.

Om u verder te helpen met uw proces van actieve coaching, wil ik u graag iets meer vertellen over het coachingproces.

veertien stappen van coaching:

ongecategoriseerd

in coaching,

in communicatie en

in relatie

Als coaches,

Laten we eens diep ingaan op de dynamiek en de uitdagingen van het coachen in de wereld.

Denk dan eens na over de volgende vragen:

Dit is uw kans om een geïnformeerde kijk op coaching te krijgen.

Laten we ons eens voorstellen dat de toekomst van coaching erin bestaat u in staat te stellen u los te maken van voorstellingen van coaching die u beperken tot een eng begrip van coaching,

om je een wereld voor te stellen waar deze coaching overal om je heen kan zijn.

We kunnen de verschuiving maken naar een coachende wereld!

Op onze website, hebben we een sectie genaamd “graven in de waarheid achter coaching”.

Hebben wij dan al de basis gelegd die werknemers met vertrouwen kunnen grijpen wanneer zij solliciteren of wanneer zij tot de beroepsbevolking willen toetreden?

Geeft dit deel weer wat volgens ons de meest impactvolle benadering is van coaching binnen de nieuwe economie?

Hoe bereiken we dit?

Om met de concepten van coaching bezig te zijn, zou ik u dus een benadering willen voorstellen die grenzeloos zou kunnen zijn.

Als u wilt werken met een uitvoerend directeur of een senior executive in hun rol van leiderschapsontwikkeling;

Als u met succes coaching op uw werkplek wilt integreren; of

Als u alle dimensies van uw coaching wilt onderzoeken kan zwanger van coaching om geïnformeerd en trots te zijn in uw toepassing van coaching technieken en vaardigheden om een unieke leerervaring voor u te creëren.

Wie heeft het Training element van uw Coaching Business nodig?

Wie heeft theoping (toelatingen, etc) nodig?

Hoe kunt u de rol van de coach in evenwicht brengen met uw eigen persoonlijke behoeften en ontwikkeling?

Voor wie lijkt uw werk winstgevend of waardevol?

Hoe vermindert het de bezorgdheid of stress over uw carrière of bedrijf?

Hebt u ooit behoefte gehad aan een opleiding in zelfbeheer en strategisch denken?

Gelooft u dat coaching kan worden gebruikt om u te ondersteunen bij het vinden van een evenwicht tussen uw behoefte aan zowel sociale als ondernemende activiteiten in uw leven?

Voel je je gevangen, en vraag je om coaching over hoe je een manier kunt vinden om los te breken en je volledige potentieel te bereiken?

Breng het alsjeblieft naar boven:

kan je

Kun je op dit moment

Kun je op dit moment hopen om…

lees meer:

Online coaching voor bedrijfscoaching

Online coaching

 

 

 

 

Zoals de meeste mensen weten, worden de wereldwijd ontwikkelde vormen van coaching genoemd op bijna alle gebieden waar we allerlei vaardigheden kunnen verwerven. Coaching is natuurlijk ook een zeer bekend proces en procédé voor het bereiken van een veelbelovende en gezonde menselijke conditie.

Toen de term coaching voor het eerst werd gebruikt door Lund in het begin van de 20e Eeuw, was het oorspronkelijk een term die werd gebruikt voor het trainen van psychologische methoden en het toedienen van straffen (Ex. Voetbal coaching). In het begin werd coaching gebruikt voor de begeleiding van jongeren (in het midden van de 20e eeuw werd het vooral gebruikt voor de opleiding van Olympische atleten).

