Een meditatie over rouw: Het Rouw Ritueel

Rouwrituelen dienen als een manier om rouw te uiten en te onderzoeken. Verschillende culturen hebben verschillende vormen van rouwrituelen. Deze rituelen vinden meestal plaats nadat iemand een dierbare heeft verloren. De meeste culturen hebben een bepaalde periode waarvoor zij deze rituelen uitvoeren. Traditionele of religieuze ceremonies zijn vaak een integraal […]