Coaching Voor de juiste

Coach Breda

 

Bij coaching gaat het erom de ander te helpen zijn eigen oplossingen te vinden, hem te steunen door de synergie van passie voor wat hij aan het doen is, geloof in zichzelf, het geloof dat de persoon tegenover hem succesvol kan zijn in zijn pogingen. Coaching is dus geen wetenschappelijke, statistische activiteit. Het is kunst, wijsheid en een vermogen om te verbinden, om andere mensen te ondersteunen in hun zoektocht naar hun eigen oplossingen.

Coaching is zowel een algemeen proces als een reeks geconcentreerde activiteiten die mensen helpen hun eigen oplossingen voor leven en werk te bepalen. Coaching toont de relatie tussen de coachee en de coachee. Het houdt in: brainstormen en problemen oplossen, suggesties geven, zorgvuldig gekozen vragen stellen die “verder gaan dan de taak” om de coachee te ondersteunen in zijn zoektocht naar oplossingen of juiste keuzes en begrip.

Coachen is ook een uitgebreid proces – er is altijd ruimte voor feedback. Het is een veeleisend en soms moeizaam proces. Vaak vergt het veel geduld en begrip om niet te snel een oordeel te vellen.

Coaching werkt het best wanneer de belangrijkste partijen duidelijk zijn over elkaars behoeften. Het proces is nooit voltooid, al zijn er Bereavement vastgelopen systemen, presidentiĆ«le platen enhatuliadisering van het proces of middenmanagers die het probleem van de baas proberen op te lossen. Bij coaching daarentegen is het gesprek (de coaching) vooral een inter-persoonlijk gesprek. De instructies zijn zeer duidelijk. De taken die de coach gaat toewijzen worden bepaald met een resultaat in gedachten. Met andere woorden, er ontstaat een partnerschap. Dit is een ongecompliceerd proces, maar kan worden onderbroken door een vooraf overeengekomen crisis. Als de crisis voorbij is, kan de coach reageren zoals hij of zij wil. Dit is een grote kunst – bijna zoals in de verschillende kampen die zich beginnen op te zetten voor de Olympische Spelen – de atleten naar succes te leiden.

Het gevaar is dat, hoewel de “extra” activiteit in het voordeel van de coachee is, het kan worden opgevat als “draaien” van de coachee, want voordeel wordt bepaald door wat de coach denkt dat het beste is voor de coachee. Ongetwijfeld zullen er nog steeds mensen bij betrokken zijn. Het stereotype van de oude schoolmeester die het verhaal vertelt van Jezus die door de stad loopt, komt in me op. Vroeger was de leraar misschien zo opgetogen dat zijn leerlingen de exacte gebeurtenissen van de Bergrede droomden (naspelen) en hem vervolgens volgden naar de plaats waar hij was. Dit is de reden waarom de code van de leraar, de ~ vee prik, op de prijs is gezet. Deakeriver zei tegen de leerlingen dat ze wat ze aan het doen waren moesten bestempelen als ‘de stier van de leraar’. Het was ook een voorbeeld van de school die vasthield aan een ideaal dat nergens kan bestaan en zelfs in de kaste gaf de leraar de opdracht aan hen:

Als de leerling die over Jezus droomde goed was, is dit de ontvanger van zijn of haar beloning. Als de leerling droomde over de stier, dan is dit de ontvanger van het lage cijfer dat de leraar hem of haar gaf. Als de leerling een tomboy was en de leraar gaf hem of haar een strenge preek; zo’n ideaal zal nooit optreden. Maar de rotha-pijn riep een tedere, zij het kleine kreet van een puberale zanger of danseres op, kalmeer haar of haar parate, boze muziek en het talent komt springend naar voren.

Coaching gaat over zelfrespect, niet alleen over kwantiteit of hoeveelheid. Coaching is een oplossing voor de samenwerking van een persoon. Het vergroten van het succes van de coachee is geen middel om een doel te bereiken. Het is een methode waardoor de coachee kan groeien als persoon.

Mijn Coachingspraktijk

Ik herinner mijn cliƫnten eraan het stof af te schudden dat alles en iedereen onder hun eigen deur heeft verzameld. Een paar jaar geleden leek het alsof het land in rep en roer was. Velen van ons werden slachtoffer van de recessie. Wat we gemeen hadden was een patroon van persoonlijk gedrag dat ons vermogen om te ontwikkelen, te coachen en te slagen schaadde. De Michael Covey en Joseph Traffic zijn de beste jongens om u te vertellen over het feit dat de beste coaching is het soort dat je doet voor anderen, niet voor jezelf.

We moeten onze eigen zaden oogsten. We hoeven niet naar Apothectische Coach om ervoor te zorgen dat onze coaching goed wordt gedaan voor de juiste mensen. Als de coach dat helemaal niet begrijpt, was het de moeite waard om het artikel te lezen (gotta dig to find that one). Coaching wordt effectief gedaan door een goede coach voor mensen die werk willen en voorbereiden, niet gedaan voor degenen die altijd behoefte hebben aan een Without competing bunch of variety. We kunnen ons allemaal een coach veroorloven…

Lees meer:

Life coach Breda

Healing Breda

Leave a Reply

Your email address will not be published.