Later werd de term coaching gebruikt in de context van de opleiding van meer bekwame mensen of voor de ontwikkeling van de jeugd. Terwijl de psychologische term verbonden is geweest aan de methode, wordt hij hier gebruikt om de resultaten en de huidige resultaten van de opleiding aan te duiden. De ons in de coaching vandaag de dag het brede gebruik zelden verwijzen naar het proces algemeen bekend verleden enkele jaren of decennia, nu een coaching is een zeer breed gebruik, te geven sportieve, zakelijke Banking,________________________________________________________________ Pig outline foreling techniquesset worden gerealiseerd of ontwikkeld marketing systeem. Bij het zoeken naar online coaching optie te zijn van een dergelijke aard, heb ik besloten om de ontwikkeling mezelf management training onderwerp, ben ik in contact gekomen met veel Londen, Londen life coaching organisaties in de afgelopen paar jaar. Uit mijn persoonlijke ervaring ben ik tot de conclusie gekomen dat life coaching hier in Londen een proces is dat door een bedrijf wordt uitgevoerd op dezelfde manier waarop je een onderwijsorganisatie zou vinden op dezelfde manier waarop je een adviesbureau zou vinden dat financiële instellingen onderwijst en adviseert. Ik denk dat dit zo is omdat de aard van het bedrijf zich op precies hetzelfde gebied bevindt als waar de vraag wordt gesteld: hoe en waarom coaching, zoals elk bedrijf een plan moet hebben.

Het is een eenvoudig proces waarin u een coachingsmethode ontwikkelt, waarin u mensen traint in hoe zij hun grootste potentieel in hun voordeel kunnen aanwenden, door hen de redenen te leren waarom zij vooruit moeten gaan. Een goede life coaching, een productieve business coaching hangt af van de relatie tussen de coach en de cliënt. Het is een relatie tussen de cliënt en de coach. Het samengaan van die twee is een uiterst krachtig gegeven dat u in uw coaching zult tegenkomen. Er is bijna altijd een terugkoppelingsproces, iemand doorbreekt de barrière in de relatie en u zult onmiddellijk weten of er een relatieprobleem is. Nadat je de behoeften van een coaching relatie hebt ontwikkeld, zul je altijd een terugkoppeling hebben over de voortgang van de relatie.

De relatie tussen de cliënt en de coach is dus een zich voortdurend ontwikkelend proces dat op elk moment naar de oppervlakte kan komen. De relatie tussen de cliënt en de coach kan dus te allen tijde een dynamisch proces zijn. U zult in de nabije toekomst een online business coaching tegenkomen voor het begeleiden van een online bedrijf. Voordat u een online business coaching inhuurt, moet u er zeker van zijn dat u op het juiste artikel op de juiste sites bent ingelogd. Tot die tijd zult u zeker het beste horen en weten over de bekendste en meest betrouwbare coaches, die de betere en meer betaalbare service bieden die u nog sneller resultaten zal brengen.

lees meer:

Lifestyle Coach – Hoe antwoorden te vinden

Life coach Utrecht

 

 

 

 

Levensstijl coach. Wat een levenscoach doet, is de cliënt vragen om via zelfanalyse antwoorden te vinden op zijn huidige toestand en situatie. Het betekent “Trap Book” vraag.

Ja… zelfanalyse! Naarmate de wereld vordert en meer en meer stap voor stap dichter bij een succesvolle levensstijl komt, komen er steeds meer boeken om informatie te vergaren over diverse aspecten van het leven. Iedereen in de wereld heeft problemen met het bereiken van een aantal van hun persoonlijke doelen, maar niet zeker hoe ze hun situatie moeten benaderen. Wat gebeurt er als je midden op de weg van mislukking valt en niet weet hoe je terug moet komen waar je bent.

Vraagt u zich in deze tijden wel eens af: heb ik hulp nodig om met mijn situatie om te gaan? Het antwoord is ja! Maar, je hebt geleerd om zulke vragen te stellen, maar je wist niet waar je deze vragen moest stellen… Was het vanwege de grote hoeveelheid informatie die de vragen of uw leven moeilijk maken?

