Coaching en begeleiding – 3 stappen naar succes

Kindercoach Roosendaal

 

 

 

 

Bij het coachen van kinderen, teams of de hele organisatie, werkt de kindercoach met en door de cliënt, om persoonlijke of organisatorische sterke punten te ontwikkelen.

Waarom doet de kindercoach dit? Om de cliënt verantwoordelijk te houden voor de vooruitgang die hij of zij boekt in zelfmanagement, werkt de kindercoach met de cliënt aan het ontwikkelen van zelfverantwoordelijkheid voor het aanleren van een bepaalde vaardigheid waarop hij of zij de komende maanden een beroep zal doen. Deze vaardigheid kan creatief zijn of het kan een technische vaardigheid zijn. Het kunnen interpersoonlijke vaardigheden zijn, of ze kunnen een spiritueel pad willen hebben. Het zal het individu, het team of de organisatie helpen om productiever te werken en te functioneren.

In al hun pogingen is de kindercoach gericht op de volgende drie eindresultaten:

1) De cliënt betrekt en werkt hoofdzakelijk met zijn eigen gedachten en gevoelens

2) Het aan de oppervlakte brengen van de overtuigingen, waarden, houdingen en gedragingen in zowel het leven van de cliënt als in dat van de cliënt zelf, die verantwoordelijk zijn voor de huidige situatie van de cliënt

3) Steeds meer investeren in de toekomst, door gedragsgericht leren te ontwikkelen waarbij actiestappen de kern van het leren vormen.

De cliënt neemt deel aan het proces om te beslissen welke actiestap het eerst genomen moet worden, dan ondersteunt de coach het proces door te vragen “Waar denk je aan?” zodat de cliënt vrijuit kan spreken. De coach luistert en biedt een forum voor de cliënt om over zijn antwoorden na te denken. De coach wijst op gevoelens en gedachten en vraagt de cliënt: “Wat voel je vandaag?” Door cliënten te helpen onderscheid te maken tussen deze twee soorten gevoelens en gedachten, is het resultaat dat de cliënt meer over zichzelf te weten komt. Door samen met de cliënt te kijken naar zijn gevoelens en te reflecteren op zijn denken, wordt hij zich bewust van de aard van zijn gevoelens en gedachten die de negatieve emoties veroorzaken. Door op deze manier te werken over een periode van tijd, bevrijdt de cliënt zichzelf van de negatieve emotionele energieën en verbetert zijn algemene emotionele intelligentie en capaciteit of “EQ”.

De cliënt zal een actieve rol spelen in het tot stand brengen van deze verandering en zal een krachtige, persoonlijke keuze maken om een van de vereiste actiestappen te zetten en een positieve, effectieve, meer positieve en duurzame emotionele ervaring van zijn leven te hebben. Het coachingproces is hierboven in detail beschreven en is te vinden op mijn website (zie onderstaande link).

Veel van de persoonlijke of organisatorische coachingsoplossingen die op het internet worden aangeboden, lijken op het traditionele coachingsmodel. Hoe kan men dan de nodige vaardigheden ontwikkelen om de cliënt in staat te stellen volledig deel te nemen aan de verandering en de daaruit voortvloeiende gunstige effecten van de verandering?

Probeer een aantal van de volgende dingen te begrijpen. Het kan u helpen om het coachingproces beter te begrijpen.

1. Coaching is gestructureerd binnen een therapeutisch kader en binnen dat kader is het belangrijk dat de cliënten een volledig ondersteunend netwerk hebben en enorme intermenselijke relaties torsen. Uitzonderlijke steun en opleiding in combinatie met de juiste oefeningen en technieken zullen de mensen leren een begrip van zelfverantwoordelijkheid te ontwikkelen.

2. Elke cliënt is uniek en het is dus noodzakelijk dat de coach en de cliënt een structuur vormen van relatieve successen en relatieve mislukkingen in het coachingproces.

3. Het coachingproces en de bijbehorende vaardigheden zullen individueel variëren en in tegenstelling tot het “one size fits all” coachingmodel. Nogmaals, het is belangrijk dat de cliënt een volledig en compleet ondersteuningsnetwerk heeft en een filosofie van goede communicatie als onderdeel van de kruisbestuiving.

Een andere kijk op persoonlijke coaching en technieken wordt geboden door DESQCoaching. Het gaat om “het helpen van een ander om het beste uit zichzelf te halen”.

lees meer:

Leave a Reply

Your email address will not be published.