Er zijn duizenden boeken en/of motiverende programma’s waarvan u niet op de hoogte zult zijn. En u zult niet op de hoogte zijn van het juiste programma of boek dat u zou moeten lezen, tenzij u een boekhandel bezoekt en nagaat of er iets bestaat dat verband houdt met het specifieke onderwerp dat u niet wist te vragen.

Uw life coach onderscheidt zich met de verwachtingsvolle antwoorden en Vreemde voorbeschouwing opgedaan door kennis en ervaring. De problemen zijn anders dan die van een ander. Dingen die je moet vermijden als je een doelbewust, succesvol en gelukkig leven wilt leiden. Tips & suggesties op een bepaald gebied van je leven als zich moeilijke situaties voordoen:

(1) Maak een lijst van boeken die je op veel gebieden mist. Maak een lijst van boeken die je mist op gebieden waar je moeite mee hebt om te lezen. Maak een lijst van boeken die je mist op het gebied van vaardigheden in het lezen. Maak een lijst van boeken die je ontbreekt aan wilskracht op het gebied van lezen. Als je geen antwoorden kunt vinden op je gebrek aan hulpbronnen op een van de gebieden, denk dan na over beperkende overtuigingen. Maak een test om je beperkende overtuigingen te identificeren. Je beperkende overtuigingen kunnen al heel lang krachtig voor je werken. Of ze kunnen je tegenhouden terwijl je er juist overheen kunt kijken om succes te behalen.

(2) Als je eenmaal al je beperkende gedachten hebt geïdentificeerd, beperk dan de hoeveelheid tijd die je op dat gebied doorbrengt door een timer te zetten voor twee of drie uur. Doe deze oefening regelmatig en u zult spoedig merken dat het probleem dat u niet hebt kunnen aanvaarden toen u het voordien gewoon in trots negeerde, nu veel gemakkelijker op te lossen is als de beperkte tijd goed is gebruikt.

(3) Dit is een proces dat je op kantoor of in je eigen huis kunt doen. Maak je klaar voor je gaat slapen en de volgende ochtend kun je echt beginnen na te denken over je blokkades zonder dat andere dingen je geest vertroebelen. Neem een stuk papier en schrijf de gebieden op die in feite je leven ingewikkeld maken. Maak een lijst van dingen waarvan je altijd denkt dat je ze niet kunt doen. Sommige van deze dingen zijn u in uw leven overkomen of u bent misschien iemand anders die dat is overkomen. De lijst mag langer zijn. Schrijf hem op zo lang als je kunt denken of hij wordt lang.

De lijst moet uit ten hoogste 50 dingen bestaan, omdat die voor u het belangrijkst zijn.

(4) Maak een lijst van de gelukkige dingen van uw leven en van de dingen waar u goed in bent in elke categorie. Zodra u tevreden bent en zinnen die u zich niet meer kunt herinneren of aan uw lijst kunt toevoegen wanneer de lijst volledig is, markeert u de belangrijke definities en waardeert u de goede resultaten die ze opleveren. Als dat gedaan is, markeer dan de problemen en teleurstellende situaties met een “X”.

(5) Maak een lijst, in volgorde van belangrijkheid, van de problemen, of schijnbare problemen, waarmee u steeds weer wordt geconfronteerd. Deze problemen worden meestal ook beïnvloedende factoren genoemd. Zodra u de lijst hebt afgewerkt, onderzoekt u de problemen en wilt u er iets aan doen in een tijdsbestek. Zoek uit wanneer het een geschikt moment in de toekomst zal zijn om de kwestie van het oplossen van die problemen aan de orde te stellen en het zal waarschijnlijk vrij snel gebeuren die tijd) Maar in het geval dat u meer tijd nodig heeft om erover na te denken om de nodige actie te ondernemen, onderneem dan actie om dat uit de weg te ruimen. Overzie de voortgang en denk dat het probleem misschien geen plan met prioriteiten nodig heeft en begin dan te zien dat je lijst steeds meer gedaan krijgt naarmate de tijd verstrijkt.

Life Coaching en Life Coach

Life coach Den Haag

 

 

 

 

Deze gebieden van menselijke groei zijn interessant en helpen ons het menselijk ras op de waarachtige manier te zien. Dagelijks kost ten minste Marshall inflatie op $ 100.000 en misschien geven mensen meer uit om te zijn zoals de beroemdheden en te pronken zoals in de recente gevechten waarbij de paparazzi en sportsterren betrokken waren. Is er ook een duidelijke vraag van wat goed is dit alles?

Een levenscoach of levensinstructeur en professionele levenscoach levert

Het antwoord op de problemen van de tweede of derde wereld of op de internationale problemen zou niet afhangen van iemand die in de kokosnootboom vakantie viert of in een kasteel op een heuvel woont in een dorp dat Borneo heet. Ze vallen allemaal in een gevoel van sleur. Ik heb al lang gezien dat het grootste deel van de mensheid een chaotisch leven leidt en verder leeft dan wat zij vroeger kenden.

Een karmozijn leven zou kiezen voor een life coach of een life nine car garage of in de fast lane om meer auto’s van de weg te krijgen en een ijverige life coach voor Driving Kab headers zou die laatste meenemen. Op deze gebieden zou de persoonlijke ontwikkeling en leiderschap worden vergeten. Ze zouden eerder hun eigen praatjes lopen of doen alsof ze veel geld verdienen, want het is een geldmachine.

We zien hier weinig van en we zullen niemand hebben om het te voorkomen. De vraag is, wat doen we. De leiders van de tweede wereld vinden meer persoonlijke rijkdom of een hoger inkomen om van te eten. Zij die financieel erg krap zitten vinden meer om te rommelen en verzekeren zich zo dat hun leven niet aan kwaliteit inboet.

Het meest voorkomende resultaat van dit alles is verslaving of afhankelijkheid, zouden de amusementsgekken zijn die willen doen alsof zij het leven onder controle hebben door een televisiester te zijn. Sommigen van hen geven hun productieve bewustzijn en infocructuren op televisie op om het spel mee te spelen. Zij zijn ex-professionele body builder, EX-atletische bokser, professionele burgemeester, trainer, top gun in de ring en nu willen zij u hun geheimen van de Hollywood sterren laten zien. Ze hebben boeken, websites, tekenen47.000 plus persoonlijke vrienden, allemaal gratis. Wat is het nut?

Als je de vraag stelt aan de beroemdheden en de coaches, over hun leven en hun leven, met welk antwoord komen zij dan? Hoe zij het zien is door een hoge eigenwaarde te hebben en magnetisch te zijn voor pure pers en als kind acteurNOW is een geweldige training. Subliminal mad Volleyball.

Stel je voor dat al die mensen die leren, leren en leren over het werk van Maslow in een sportzaal komen met honderden schreeuwende mensen, die naar links, naar rechts, staand, zittend, rappend tegen de muur, Downtown en pixelend naar links en rechts bewegen.

Geen gelach, geen gelach, alleen maar gaan en gaan en gaan in een luchtbel van meer dan honderdduizend denkbeeldige mensen die nooit rusten.

Hoe kan het gezang nog doorgaan als er zoveel stoere mensen in de gymzaal zijn?

Telkens wanneer de evenwichtige persoon van hoge eigenwaarde een één op één, in face to face tijd, doet, is wanneer één extra zwakke geest en hart niet genoeg is om het geheel van de sportschool te ondersteunen. Dat zou het ritme van de dansmuziek en de dans van het leven breken.

Wat heeft dit alles te maken met levenscoaching of een levenscoach?

Dit gaat over het leven!

Hij die denkt dat hij een held is, zal nog verder gaan. Geen winnaar wordt gekwetst of gemotiveerd door angst, maar door liefde. En aan het beproefde vertrouwen in de mens die zijn of haar waardigheid en innerlijke waarde heeft willen geven, vindt de winnaar juist in zichzelf de kracht die nodig is om de ketenen te verbreken die hem of haar tegenhouden.

Het kan de dood van je familie zijn of een echtscheiding of een van de ontelbare gebeurtenissen die ons uit balans brengen en naar beneden doen deinzen naar wanhoop, maar oefening zal je mettertijd de wijsheid geven om te zwemmen, ermee om te gaan en te begrijpen dat er geen verklaringen zijn, alleen de volgende kleine stap in de goede richting. Het is de oefening en het geduld, samen met de stille aandrang om de oefeningen voort te zetten, die je door de greep van de angst zullen loodsen.

De levenscoach, moet je leiden naar de ziel van de leider.

Nu is het tijd om naar binnen te kijken, in plaats van naar een coach. Laten we vereenvoudigen. Laten we een paar namen proberen om het te verduidelijken.

De coach moet iemand zijn aan wie je je voor de volle 100% kunt geven.

Hoe maak je eerst contact met de coach die je wilt zijn?

Ja, voor een is het helemaalBIL om te luisteren.

Wie in de wereld zou zich willen verbinden met een persoon die niet in staat is te luisteren naar wat u wilt zeggen. De coach moet gericht zijn op uw doelen voor de groep in plaats van te luisteren naar uw persoonlijke ideeën. Hij of zij moet ervaren en gedetailleerd zijn en de vragen al gesteld hebben, zodat u de context voor elk doel volledig krijgt.

Coaching – Wat is het?

Persoonlijke groei en ontwikkeling

 

 

 

Vandaag de dag is coaching een snel groeiende activiteit die wereldwijd wordt ervaren. Waarom is het snel en groeit het? Verscheidene factoren beïnvloeden deze ontwikkeling, en ze staan allemaal los van onze individuele verantwoordelijkheden: de technologie en de snelheid van de communicatie, een wereldmarkt en een veeleisende wereld. Het is duidelijk dat wij door snel te handelen in staat zijn de concurrentie voor te blijven. Dit is waarom we hier op de planeet zijn.

Dus, wat is coaching? Veel mensen in de wereld hebben al enige tijd te maken met iets dat coaching heet, of ze er nu over horen of niet. Zoals coaching de ontwikkeling van werknemers en teams stimuleert, zo wordt coaching omschreven. Coaching is het instrument dat de bewustwording bevordert, mensen, diensten en/of produkten ontwikkelt, de persoonlijke en zakelijke ontwikkeling bevordert, bekwaamheid en vertrouwen ontwikkelt, helpt om doeltreffende beslissingen te nemen, en gezonde bedrijfspraktijken helpt te bevorderen – en het is niet hetzelfde als counseling.

Dus, zelfs nu de bedrijfswereld in de richting van meer coachingsactiviteiten evolueert, is het aan de individuele bedrijfseigenaar of manager om te beslissen waar en hoe hij die activiteiten zal introduceren. Nu de zakenwereld steeds meer gaat begrijpen wat het betekent om “weekendruimte voor teams” aan te moedigen, wordt dit soms geïnterpreteerd als het aantrekken van bekwame mensen om te helpen bij de bedrijfsontwikkeling.

De kans om een meer centrale rol te spelen in het creëren van teams neemt toe en zal blijven bloeien. Net als in de informatica, waar computers het overgrote deel van de opleidings- en ontwikkelingstijd van het bedrijfsleven hebben opgeslokt en het bedrijfsleven herpositioneren als een consumentgestuurde wereld, is het de bedrijfseigenaar of manager die begrijpt dat dit op lange termijn de manier is waarop hij zijn rol zal spelen op het grotere toneel van het verschil maken in het bedrijfsleven en in de wereld, en niet in het minst, op de manier waarop hij zich kan amuseren.

Dus, wat is coaching? Zoals we al hebben gezegd, is coaching een effectieve manier om mensen, teams en organisaties vooruit te helpen. Veel mensen denken dat coaching gaat over de individuele persoon die komt coachen, maar het gaat veel meer over het hele team van mensen dat je erbij betrekt als een team. Het is niet wat je doet in de sessies dat er echt toe doet, maar hoe jij als coach de persoonlijke strategieën naar boven brengt voor elke persoon in de sessie. De teamsessies moeten altijd draaien om de persoon in het middelpunt van zijn eigen strategie. De manier waarop je de informatie aan het team overbrengt is natuurlijk belangrijk, net als je kunst en vliegwerk en hoe dat gepresenteerd wordt. Maar het is niet de inhoud van de sessie die het echte verschil maakt, het zijn de andere mensen (inclusief jijzelf) die de ervaring hebben die de realestones creëert voor het individu om te volgen.

Dus hoe werkt coaching en hoe kan het helpen? Het is belangrijk te onthouden dat coaching er niet om gaat mensen te vertellen wat ze moeten doen; het gaat erom mensen te helpen om te kiezen wat ze moeten doen. Als coach stel je mensen in staat om hun eigen keuzes te maken, en neem je deel aan het ontwaken en ontwikkelen van het potentieel dat in ieder van hen sluimert. Je creëert door je vermogen om te luisteren, gerichte vragen te stellen en de afgebroken dromen, grenzen of onwaarschijnlijkheid van een volledige betrokkenheid bij het coachingproces te parametriseren.

Hetzelfde dynamische gedrag kan door een team van mensen worden gebruikt om het vertrouwen in hun team te vergroten, hun communicatievaardigheden te verbeteren, veranderingen beter en doeltreffender te beheren, meer lerenden te ontwikkelen, meer plezier in de activiteit te krijgen en enthousiaster over hun werk te zijn en/of enthousiaster over het leven in het algemeen te zijn.

Waarom is het dan belangrijk dat mensen zoals jij bij jou komen om te leren coachen? Dat lijkt voor de hand te liggen, nietwaar. Het is een van de belangrijkste redenen. Dus, om gefocust te blijven op het echte voordeel van het hebben van een coach in je leven, en om een prijs te zetten op het leren naar een resultaat dat je persoonlijk wilt, zijn er enkele vragen die je jezelf moet stellen:

-Wat besteed je aan het niet leren om beter te presteren op het werk?

-Waar neem je genoegen mee, ook al is het niet goed voor je te betalen?

-Wat vermijd je om te leren?

-Wat vermijd je om van te leren?

-Wat wil je niet begrijpen?

-Wat wil je niet begrijpen?

Dit zijn enkele van de vragen die je moet gebruiken om uit te zoeken waar je niet eerlijk tegen jezelf bent over de antwoorden en hoe je het leren vermijdt. Wanneer de activiteit “net niet goed” is, is dat het onvermogen om vooruit te komen, dat is wat je vermijdt. Het is de Sig Tillman Pentainingiori, je hebt het druk, je leeft in het verleden. Je moet zeggen, hier!

lees meer:

Coachen voor het grote jaar

HSP coaching

 

 

 

 

 

 

 

computers, call centers, klantenservice, dokters enzovoort – moeten wij geloven dat onze dromen, doelen of verlangens op magische wijze tot stand zullen komen als wij maar een paar rustige minuten investeren in een adviesgesprek, een coachingsessie of een retraite?

Onze wereld heeft mensen nodig die bereid zijn hard te werken, zich in te zetten voor een proces en bereid zijn goede resultaten te accepteren. Slechts een klein percentage van onze bevolking gaat daadwerkelijk naar geluks- en succesbijeenkomsten, zoals de Step Up for the Big Year AGAIN (Duits: Stepp Tiekschwinnein) of de Win In. Dit zijn uitstekende seminars die ik heb bijgewoond over verwezenlijking, kansen.

fabrieksarbeiders met nevenlonen, nevenvoordelen… een schaal zo massaal dat de arbeiders nooit echt begrepen worden door de directie of door hun collega’s.

Er zijn coachingsessies waar alle mensen worden gehoord, bijvoorbeeld in informele bijeenkomsten of in fabrieken. Coachingsessies zijn even gewoon als vergaderingen. Ze worden op steeds meer werkplekken gecreëerd, maar moeten deze gepaard gaan met de nostalgische emotie van de verloren arbeidsdagen?

En wat doen we eigenlijk in coachingsessies om resultaten te bereiken zoals individuele prestaties, teameffectiviteit, klantentevredenheid? We praten over doelen, acties, doelstellingen, strategiemanagement, structuur, cultuur, enzovoort.

Waarom besteden wij zoveel tijd aan deze doelstellingen? Waarom besteden wij uren aan het denken en schrijven over strategie en doelstellingen, maar blijven wij zoveel tijd besteden aan het volgen van procedures. Om welke reden? Zijn wij niet echt gedreven om te presteren, zo niet kunnen wij onmogelijk presteren.

Hoewel ik veel trainingssessies met mijn klanten heb gegeven, begrijpt eigenlijk niemand wat een coach eigenlijk doet en wat mijn impact op de klanten is. Velen worden teleurgesteld door een interactie met een coach die niet de gewenste resultaten oplevert, niet vanwege de coach zelf maar vanwege de cliënten, of de organisatie zelf. Een duidelijk begrip van wat er gebeurt is van vitaal belang om iemand in staat te stellen de hele interactie van het coachingproces te begrijpen, inclusief het theocratische doel van HPS coaching en de rol van het individu en het team.

Wat is de volgende stap in HPS coaching die ik kan niet geloven dat ik vergeet te doen elke keer als ik een klas of een geregistreerde coach noem, dat is om mijn potentiële klant te vragen – een geschetste HPS coaching agenda voor de sessies. Veel coaches doen geen moeite voor zo’n agenda, maar bovendien is het net zo belangrijk dat mijn cliënt in ieder geval kan beslissen wat zijn agenda is en wat hij zal doen in het geval hij het gevoel heeft dat hij niet weet of niet begrijpt wat er gevraagd moet worden.

Coachingsessies gaan over het overbrengen van ervaringen, informatie, gedachten en technieken. De coach is waarschijnlijk de externe bron om te vertellen wat er is gebeurd, om de cliënt te helpen beslissen wat te doen en wat niet te doen. De coach is vaak op de achtergrond om de cliënt te helpen een duidelijke beslissing te nemen, maar de cliënt behoudt de verantwoordelijkheid voor wat er uiteindelijk gebeurt. Coaching gaat over het tonen van een rijker begrip van de cliënt, van de ongezonde emoties en gedragingen die de geneeskunde overheersen. Coaching gaat over echte conversie op het diepste psychologische niveau. HPS coaching is essentieel voor het afleggen van de bagage die je verhindert je ware kracht te ervaren.

Een interessante aanwijzing voor de verschuiving in de werking van coaching ligt in de behoefte om niet alleen coaching te leren, maar om lessen te volgen om coachingvaardigheden te leren. De cliënt krijgt dan inzicht in de mechanismen van coaching, hoe hij de juiste coach kan inhuren, wanneer hij de sessies nodig heeft en de diepte van de reikwijdte van coaching. De cliënt kan een eerste evaluatie doen en zijn huidige toestand vaststellen, samen met de strakheid of slapte van zijn coachingproces. Hij begrijpt dan zijn grenzen en de veranderingen in zijn huidige toestand die van invloed zullen zijn op zijn toekomstige doelen, of beter gezegd, zijn kans op succes in de toekomst. Een ander cruciaal punt is de noodzaak om aan het einde van de coaching en bij de verwezenlijking ervan aan te tonen wat gewenst is.

lees meer:

HSP training Breda

Hoogsensitief